Er is soms een grote tegenstelling tussen waarvoor een social medium is bedoeld en hoe dat in de praktijk uitpakt. Ga maar eens bij jezelf te raden. Hoe vaak krijg je averechtse reacties, lees je berichten verkeerd, ben je kwaad of juist blij over wat er via die media gedeeld wordt, terwijl in tweede, derde instantie blijkt dat het anders zit of bedoeld is.

Een mooie definitie voor de term ‘social’ is:

een kenmerk van levende organismen zoals toegepast op populaties van mensen en andere dieren. Het verwijst altijd naar de interactie van organismen met andere organismen en hun collectieve co-existentie, ongeacht of zij zich er bewust van zijn of niet, en ongeacht of de interactie vrijwillig of onvrijwillig.

Op internet is dit in engere zin ook zo. We delen te pas en te onpas foto’s, gebeurtenissen, doen mededelingen over vakanties, ongenoegens enzovoort. Ook delen we berichten van elders. Of je dat nu doet via twitter, facebook, whatsapp of in reacties op nieuwssites, maakt niet zoveel uit, maar je moet ieder keer weer proberen je te verplaatsen in de lezer. Kan deze begrijpen wat je bedoelt met wat jij schrijft. Niet iedereen heeft dezelfde gedachtegang, hetzelfde referentiekader, interesse en dergelijke.

Er valt mij op dat het best vaak voorkomt dat het mis gaat. Ook af en toe bij mij, hoor.

Door de snelheid waarmee je kunt delen, is de denktijd die men besteedt om te bepalen of het verstandig is een reactie te geven of een bericht te plaatsen vaak beperkt tot 5 seconden. Daarmee ontstaan onbedoeld communicatieproblemen en wordt er al snel met modder gegooid, ondanks dat een bericht beoogd een neutrale opmerking te zijn.

Als je dat combineert met lange tenen en korte lontjes dan heb je in no-time een ontsporende discussie.

We zien in dat geval al snel dat men overgaat op het ‘bashen’. Die term staat voor verbuigen of afbreken. Op het internet bedoelt men daarmee het ‘hevig bekritiseren’.

Natuurlijk kun je stellen dat dit ook een soort interactie is, maar in feite kun je het vergelijken met een ‘slecht weer’ bericht: wanneer je bij je baas wordt geroepen die je vertelt dat je bent ontslagen en direct aansluiten aan jou vraagt of je diezelfde avond ook aanwezig bent op het personeelsfeest.

Elke vorm van redelijkheid is weg en het gesprek ontspoort.

Het social medium zorgt erop deze manier voor dat diverse mensen zich niet-sociaal uitlaten. Ze hebben geen besef van – of erger: maling aan – wat hun woorden doen met anderen. Ontstaat er een lange ‘jij-bak’ discussie dan kun je voorspellen dat het echt ontspoort.

En zo is de paradox een feit: bedoeld als social, blijkt het qua inhoud nogal eens niet-sociaal, of zelfs asociaal.

Mochten wij elkaar na deze column nog berichten, weet dan dat ik altijd in communicatie wens te blijven met iedereen. Altijd en overal. Het is aan jou om te zorgen dat dit lukt. En als jij vindt dat het aan mij ligt, mag jij mij erop aanspreken. Zo blijven we toch in communicatie …

Ik wens iedereen een fijne week

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

Columnist | Schrijver | Dichter | Poëziecafé Woordkunst | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Boomredder | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Zoeker | Mens | voormalig Stadsdichter van Maassluis |
■ Wie dichters, schrijvers en columnisten wil corrigeren, heeft nog veel te leren ■

12 Reacties

 1. Jay
  30 mei 2016 at 22:05

  Terwijl jij zelf je eigen teksten en die van anderen verwijderd op Facebook…

  • 31 mei 2016 at 09:06

   Jasper, ik zie de toegevoegde waarde van deze opmerking niet, maar goed we blijven in communicatie.

   in die gevallen dat ik teksten (weer) weghaal, zal er een gegronde reden zijn.
   Ik schrijf immers al:

   “Er valt mij op dat het best vaak voorkomt dat het mis gaat. Ook af en toe bij mij, hoor.”
   ———

   ter info:
   dat gebeurt als
   – ik te per ongeluk te vroeg op de Enter toetst gedrukt, waardoor er een halfaf tekst verschijnt
   – ik tekst op verkeerde pagina plaats
   – ik zie dat er sprake is van een ongewenste uit de handlopende of losgeslagen discussies.

   NB Van anderen haal ik tekst niet weg, een heel enkele keer wordt die op ‘verborgen’ gezet om voornoemde reden.
   en als ik een tekst van mijzelf weghaal, haalt FB de eraan gekoppelde reacties van die anderen weg.

 2. Marcel Thomassen
  30 mei 2016 at 16:45

  “Oratio de Hominis Dignitate”
  (Vertoog over de waardigheid v/d mens)

  Wij hebben jou in het centrum van de wereld geplaatst opdat jij je blikken geriefelijker op je omgeving zult kunnen richten en al het bestaande zult kunnen aanschouwen.

  Hemels noch aards, sterfelijk noch onsterfelijk hebben Wij je geschapen, opdat jezelf, als je eigen vormgever en je eigen beeldhouwer, voor jezelf en van jezelf de gedaante smeedt die je naar eigen smaak & eer verkiest.

  Uit eigen beslissing zul je afzaken tot het lagere, tot het niveau van de beesten; maar evenzeer zul je ook in staat zijn jezelf te verheffen tot het niveau van het hogere dat men hier vanouds als goddelijk benoemd.

  “Sic transit gloria mundi”
  (Zo vergaat de glorie van de wereld)

  Daden hebben tijd nodig,
  ook nadat ze zijn gedaan,
  om gezien en gehoort te worden.
  Want daar waar de Utopische oasen, door uitputting opdrogen beste Jelle Ravenstein, onstaat er een dorre woestijn van banaliteit en radeloosheid.

  Immers zo spreekt de natuur :

  Ziet hoe een trap van haar voet 1000-draden in beweging zet,
  Hoe de schietspoel heen en weer vliegt,
  De draden zich verweven,
  En hoe bij iedere klap,
  Duizenden verbindingen worden gelegd.
  De grote natuur sprak, en de oplettende mens gehoorzaamde.
  Steden werden gebouwd, samenlevingen gevormd,
  Hier ontstond en kleine staat; een ander even verder,
  ontstond op dezelfde manier, en sloot zich aan uit liefde of uit angst.
  Onze geschiedenis kon beginnen.

  Als het hele verhaal vertelt is, wat leren we ervan,
  geluk & pech hebben hun sporen nagelaten,
  de oude verwarring van een lege beurs.
  Of de ijdele leegte van de dag, de spijt van de verloren nacht.
  Maar wij verschillen van de anderen door de man of vrouw die zich aan de openbaarheid van het gehele leven onttrekt, niet te beschouwen als ‘n normaal mens, – maar als ‘n nutteloos mens.
  Het menselijk leven schijnt voorwaards te gaan,- maar alleen achterwaards kan het kennelijk door hen worden begrepen.

  Verder behoort elk mens te worden gerespecteerd als en absoluut doel op zichzelf;
  ‘maar het is een misdaad tegen de waardigheid die hem als man, vrouw of als kind toebehoort -dus als menselijk wezen-hem of haar -die mens-te gebruiken als een middel voor een bepaald extern doel’.

  De grote syntheticus die alle opvattingen van een hele generatie verandert, die plotseling een caleidoscopische verandering teweeg brengt in onze kijk op de wereld, zal vaak de meest benijde, gevreesde en gehate man of vrouw onder zijn tijdgenoten zijn.
  Bijna instinctief vermoeden zij in haar of hem het zaad van een nieuwe orde; ze bevroeden zelfs als ze hem of haar monddood maken, het verloren gaan van de normale, bevattelijke wereld waarin ze zo lang hebben gewoond.
  Zo een man of vrouw, is een soort lens of verzamelpunt waarin het denken c.q. gevoelen zich samenbundelt, opnieuw word geordend en weer naar buiten straalt in nieuwe vormen.

  Adsum qui feci. Ik ben getuige.

  Bone deus! Goede hemel!
  In manus tuas. In uw handen.
  Ab absurdo! Uit het absurde!
  Hoc loco. In deze plaats.

  Vae mihi! Mare … Wee mij! Zee…
  Vae! Wee mij!
  Vae sali! Wee hem! (die aan
  lot overgelaten is! )

  Mosaecataracta. Maassluis.
  Vale! Vaar-wel!

 3. Ronald van Santvliet
  30 mei 2016 at 16:02

  Tja…..helaas ondervind ik hier reeds veel ellende door !

 4. 30 mei 2016 at 12:31

  Marcel dank voor deze mooie tekst over Ethiek. We stappen even buiten ons eigen kader en kijken naar onszelf. “Wie lacht niet, die de mens beziet”, zoals Cats / Vondel/ Bredero zei (ze weten niet exact wie het zei)

 5. 30 mei 2016 at 12:23

  die quote neem ik mee: doen. Mensen die dit evenwicht verstoren zijn ‘onaangenaam’ (zoals dichters), en dus dikwijls ongenode gasten op een feest.

 6. 30 mei 2016 at 10:57

  Heel erg herkenbaar, Jelle. Jij ook een fijne week.

 7. Marcel Thomassen
  30 mei 2016 at 10:27

  Ethiek

  Handel zodanig dat je zou willen dat je stelregel verheven werd tot een ” Universele Natuurwet “.
  Handel zodanig dat je de mensheid zowel in de persoon van jezelf als die van elk ander, altijd tegelijk, als doel beschouwt en nooit louter als middel.
  (wijsgeer Emanuel Kant over ethiek)

  Wat een geluk voor de leiders, dat de mensen niet kunnen denken.
  (dictator Adolf Hitler over ethiek)

  Qui custodiet ipsos custodies.
  (Romeins dichter Juvenalis)

  Ethiek c.q. ethica is het Griekse woord voor zedenleer. Het staat voor de praktische wijsbegeerte (filosofie) die handelt over de zedelijke begrippen en gedragingen van de mens(heid). Het ethische heeft betrekking op het zedelijk gevoel van de mens en/of zijn vraagstukken.

  Ethiek is verontrustend. We voelen ons een beetje ongemakkelijk als we denken aan zaken als de uitputting van de hulpbronnen in de wereld. Of aan de manier waarop we ons comfort danken aan de miserabele omstandigheden in de derde wereld of uit de gevolgen van (economische) oorlogsvoering, danwel hoe wij in het leven staan. We willen van het leven genieten en de meeste mensen willen dat met een rustig geweten doen. Mensen die dit evenwicht verstoren zijn ‘onaangenaam’ (zoals dichters), en dus dikwijls ongenode gasten op een feest. En zo hebben we allerlei individuele verdedigingsmechanismen tegen ze ontwikkeld. Het is net zo iets als mensen die zich isoleren van een slechte omgeving die ze zelf gecreeerd hebben, omdat dit in hun voordeel is.

  Mensen -met individualiteit- zijn van alles dus ook ethische wezens. Ik bedoel niet dat wij ons van nature bewust goed gedragen en ook niet dat wij elkaar onophoudelijk moeten gaan vertellen wat wij wel & niet moeten doen. Maar we beoordelen en evalueren en vergelijken en bewonderen, en keuren af & keuren goed. We geven niet zomaar de voorkeur aan het eea. We willen onze voorkeuren delen (in column’s bijvoorbeeld) met anderen, we smeden ze om tot aanspraken die we op elkaar kunnen maken. De ervaring slijpt voordurend ons gevoel van verantwoordelijk bij, of ons schuldgevoel, en onze schaamte en onze eigenwaarde en de achting die we hebben voor anderen.we hopen op een leven dat ons in een gunstig daglicht stelt, en verbergen of ontkennen onze zwakheden vaak maar al te goed. Ik weet er alles van. Ethiek is ook niet alles.

  “Sic transit gloria mundi”
  (zo vergaat de glorie van de wereld)

 8. 30 mei 2016 at 10:06

  Heel herkenbaar! Gebeurt me inderdaad heel erg regelmatig dat ik iets veel negatiever opvat als dat het bedoeld is. Als ik daar dan vijandig op reageer, kan dat het begin van een neerwaartse spiraal zijn wat nooit meer goed kan komen!

  Gelukkig ben ik wijzer geworden, en weet ik dit inmiddels over mezelf. Met het gevolg dat ik me vaak inhou, en even wacht met reageren. Tot de volgende dag ofzo. En van uitstel komt vaak uit afstel. Soms kies ik er zelfs voor om niet eens meer een reactie te lezen, omdat ik van mezelf weet dat ik me dan TOCH niet in kan houden!

  Dat ik een digitaal bericht vaak (veel) negatiever opvat als dat het bedoeld is leid ik af wanneer ik desbetreffende persoon daarna ontmoet. Mensen komen in het echt maar zelden kwaad over, en zijn bijna altijd de redelijkheid zelve. In het echt vind ik mensen eigenlijk bijna altijd aardig. Digitaal heb ik vaak ruzie met ze… Menig relatie is digitaal verbroken dat met veel moeite, soms in real life, is opgebouwd. Vreemd.
  Maar misschien is dit helemaal niet omdat ik iets negatief opvat als het digitaal is, misschien is het omdat mensen nu eenmaal harder zijn, en ongenuanceerder zijn als het niet face to face is, en durven ze gewoon meer te zeggen?
  Wie zal het zeggen.

  • 30 mei 2016 at 12:25

   Mooie zelfreflectie. Ach ja “de grijsheid komt met de haren” of was het nou ……

 9. Willem Kardol
  30 mei 2016 at 09:20

  Dank je Jelle, geeft een goed begin van deze week!

 10. Aad Rieken
  30 mei 2016 at 08:41

  De Schuinste Bak Die Ik Ken:

  ”ZOETE BROODJES BAK-KEN!”

  ”WIJ BAKKEN ER MAAR WEINIG VAN!”
  Vaak Te Bruin Of Te Zoet Als ‘t Ff Kan!