In de plaatstelijke krant lees ik dat er door het college van B&W besloten is om in samenspraak met het Hoogheemraadschap Delfland te bekijken hoe de verhoging van de kademuren met 30 cm moet worden aangepakt. In een persbericht van de gemeente worden de antwoorden van het college op vragen van Maassluis Belang over dit onderwerp en met name de vertraging van de aanpak van de Goudsteen bekend gemaakt.

In dat persbericht wordt de vragende partij wat mij betreft in de hoek gezet, terwijl zij terecht vragen stelt. Je kunt sturen en je kunt bijsturen. Het college kiest er voor haar zin door te drijven, waardoor de burgerij weer zal denken aan de column “Mind the Gap“. Daarin maakt columnist Jelle duidelijk dat het zittende college alleen maar onbegrip kweekt met krom beleid. Wat mij betreft worden de zittende partijen genadeloos afgestraft in maart bij de gemeenteverkiezingen. Maar wie ben ik?

De vertraging rond de kademuren is om verschillende redenen opgetreden. Leest u maar eens mee wat het persbericht vermeldt:

Het eerste ontwerp ging er van uit dat de voorzijde van de muur ongeveer een meter vóór de huidige geplaatst zou worden. Dit was de voorkeursvariant met het oog op kosten en mede voorkeursvariant voor het Hoogheemraadschap. Op advies van de Commissie Cultureel Erfgoed hebben wij afgeweken van dit ontwerp, waarna er een volgend ontwerp is gemaakt waarbij wel de voorzijde van de nieuwe muur gelijk blijft ten opzichte van de bestaande muur.

.

Tussentijds, en niet voorzien, heeft het Hoogheemraadschap van Delfland tijdens het ontwerptraject de gemeente gevraagd de bovenzijde van de waterkering (zijnde de kleikade onder de verharding) te verhogen met ca. 0,30 meter, in verband met het verhogen van de veiligheid tegen overstromen van het achterliggende gebied. Dit bleek, onder andere met het oog op de afwatering en de gebruikswaarde van de rijbaan, niet mogelijk. Gezien de huidige weghoogte dient er een “vervangende waterkering” te worden gemaakt die de functie van de “kleikade” overneemt.

Sinds wanneer is uiterlijk vertoon (erfgoed) maatgevender dan lijfbehoud (de actuele veiligheid). Volgens mij was het slimmer geweest eerst grondig met het Heemraadschap te overleggen. Kennelijk was men laat gestart met de plannenmakerij en wil het huidige college persé goede sier maken met de renovatie van het centrum in het kader van 400 jaar Maassluis. Daarom zijn met gezwinde spoed de kaden onderhanden genomen. Dat project is zo goed als afgerond. Die bijgestelde eis van 30 cm is te laat ontdekt. De aanpassingen – welke dat ook mogen worden – komen later in 2015 of zo. Er wordt in dat antwoord met geen woord gerept over het feit dat wethouder Eijtjes weigert die 30 cm de lucht in te gaan, maar In de krant wordt wethouder Eitjes geciteerd:

“Verhogen kademuren is geen optie. Geen gezicht. Ik ben daarin altijd duidelijk geweest”.

Je vraagt je als eenvoudige geest af of ons gemoedelijk stadje rijp is voor De nacht van Eitjes. Het zou eindelijk weer eens reuring geven in mijn slaapstadje, dat sinds het schandaal van Wustrow langzaam is ingesukkeld op politiek terrein.

M.A. Sluizer jr.

M.A. Sluizer Jr.

M.A. Sluizer Jr.

M.A. SLUIZER Junior | Levensgenieter | Stadscriticus | Woensdagcolumnist in de periode 2011-2013 | Incidentele gastcolumnist van 2015-2020

1 Reactie

  1. Kees Broere
    16 juli 2014 at 18:33

    Ik vind M.A. Sluizer jr. een stuk scherper dan dat M.A. Sluizer sr. in zijn tijd was, maar dat zal wel aan de opleiding liggen…