Nog niet zo lang geleden heetten ouderen ouden-van-dagen. Later bejaarden. Gepensioneerden is ook zo’n verzamelnaam. De welvaart bracht ons het begrip 55-plussers, want aan die leeftijd zaten ook weer voordelen vast, bijvoorbeeld voorrang bij huisvesting. Maassluis heeft nu de 58-plussers.

Dat zijn ingezetenen die voor het luttele bedrag van drie euro hun gezondheid mogen laten testen. Tot en met 13 september kan men zich aanmelden. De test is zaterdag 12 oktober in de Wethouder Smithal.

Het is een activiteit van het Sportservicepunt Maassluis, een door de plaatselijke overheid gesubsidieerde instelling. Die heeft professionele krachten ingehuurd om bij al die pre-oudjes na te gaan hoe het met hun fitheid is. Reageren ze nog een beetje alert? Hoe is hun uithoudingsvermogen? Zijn ze nog een beetje lenig?

Het wordt allemaal uiteraard met de beste bedoelingen gedaan, maar het blijft wringen. Moet de gemeente zich hier mee bemoeien? Jan van der Maarel zal met zijn Verenigde Senioren Partij natuurlijk meteen roepen dat dit moet. Maar is dat zo? De discussie is natuurlijk al gevoerd, maar de vraag blijft: is dit een taak van een plaatselijke overheid? Moet hier gemeenschapsgeld naartoe?

Het is toch de taak van de burger zelf voor zijn gezondheid te zorgen en die in de gaten te houden? Gaan we ook fitheidstesten organiseren voor kinderen (met overgewicht)? Is het de taak van de overheid om vrijblijvend te controleren of iemand goed ziet of hoort? Waar eindigt dit?

Los nog allemaal van de vraag welke zekerheden zo’n test voor 58-plussers oplevert. Elke arts zal zeggen dat de onderzochte persoon gewoon, eenmaal buiten, dood op straat kan neervallen. Want dat willen we toch allemaal horen; dat het met onze gezondheid goed zit?
En of iemand fit is, dat weet ie toch zelf? Ik heb daar althans geen professionele test voor nodig. En dat mijn reactie minder snel is geworden, is inherent aan de oudere leeftijd.
Nog los van de vraag of in tijden van economische recessie geld moet naar dit soort initiatieven. Of is de gemeente Maassluis helemaal niet zo armlastig?

Door MA.Sluizer Jr.

M.A. Sluizer Jr.

M.A. Sluizer Jr.

M.A. SLUIZER Junior | Levensgenieter | Stadscriticus | Woensdagcolumnist in de periode 2011-2013 | Incidentele gastcolumnist van 2015-2020