Afgelopen week werd duidelijk dat de ‘cultuur’ een hobby is van een handjevol inwoners. De vorige wethouder deed er bijna een jaar over om ‘De cultuurvisie’ tot stand te brengen. Hij werd bij zijn ontijdig vertrek afgelopen september daarvoor de hemel in geprezen. Dat was helemaal terecht natuurlijk, want nu heeft Maassluis eindelijk een visie op cultuur, toch?

Hoe serieus cultuur in Maassluis leeft, bleek al in najaar 2015 toen er in de begroting geen geld was gereserveerd voor cultuur. Het geld voor de aanstelling van de cultuurmakelaar bleek niet gereserveerd. Er werd alsnog geld gevonden en de cultuurmakelaar is vanaf voorjaar 2016 al meer dan een half jaar actief en we hebben daar het volgende van kunnen merken: uhh…

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Maar als er een wethouder is die dit deel van de portefeuille overneemt van de vertrokken wethouder, dan is er sprake van ‘nieuwe ronde, nieuwe kansen’ en inderdaad: Bingo! Het budget voor cultuur bleek in de begroting voor 2017 weer vergeten. Natuurlijk is daar een plausibele reden voor: uhh …

Wie goed oplette bij het debat hoorde dat ons Huis van Cultuur, de Koningshof, budgettair voor de zoveelste keer marginaal staat begroot. Terwijl iedereen weet dat je met het aanstellen van een nieuw interim bestuur, niet ineens een rendabel bedrijf op poten hebt. De reden daarvoor ligt voor de hand: uhh …

Er zijn partijen in de gemeenteraad die het al lang zat zijn en die de gemeente niet zien zitten als de instantie die het theater serieus aan de praat krijgt. Toch wil de gemeente met de geadviseerde scenario’s een poging wagen. Ik denk niet dat de gemeenteraad de wethouder die nu ‘bovenop het dossier Koningshof zit’ veel ruimte zal bieden om een scheve schaats te rijden.

Ik schreef een paar jaar geleden al dat het aantal inwoners dat actief of passief iets met cultuur doet. ver achterblijft bij het aantal sportliefhebbers en ik ben die mening nog steeds toegedaan. Ik vrees dat in Maassluis cultuur slechts voor een kleine groep is weggelegd.

Zou dat ook bekend zijn op het stadhuis? Probeerde de wethouder de raad uit? Wilde hij uitproberen of er in de raad wel een voedingsbodem is voor cultuur?

Ik vermoed dat het dichtdraaien van de kraan met subsidiegelden in het komende jaar nog meer groepen en verenigingen het water tot de lippen zal doen stijgen.
Dan is het maar goed dat er een cultuurmakelaar is die ‘bezig is met verbinden’. Zo is er toch nog hoop dat de cultuur niet zal verzuipen, want zij kunnen zich aan elkaar vasthouden om het hoofd boven water te houden. Of werkt dat alleen bij zwemmers?


 

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

Columnist | Schrijver | Dichter | Poëziecafé Woordkunst | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Boomredder | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Zoeker | Mens | voormalig Stadsdichter van Maassluis |
■ Wie dichters, schrijvers en columnisten wil corrigeren, heeft nog veel te leren ■

15 Reacties

 1. Marcel Thomassen
  15 november 2016 at 22:58

  misleiding of gehuichel?

  1.2 Miljard euro voor oa de WMO, ouderen & thuiszorg & armoedebestrijding, hebben de Nederlandse gemeente dit jaar valselijk achtergehouden, en in de hun eigen pot gemeentelijk Algemene Middelen gestort, om er leuke dingen van te doen.

  In Mssl is/werdt uit die pot Algemeen Middelen oa de Sinterklaas-intocht betaalt.

 2. Marcel Thomassen
  14 november 2016 at 18:00

  Beste Hans van der Burg & Jelle Ravestein, bedankt voor de welwillende reactie’s. Wat betreft een WOB-procedure (Wet Openbaarheid van Bestuur) is in dit geval niet direct een optie. De WOB-procedure is inmiddels behoorlijk administratief uitgekleed en zeer langdurig. Bovendien heb ik het al druk zat, met zaken die nog ernstiger zijn of uit de wereld behoren te worden geholpen (achter de schermen gebeurt al genoeg).

  Wat m.i. belangrijker is, is het gebrek aan echt verantwoordelijk & deskundig politici c.q. bestuurders en onafhankelijk denkend (onderzoeks) journaille in Nederland dat het de hun Zondagschool-niveau ontstijgt. Hierbij sluit voor mij deze aardig discussie, en laat ik deze kwestie verder over aan de boterletters in Maassluis gemeenteraad. Immers zij zijn in deze, in eerste instantie verantwoordelijk in hun controlerende taak. Maar ja, dat boter he, dat boter op ‘t hoofd.

 3. Hans van der Burg
  14 november 2016 at 17:14

  WOB hint van Jelle is zo gek nog niet …. Misschien dat Marcel Thomassen hier iets mee gaat doen …. Ben overigens zeer geïnteresseerd in het resultaat.

 4. Hans van der Burg
  14 november 2016 at 16:56

  Over tradities gesproken zoals bijvoorbeeld ‘het sinterklaasfeest’ en dan met name de intocht van afgelopen zaterdag 12 november …. Dit feest maakt onderdeel uit van onze cultuur en over cultuur gesproken ….. € 500.000,- drukt behoorlijk op de reserves. En ,nee dus nu niet roepen dat er geen geld voor cultuur wordt vrijgemaakt …. Of gaat deze vergelijking mank ? Moet er zelf toch nog eens even goed over nadenken en ben ook zeer benieuwd naar de reacties van de raadsleden alhoewel de begrotingsronde 2017 inmiddels al is gepasseerd met allemaal positieve reacties ….toch?
  p.s. € 500.000,- volgens bron AD 14nov Cyril Rosman

 5. Marcel Thomassen
  14 november 2016 at 15:47

  Inderdaad goedglovig, Jelle Ravenstein zijn de doorsnee mensen binnen Maassluis geen politiek, bestuurlijk financieel of maatschappelijk insiders, men leeft hier klaarblijkelijk nog goeddeels in de staat van een permanent zonsondergang onder het schedeldak. Een schedeldak waarop veel boter zit, en niets tusen beidde oren. Horende doof, ziende blind en monddood lijken ze soms hier (m.n. lokaal politici).

  Ga toch maar zelf eens onderzoeken beste vriend, hoeveel (niet ge-oormerkt) geld is overgebleven uit de Maassluis WMO-pot dit jaar, en dat hierna werd overgeheveld naar de Algemeen Middelen kas van de gemeente Maassluis. Het betreft wel geld dat wel bestemd was voor de ouderenzorg, de thuiszorg of aan ander maatschappelijk zaken dienaangaande. Met de (niet ge-oormerkt) Rijks-gelden voor de gemeente Maassluis dat bestemd is voor de lokale armoedebestrijding, langdurig bijstandgerechtigden, chronisch zieken & gehandicapten, is dit idem-dito al decennia verkapt het geval. En er is geen haan die daar naar kraait op het stadhuis ….. ook niet in het ravenhuis (de betekenis van het woord “stein” = huis).

  • 14 november 2016 at 16:27

   Beste Marcel. De beste stuurlui staan aan wal. Dat jij mij als goedgelovig oormerkt, zegt veel over jou, maar weinig over mij. De wijze en toon waarop jij steeds op maassluis.nu reageert is gelukkig consistent. Dat maakt het makkelijk voor de lezers om te begrijpen waar jij staat.

 6. Marcel 't Sas
  14 november 2016 at 15:38

  ter informatie: 23% van de Nederlanders bezoekt sportevenementen 56% is zelf actief met sport bezig. 82% van de Nederlanders bezoekt podiumkunst, 61% is zelf actief met cultuur. bron: sociaal cultureel plan bureau.

  • 14 november 2016 at 18:03

   Marcel deze statistische cijfers zeggen helaas niets over hoe vaak men voor culturele zaken in de Koningshof komt.

   Maassluis telde volgens de gemeentelijke atlas over 2013 ca 27.900 inwoners boven de 12.
   Volgens jouw genoemd cijfer 82% = ca 18.040 personen die voorstellingen van podiumkunsten bijwonen.

   Hoeveel daarvan wordt door de Koningshof bereikt?

   Theater heeft een max van ca 320 stoelen
   De gemiddelde theaterbezoekcijfers van de Koningshof vallen af te leiden uit deze rapportage van het theater:
   http://maassluis.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=943549/Bijlage_1_Jaarstukken_2013_Stichting_Theater_Koningshof.pdf

   In 2013 waren de baten 117.000 (entree eigen voorstellingen)
   De bandbreedte van het aantal bezoeken op jaarbasis:
   Stel een kaartje was toen gemiddeld 12,5 euro > 117.000 a 12.5 = 9.360 bezoeken [ 33% van de 27.900 ]
   Stel een kaartje was toen gemiddeld 15.0 euro > 117.000 a 15.5 = 7.800 bezoeken [ 28% van de 27.900 ]
   [ NB: die 9360 = 1040 bezoeken per maand ]

   Dat is dus maximaal een derde van die door jou gesuggereerde 27.900.

   Als dat percentage (SCP 82%) toch reëel is, dan houdt dat in dat tweederde
   – in de Koningshof gratis aanwezig is (wellicht maar niet substanieeel mag ik aannemen)
   – in de Koningshof aanwezig is bij niet-eigen voorstellingen (7.000 eur0 zijn dan de ‘eigen’ inkomsten?)
   – binnen Maassluis een ander podium weet te vinden (welk en hoeveel bezoeken dan?)
   – buiten Maassluis de podiumkunsten opzoekt (Ahoy, HMH, Ziggo en de theaters in Vlaardingen,
   Naaldwijk, Schiedam Amsterdam, DH, Rotterdam en Utrecht)
   maar in ieder geval niet IN Maassluis

   Ik denk dat het laatste (Buiten Maassluis) veelal het geval zal zijn, waarmee mijn stelling
   “dat IN Maassluis cultuur slechts voor een kleine groep is weggelegd.” nog niet ontzenuwd is
   Helaas

   • Marcel 't Sas
    14 november 2016 at 19:30

    Beste Jelle,
    je schrijft:
    “Ik schreef een paar jaar geleden al dat het aantal inwoners dat actief of passief iets met cultuur doet. ver achterblijft bij het aantal sportliefhebbers en ik ben die mening nog steeds toegedaan”.
    Daar reageerde ik op.
    Als je wilt praten over het bereik van Koningshof is dat een ander verhaal. Natuurlijk is dat momenteel beperkt. Wat de achtergronden daarvan zijn is uit de doeken gedaan in ” Huis voor Culturen”. Het gaat er dan ook om Koningshof weer van, door en voor Maassluis te maken.
    Daar hebben we plannen voor en zijn we over in gesprek met een groot aantal partijen die actief zijn in de cultuur in Maassluis binnen en buiten Koningshof. Wat ik met de cijfers alleen wil zeggen is dat het wijd en zijd verspreide idee, dat er meer mensen actief zijn in sport dan in cultuur niet op feiten berust.

    De grote belangstelling voor cultuur vormt voor iedereen, die bezig is in die sector en zeker in Maassluis een grote uitdaging en stimulans om op een positieve manier en met elkaar door te gaan om zich in elkaars culturen te blijven interesseren en ruim baan tegen aan de uitingen daarvan.

    • 14 november 2016 at 21:09

     Dank voor deze reactie. Ik ben benieuwd hoe Maassluis het gaat concretiseren. Wellicht morgen tijdens de Thema avond van de gemeenteraad – deze keer in de bibliotheek – iets meer inzicht?

     • Marcel 't Sas
      14 november 2016 at 21:29

      Jelle, ik begrijp dat het morgen gaat om een voortgangsverslag van de cultuurmakelaar en een toelichting op het beleid van de bibliotheek.

 7. Marcel Thomassen
  14 november 2016 at 13:19

  Misbruik of Graai cultuur ?

  Van de gehele regio geeft de gemeente Maassluis -al decennia lang- het laagste bedrag per hoofd van de bevolking uit aan cultuur. Alhoewel met de -meer en meer oplopende- kosten van de Nationale Sinterklaas intocht in Maassluis, ben ik daar thans niet zo geheel zeker meer van.

  De kosten van de Maassluise Sint & zwarte Piet intocht, bedraagt in beginsel -350.000 euro- (buiten de extra kosten voor de fors beveiliging daarop etc.). Deze kosten voor die intocht, zijn/worden betaalt uit de kas Algemene Middelen van de gemeente Maassluis.

  Waar kwam/komt, het geld voor de viering van deze gezellige Nederlandse culturele traditie vandaan?

  Toen bekend werd, dat de ons gemeente Maassluis de Landelijk Sinterklaas intocht kreeg toe gewezen, raakte het college van B&W op de vierde etage van het stadhuis, terstond in een hallucinerende roes van geluk & blijdschap. Ze leken wel Lazerus! Wier schaffen dass! Dat gaan we regelen!

  Pardoes bleek er een (niet ge-oormerkt) 350.000 euro over te zijn uit de pot ”WMO-gelden” van gemeente Maassluis. Geld dat gereserveerd was voor de Maassluis thuis- & ouderen zorg. Maar niet gebruikt -onder het mom van, dat houden we dan toch maar mooi over- subiet kon worden overgebracht naar de pot Algemene Middelen van gemeente Maassluis, de pot poen waaruit de Sint intocht wordt betaalt.

  Deze bovenbenoemde bedrijfscultuur van het Maassluis college van B & W (en de gemeenteraad) is helemaal voor wet legaal mensen, maar is het wel politiek moreel & bestuurlijk integer? Wie de koek krijgt en de zak? Vol verwachting klopt ons hart.

  • 14 november 2016 at 13:41

   Jij kunt – als moraalridder en kennelijk zelfverklaarde insider van de boekhouding van het stadhuis – ongetwijfeld het niet-oormerken van 350.000 aan WMO gelden en gebruik voor andere doeleinden op objectieve bewijzen, want jij houdt niet van speculatie, chicanes en intriges. Je kunt desnoods op basis van de WOB om expliciete inzage vragen. We horen het graag.

 8. B. Scheurwater
  14 november 2016 at 11:56

  We hebben in Maassluis nu wel onze eigen real life soap toch? dat wel natuurlijkj

 9. Aad Rieken
  14 november 2016 at 08:55

  ”UUR VAN DE WAARHEID!
  HET IS MEESTAL kUL(T)!”