‘Het is verontrustend dat discriminatie van moslims vaker voorkomt dan gedacht.’ Dat zegt burgemeester Aboutaleb in reactie op het rapport “Islamofobie in zicht” dat gaat over een onderzoek onder moslims in Rotterdam.

Hij zegt: “Racisme en discriminatie zijn een soort onzichtbare betonrot in de samenleving. Niet iedereen is zich ervan bewust en het manifesteert zich pas als dat balkonnetje naar beneden komt. Dat is levensgevaarlijk, daar moeten we voor oppassen. Het debat over misstanden rond de islam en moslims in relatie tot terreur is verworden tot een vrijbrief om op mensen te schelden en discriminerende uitlatingen te doen. Als de overheid in beeld is, heeft de discriminatie zich al voltrokken.’ Als oplossing ziet de Rotterdamse burgemeester in een stevig debat in de samenleving.

Hij signaleert terecht een probleem, maar hij maakt dezelfde denkfout als alle Nederlandse overheidsfunctionarissen en politici. Voor de goede orde: ook in Maassluis!

Al enkele decennia wordt ons steeds voor ogen gehouden dat ‘de Nederlander’ discrimineert en dat de maatschappij verhardt ten opzichte van de ‘medelanders’.

Dat etiket ‘medelander’ is de opvolger van het etiket ‘allochtoon’, maar werkt nog steeds hetzelfde als ‘buitenlander’. Je verandert de kijk op die ander niet door er steeds weer een ander etiket op te plakken. De behoefte om dat etiket ‘medelander’ te hanteren komt voort uit het afwijkende gedrag dat die anderen vertonen.

Het aantal ‘anderen’ – in dit onderzoek zijn dat de Islam aanhangers – is in diezelfde decennia veel groter geworden, dus logisch dat er vaker afwijkend gedrag is, helaas.

Aboutaleb dient te beseffen dat zij het zijn die een niet-Nederlands gedrag vertonen, zij zijn onvoldoende geïntegreerd. Dat manifesteert zich dan in een of meerdere van deze verschijnselen: het zich geïsoleerd opstellen, het niet spreken van de Nederlandse taal, het hanteren van niet-Nederlandse normen en waarden, het neerkijken op niet-islamieten, een eigen cultuur in overdreven mate in standhouden.

Mijn advies:

Gedraag je als een gemiddelde Nederlander. Accepteer het recht van godsdienstvrijheid van iedereen, maak ook zelf geen negatief onderscheid en wees een volwaardig en geïntegreerd lid van de maatschappij.

Aboutaleb draait het om

Het is te zot voor woorden dat de ‘echte’ Nederlanders door Aboutaleb worden aangevallen op het feit dat zij die anderen zien als degenen met het afwijkende gedrag. Het is de wereld op zijn kop. JA, er is een probleem, maar de zaken moeten niet worden omgedraaid. ZIJ zijn de nieuwkomers (nog zo’n mooi etiket). Zolang ‘de buitenlanders’ zich veel te weinig inspannen om zich echt als een Nederlander te gedragen, hebben ze geen recht op klagen.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Als ze dat Nederlands gezegde snappen en toepassen, zijn ze op de goede weg.

Echte Nederlander

Aboutaleb is wat dat betreft wel goed geïntegreerd. Hij gedraagt zich als een echte Nederlander: hij klaagt veelvuldig en legt de schuld bij ‘de Nederlander’. Met een beetje pech is hij na de verkiezingen begin volgend jaar ook nog eens onze premier.

M.A. Sluizer Jr.

M.A. Sluizer Jr.

M.A. SLUIZER Junior | Levensgenieter | Stadscriticus | Woensdagcolumnist in de periode 2011-2013 | Incidentele gastcolumnist van 2015-2020

3 Reacties

 1. Aad Rieken
  26 mei 2016 at 09:28

  Zou er ooit een Nederlander burgemeester of premier van Marokko worden?

  “IS ‘IE LAM!”

  Mo-Slim En/Of Christen-Dom..,
  Het Is Te Vaak Ook Andersom.

 2. Andre van Santvliet
  26 mei 2016 at 08:24

  Dat maakt hij/zij toch niet bekend. Maar een aantal mensen kennen zijn/haar identiteit 😉

 3. Ronald van Santvliet
  26 mei 2016 at 08:13

  Mag ok vragen wie er schuil gaat achter pseudo naam M.A. Sluizer jr.