De agenda van de straat op tafel in de Raad

De agenda van de straat op tafel in de Raad werd naast andere punten naar voren gebracht tijdens de bijeenkomst van Democratie 1000 in Apeldoorn. Daar spraken een grote groep mensen  met verschillende  achtergronden  zich uit over de staat van de lokale politiek. Ruim 750 deelnemers lieten zich inspireren  over de lokale democratie. Zij waren hier bijeen gekomen om  na te denken over het versterking van de lokale democratie.  Meer democratie waarbij de burger  meer invloed wil en minder politiek. Dat is ook het antwoord wat het Sociaal Cultureel planbureau kreeg op de vraag hoe mensen denken over de huidige politieke praktijk.

Een voorbeeld wat mogelijk ook kansen kan bieden om de lokale democratie  te versterken is de decentralisatie van taken op het gebied van zorg, werk en inkomen.  Met minder geld  zal de transformatie in 2016 en de invulling van dit proces veel  vragen oproepen van alle betrokkenen. Niet op de laatste plaats  door de inwoners van Maassluis.  Dit onderwerp vraagt door de gemeenschappelijke regelingen van de gemeenteraad om meer samenwerking en een gezamenlijke aanpak. Maar ook wordt van de gemeentelijke politiek verwacht dat zij aan haar inwoners meer mogelijkheden gaat bieden om de participatiesamenleving  vorm te kunnen geven. Concreet  valt daarbij te denken aan het opzetten van Bewonersbedrijven,  inwoners die met elkaar zorgen voor de wijk. Tijdens de onlangs gehouden bijeenkomst voor burgerparticipatie is naar voren gebracht om inwoners via de bewonerscommissie of het gebiedsoverleg in een vroeg stadium bij plannen te betrekken. Geen consultatie maar wederzijdse communicatie is dan het sleutelwoord.

Overal ontstaan burgerinitiatieven en niet uitputtend, concreet in Maassluis is buurtpreventie hier een goed voorbeeld van. Ook de invloed van de  Raad voor samenlevingszaken, de Culturele Raad en de Sportraad komen met goede adviezen.

De wereld verandert en ook Maassluis. De inwoners willen meer invloed kunnen uitoefenen op het beleid en hun eigen leefomgeving. Neem als voorbeeld de schouw van de buitenruimte waar inwoners aan hebben deelgenomen en hierover dan later geen terugkoppeling van zien. Ook de lokale politiek kan meer ruimte bieden aan haar inwoners door interactieve meetings op basis van dialoog. Een voorbeeld hiervan wat veel beter had gekund was het betrekken van de inwoners van de Noorddijk Geerkade bij de discussie over het nieuwe bouwplan. Een ander punt wellicht wat meer in de nabije toekomst is ook om een deel van de gemeentelijke begroting te laten maken door de inwoners. Ook kan de vraag worden gesteld of een samengesteld programma van alle politieke partijen samen met de inwoners niet te verkiezen valt boven  een coalitie akkoord ?

Ik begon deze column met  “De agenda van de straat op tafel in de Raad” en eindig met de vraag:  In hoeverre staat de lokale politiek de democratie en invloed van burgers in de weg ?

John Dolstra

John Dolstra

John Dolstra | Fractievoorzitter Christen Unie | Firma Pro-Centen

4 Reacties

 1. bea scheurwater
  21 oktober 2015 at 21:41

  De kloof tussen de burger en bestuur/politiek wordt steeds groter.
  de sleutel naar mijn bescheiden mening is dat de overheid te weinig oor en/of belangstelling schijnt te hebben voor de problemen of voorstellen van burgers.
  Kortom men vergeet vaak dat men een civil servant is. Ook gaat men op het gemeentehuis vaak zijn eigen koers, dat zorgt voor wantrouwen en onvrede
  Participatie Samenleving is een mooi woord maar dan moeten we ook samen participeren dwz niet alleen de burger moet mee bewegen maar ook de overheid moet zijn houding aanpassen. Laten we ons SAMEN inzetten en naast elkaar staan.
  We zullen het toch echt SAMEN moeten doen. Hoop dat niet alleen hr. Dolstra er ook zo over denkt.

 2. Aad Rieken
  20 oktober 2015 at 10:00

  ”En Dat Marelplein,Wordt Geen Parelplein!”

 3. Aad Rieken
  20 oktober 2015 at 09:58

  ”Maar We Zwaaien Naar De Kom Met Z’n Allen!”

 4. Aad Rieken
  20 oktober 2015 at 09:14

  ”DE AGENDA VAN AAD!”
  communicatie/democratie

  JOHN DOL van democratie,STRAalt dat ook communicatief uit!