column 215

De Eiergate is niet het eerste schandaal in de voedselbranche en het zal ook niet het laatste zijn. Denk maar aan de fraude met paardenvlees, gerommel en hygiëneproblemen in de garnalen pellerij, enzovoort. De oorzaak van deze schandalen is vrijwel altijd terug te voeren tot de mens. Door overheden worden regels gesteld, dient men procedures te volgen en zijn er normen vastgesteld die de controle op naleving van de regels mogelijk maken. Het is echter de mens die in deze de zwakke schakel vormt.

Regeltjes

Normen, regels en procedures het zijn theoretisch onderbouwde kunstgrepen om de mens in de tang te houden. Vaak met succes, maar regelmatig ook niet. Afhankelijk van wat de gevolgen zijn kunnen we er schande van spreken, overtreders beboeten of een verbod opleggen, maar er zullen altijd overtreders zijn.

Beleid

Het is uiteraard niet alleen in de voedselbranche waar zich dit afspeelt. Een concreet voorbeeld is het hondenbeleid in Maassluis. Elk beleid wordt keurig opgeschreven en er worden maatregelen ter controle op de naleving beschreven. Daarvoor heb je dan weer uitvoerenden nodig. De gemeente heeft geen zeggenschap over het takenpakket van de politie, die het zelf overigens ook niet ziet zitten om overtredende drollendraaiers op heterdaad te betrappen. Daarom moeten BOA’s erop toe zien. Ik laat drie, vaak vier keer per dag onze honden uit, maar heb nog nooit een BOA op dit gebied in actie gezien. Een volledig falend beleid lijkt het wel.

Taken

De gemeente heeft haar takenpakketten verdeeld over het college van B&W. Die taken geven inhoud aan beleid dat is opgesteld. Dat beleid varieert van groenvoorziening, openbare verlichting, huisvuil en afval tot aan veiligheid enzovoort. Dat wordt natuurlijk weer omgeven door allerlei regeltjes. Veel regels waaraan burgers zich dienen te houden zijn in de loop ‘compact’ samengevat in de APV, de algemene plaatselijke verordening, die op de website van de gemeente te vinden is. Daarnaast moet de gemeente zichzelf aan heel veel andere regeltjes houden. Ambtenaren en B&W doen hun best zich aan al die regels te houden, maar schieten regelmatig te kort. Zij worden dan vermanend en corrigerend toegesproken door burgerij en gemeenteraad.

Naleving

Is er dan wel toezicht op de naleving? Ja, maar met een zeer grote kanttekening. Er zijn toezichthoudende instanties genoeg (goed voor de werkgelegenheid), maar ook die schieten nogal eens te kort. Denk aan de gaswinning ellende in Groningen. Er is natuurlijk altijd het beste jongetje (of meisje) van de klas dat roept “het is allemaal zo erg niet. We doen ons best. Jullie beschadigen ons, ons bedrijf. Het is stemmingmakerij!” Dat is dan een stellingname vanuit het eigen beperkende denkraam: “ik en mijn bedrijf houden ons keurig aan de regels. Dus doen de meesten van onze branche dat ook”. In bredere zin kan een branche, een partij, een school, een wethouder etc een dergelijke zichzelf beperkende zienswijze hebben.

Persoonlijk zou ik niet willen instaan voor een 100% volgens de regels handelen door mijzelf, laat staan door anderen.

Tot slot

In de hemel is per instantie / bedrijf een klok die een minuut verspringt als er een fout wordt gemaakt. Niet iedere klok verspringt even vaak. Er zijn diverse klokken die gebruikt worden als ventilator …  Het is maar goed dat er niet voor iedere mens zo een klok bestaat, want dan zou het stormen in de hemel. Het is naïef – misschien zelfs gevaarlijk – te denken dat het qua gedrag meest inconsequente wezen op aarde in staat is zijn eigen soort volledig in het harnas van regels te hijsen.

 

 

 

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

Maandagcolumnist | Schrijver | Dichter | Poëziecafé Woordkunst | Mensenslijper | Gespreksleider Themacafé Bibliotheek MM | Aan de andere kant | Business Consultant | Blogger | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Zoeker

5 Reacties

 1. Mar v Assen
  7 augustus 2017 at 14:25

  Wet en regelgeving, je kan ze naleven maar ook overtreden.
  Met z,n allen doen we beide.
  Bewust of onbewust.

 2. Marcel Thomassen
  7 augustus 2017 at 11:52

  Cuiuvis hominis
  est erare, nullius
  nisi inspientis in
  errore perseverare.

  Iedereen kan zich vergissen,
  maar alleen een dwaas blijft
  in zijn dwaling volharden.

  Als iedereen zich strikt aan alle (ongeschreven) regels, wetten of verordeningen zou houden of die zou naleven, dan wordt en is het menselijk leven onhoudbaar en ligt alle werk stil. ‘t Leven is of wordt dan onleefbaar. Het creeert een hel.

  Andersom, dus als niemand zich meer aan alle (ongeschreven) regels, wetten of verorderingen zou houden of die zou naleven, dames & heren, dan is dat “idem-dito in reverse” ook het geval. ‘t Leven is of wordt dan onleefbaar. Het creeert een hel.

  Wetten, regels of verordeningen, maar ook kennis of inzichten danwel meningen kunnen veranderen onder invloed van de tijdgeest, ontwikkelingen of praktijken. Die veranderingen komen doorgaans niet uit de lucht vallen, maar moet door (bevlogen) mensen actief -of door lokale volkskracht- worden bewerkstelligt.

  Een van de burger-middelen daartoe, is b.v. om in de lokale politiek te gaan, dus om een politiek partij of organisatie daarvoor op te richtten. U kunt dan zelf uw gemeente beleid maken en zo mee besturen. Volgend jaar (maart 2018) zijn er ook in Maassluis de gemeenteraadsverkiezingen. Van de huidige gevestigde landelijk politiek kartel partijen (PvdA, VVD, CDA, D66, CU, GL) in Mssl, is er maatschappelijk weinig tot niets meer te verwachtten, het gaat hun veelal slechts om ‘t eigen lijfsbehoud, het geld, de baantjes of de macht voor 4 jaar over u.

  Burgers (al dan niet in vereniging) zulen de zaken dus zelf weer te Maassluis ter eigen hand moeten nemen, u heeft die politiek partijen die er nu in de gemeenteraad zitten daar helemaal niet voor nodig.

  Wat heeft u wel nodig om in 2018 buiten die gevestigde oubollig partijen met hun geijkte lulverhaaltjes om, in de Maassluis gemeenteraad te komen, als groep burgers, wijkvereniging, VVE, bewonersorganisatie of als lokaal actiegroep?

  Daar is echt niet zo veel voor nodig. Buiten een klein beetje verstandelijk inzicht plus doorzettingsvermogen, heeft u slechts c.a.500 € inschrijfgeld nodig, en in december 2017 aanstaande, minimaal 20 handtekeningen van medestanders (uit de kieskring Dordrecht waar Mssl onder valt) die in persoon gezet behoren te worden op ‘t Maassluise stadhuis.

  Een politiek/maatschappelijk partijprogram op Maassluis en de regio is zo geschreven. Een raadszetel heeft u al met in de 200 stemmen. Zo doe je dat dus.

  Weg met die ouwe incestueuze politieke garde/kliek in Maassluis. Op naar burgers-zelfbestuur in Maassluis, onder de noemer:

  SAMEN VOOR ONS EIGE !

  • tlpeter
   7 augustus 2017 at 17:30

   De Kabinet scheef eens aan de kamer:
   Grenzen aan gedogen

   Alleen in uitzonderingsgevallen kan gedogen aanvaardbaar of zelfs geboden zijn. Gewaarborgd dient te zijn, dat van de bevoegdheid tot gedogen een terughoudend, zorgvuldig en verantwoord gebruik wordt gemaakt en dat gedogen daadwerkelijk beperkt blijft tot uitzonderingsgevallen.

   Naar het oordeel van het kabinet noopt dit ertoe uitdrukkelijk grenzen aan gedogen te stellen, wil gedogen nog aanvaardbaar kunnen zijn. Gedogen is slechts aanvaardbaar:

   a. in uitzonderingsgevallen

   b. mits tevens beperkt in omvang en/of in tijd.

   Voorts dient gedogen:

   c. slechts expliciet en na zorgvuldige kenbare belangenafweging plaats te vinden, alsmede

   d. aan controle te zijn onderworpen.

   ? Wat wordt er concreet gehandhaafd in Maassluis ten aanzien van de APV.?

 3. Dick van Wassenaar
  7 augustus 2017 at 10:45

  Mooie beeldspraak: ventilator!!

 4. Aad Rieken
  7 augustus 2017 at 10:11

  Je Raakt Aan De Schijt,
  Met Een Nep-Beleid!!!

  Met Onze Beperking,
  Blijft Er Voor De Mens,
  Maar Heel Weinig Over,
  Mijn Wens GA Tot De Grens!

  Een Niet Mis-te -verstane Rake Column!