Wat is er toch aan de hand in Nederland, veel korte lontjes en lange tenen. Zou dat komen doordat wij zo dichtbevolkt zijn? Grote kans. Het is wetenschappelijk bewezen dat als men bv veel ratten in een klein ruimte plaatst, deze erg agressief worden. Nu zijn wij geen ratten maar wel zoogdieren en we leven met veel op een kleine oppervlakte. De mensen die in het noorden wonen zeggen ook altijd dat hoe meer ze de Randstad naderen, hoe harder en agressiever de mensen gaan rijden. Trouwens het is ook binnen het gevangeniswezen bewezen. Crowding heet dat in de psychologie, het tegenovergestelde is Isolation, eenzame opsluiting ,ook niet goed voor de psyche.

Nu denken blijkbaar sommigen dat door een woord te schrappen een probleem of een vooroordeel verdwijnt. Taal leeft en woorden krijgen soms een andere (=minder leuke) betekenis. Maar dat is niet iets van deze tijd!

Laten we eens kijken  wat de geschiedenis daarover leert.

Barbaar

Barbaar, heeft een negatieve klank gekregen, De Romeinen noemden iedereen die geen Romeins staatsburger was of niet als Romein geboren was Barbaar, net als het huidige allochtoon gewoon betekent  geen Nederlander, geen Nederlandse ouders, gewoon vreemdeling. Toen Atilla hele bevolkingsgroepen op de vlucht joeg, zochten deze mensen bescherming bij de Romeinen. Gingen ook in dienst bij het leger vaak. We weten allemaal hoe dat afliep. Botsing van culturen, en daarom heeft barbaar nog steeds een negatieve betekenis. Inmiddels is dat het woord allochtoon ook overkomen, terwijl een Duitser of Amerikaan ook een allochtoon is.

Discriminatie

Het woord discriminatie is ook zo’n beladen woord geworden, wordt te pas en onpas gebruikt, vaak als emotionele chantage. Het is de bedoeling geweest, na W.O. II duidelijk te maken dat verschillen maken op grond van geloof of ras niet meer kan. Dan denk ik terug aan mijn jeugd, jaren vijftig Den Haag. Er stonden 3 noodscholen (barakken) naast elkaar, 1 openbare school, 1 katholieke en 1 voor de protestanten. Hekken waren er niet, alleen een witte streep op de grond van de schoolpleintjes, je bleef op het pleintje van jouw school! Wat wel gebeurde was elkaar uitjouwen aan weerszijden van de streep “openbaren klapsigaren”” katholieken elastieken” en “protestanten olifanten”. Er werd zo u wilt beledigt, onderscheid gemaakt, maar vandaag de dag ben ik bang dat er altijd wel iemand te vinden zal zijn die hier ook discriminatie van zou kunnen maken Toen bestond het woord nog niet eens of in ieder geval ik had er toen nooit van gehoord.

Indië
En ja, het werd ook persoonlijk, trammelant in Ned. Indië. Ik werd ook nageroepen: pinda pinda poepchinees, of koffieboon ga terug naar Soekarno. Leuk vond ik het niet maar heb me nooit gediscrimineerd gevoeld, of een tweederangs burger. Schelden doet geen zeer zei mijn moeder dan. Forza! vindt allochtonen volwaardige inwoners, die dezelfde rechten en plichten hebben als iedereen. Geïntegreerd zijn betekent zelfredzaam zijn, meedraaien in de samenleving en onze wetten, normen en waarden respecteren.

Utopia

Woorden schrappen of een “nieuwtaal” spreken helpt NIEMAND. Waar gaat het dan wèl om? Moeilijk. Nu lees ik veel en krab mij regelmatig achter de oren, in veel zie ik wel iets herkenbaars. We kijken allemaal door onze eigen (gekleurde) bril. De grote vraag is waar het politieke, culturele en religieus evenwicht komt te liggen. Utopia, dan bedoel in niet het programma op SBS6 maar het boek van Thomas Moore, als u het niet gelezen heeft kan ik het aanraden. Hé hoor ik u zeggen veel socialistische en communistische trekjes! Inderdaad. Nu gaat het niet om goed of slecht (die bril, weet u wel) maar werkt(e) het?

1984

Het versmelten van volkeren met als consequentie het inleveren van de identiteit heeft sinds de jaartelling niet gewerkt. Nog een boek: 1984 George Orwell. Geschreven in 1948, het totalitaire bewind in dat boek was geënt op het nazisme en communisme. Bizar (of niet) dat strategieën uit dat boek nu waarneembaar zijn. Door bv. het invoeren van een nieuwe spreektaal (newspeak) behoudt Big Brother de greep op burgers. In die taal zijn woorden geschrapt die een negatieve werking hebben. Het hebben van een “onjuiste mening” is dan praktisch onmogelijk, je kunt alleen woorden gebruiken die door de partij worden gebruikt of goedgekeurd. Hier en nu: Politieke leiders nu dicteren hoe bv migratie en multi-culturisme moeten worden benoemd en bediscussieerd.

Boek: Utopia verwatert in een totalitair regime.

Heden: Veel Politici willen een Federatie van Europese Staten waar de individuele soevereiniteit van een land niet meer geldt.

Je moet Europees denken, niet: Nederlands, Engels of Deens. Maar in Utopia (= huidige Europa ) hebben velen genoeg van die Orwelliaanse trekjes in de samenleving, en gaan morren. Nu voert het te ver om daar nu en hier op in te gaan maar het is interessant om je te verdiepen in wat de EU mag/doet en de naties niet meer kunnen/mogen. Wat men nog in overleg met EU doet/kan en wat men zelf nog kan en mag.

Dat houdt u van mij te goed. De hamvraag is natuurlijk zijn de huidige gebeurtenissen toevallig? Of wordt deze bewust gestimuleerd?

Peter Stuivenberg

Wilt u meer weten, dan heb ik nog een boek voor u: vlot geschreven EUROPA EN MIGRANTEN, schrijver P. Stuivenberg.

Timmermans zegt in zijn openingstoespraak van het EU Fundamental Rights Colloquium dat in 2015 in Brussel werd gehouden:

Bevorder diversiteit en versterk de anti-discriminatiewetgeving. Europa moet diversiteit accepteren of wordt anders met oorlog geconfronteerd”.

Even laten dringen. Lijkt op emotionele chantage vindt u niet?

Elsevier
Elsevier zegt ”wanneer een meerderheid in een EU land voor het uittreden van de EU kiest, impliceert dit dat deze burgers niet langer geloven in het kritisch zelfreinigende vermogen van de EU bestuurders en ook niet meer in de hervormbaarheid”. In het EU-verdrag staat dat democratie, mensenrechten en fundamentele vrijheden van de rechtsstaat moeten worden geëerbiedigd. De democratische lente die momenteel door Europa raast maakt aanspraak op deze rechten en wil een einde maken aan het als maar meer naar een totalitair regime neigende houding van de Europese regeringsleiders.

Inspraak

Forza! is voor meer inspraak van burgers. Referenda, weer zo’n woord wat voor velen een nare bijsmaak heeft. Niet over alles en referendum, maar wel over  hoeveel geld naar Brussel etc. Nu heeft Den Haag lang niet meer zoveel te zeggen als ze doen geloven (helaas, machtsoverdracht).

Denk aan het advies wat u krijgt bij de instructies in het vliegtuig: “zet eerst het zuurstofmasker op uw gezicht, en help dan een ander, anders kunt u anderen niet (meer) helpen“.

Forza! is voor terugkeer naar oorspronkelijke EEG regels, handelsverdrag, minder macht voor Brussel, behoud van en recht op eigen identiteit, normen, waarden – ook culturele waarden – van de natiestaten en geen privilèges voor nieuwkomers, gelijke rechten, gelijke plichten. DAAROM FORZA!

We zijn allen van hetzelfde ras, het menselijk ras!

Bea Scheurwater

Bea Scheurwater

Columnist per 9-2016 | Stelt vragen die tot nadenken | Vertowijk Bewonerscommissie 1 | VerenOfLood

4 Reacties

 1. Aad Rieken
  23 februari 2017 at 19:22

  ”DISCRIMINATIE!”
  ‘n/’t wo(o)rd (is al) teveel.

  Wo(o)rd-‘t Ooit Uit Van-Dale(n) Geschrapt

 2. Marcel Thomassen
  23 februari 2017 at 10:34

  Nogmaals Winston Churchill zei het al:

  De anti-fascisten die de fascisten bestrijden,
  zijn de nieuwe fascisten van morgen.

  Alles keert zich weer in het tegendeel als men maar lang genoeg wacht.

  Interessant opinie’s van Bea Scheurwater. Onder het lezen van haar artikel schoot een aantal gedachten of trefwoorden door mij.

  Als volgt :

  Ook het ideeel land “Utopia” uit het boek Utopia van Thomas More (een penvriend van de humanist Desiderius Erasmus) had als basis de doodstraf bij overtredingen in die Utopische heilstaat. Een heilstaat die goeddeels ingericht was, als landbouw staat. (zoals de bijbel-OT & koran zijn basis vindt in schaapherderende woestijn nomaden, en het communisme in zijn arbeidersmanifesten van Lenin & Marx). Over 1984 & newspeak heb ik al eerder geschreven op Maassluis.Nu.

  De EU is absoluut geen heilstaat laat staan democratisch, al doet het er wel alles aan om zich zo aan ons te presenteren. Het EU parlement heeft geen echt stemrecht, de leiders (en parlementsleden) van de EU zijn niet gekozen en de ware macht binnen de EU ligt bij een zelfbenoemde elite bestaand uit internationale bankiers / multinationals plus de hun politieke zetbazen. Hun beslissingen zijn opgelegde decreten. Ook de EU heeft net als in het boek Utopia, hele rare (zeer onbekende) regels. Zo kent de EU bijvoorbeeld in door haar uitgeroepen uitzonderingsgevallen; de doodstraf, de militaire dictatuur, en mogen kinderen vanaf 14 jaar verplicht te werk worden gesteld als het haar goeddunkt.

  Historici weten tevens dat de EU (EEG) een project was, opgezet door Hitlers Duitsland in heimlijk samenspraak met deze supra nationaal multinationals en bankiers. WO2 was in beginsel een volstrekt economische oorlog om de hegenomie, waarbij een politieke ideologie als middel werd gebruikt (zoals bij vrijwel elk oorlog). Dit doet niets af aan de bizar verschrikkingen van de holocaust. Deze holocaust is en was echter niet uniek en was ook niet iets typisch joods, in Congo staat de teller inmiddels ook op meer dan 6 miljoen doden, er zijn op de wereld vele holocausts geweest.

  Historici hebben het aantal slachtoffers ooit van alle oorlogen op de aardkloot berekent (WO-1 & WO-2 staan op de 13e & 14e plaats). De oorlog met het meest aantal doden in verhouding tot het aantal mensen wat toen op aarde leefde, was de grote boerenoorlog in China rond het jaar 1000. Dit zijn feiten. De Duitse 30-jarige Oorlog tussen Protestanten & Katholieken staat op 5.

  Het draait op de gehele wereld slechts om twee dingen mensen: “macht & geld”. Mensenlevens tellen hierbij niet, en hebben dit nog nooit gedaan. Het enige dat de wereld draaiende houdt is (economische) actie, zeggen de al-oude reflexen en haar huichelachtige vertegenwoordigers. Ook dit zijn feiten, kijk maar eens naar de PvdA.

  Verdeel & heers, slechts hierom hebben de Oude Grieken de democratie (die niet bestaat) uitgevonden, zodat de ware machthebbers met hun duistere bedoelingen altijd buiten schot & zicht blijven Ja, ja. De hoopvol wenswegen naar wereld utopieen, ideaal staten, gelovig hemelen & politiek paradijzen zijn bekleedt met miljoenen lijken. Het volk kan immers niet nadenken, denkt een zelfbenoemde elite in haar eigen belang, maar uw zakken vullen & legen zullen ze.

  Discriminatie, uitsluiting, stigmatisering enz. is een normaal menselijk verschijnsel. Immers alles wat zich onderscheidt van de grootste gemene deler valt hieraan ten prooi (vandaar dat de PvdA & VVD de PVV democratisch discrimineert). Discriminatie. Dit betreft mensen onderling, maar ook bij ander (uiterlijk) gedrag, opvattingen, nieuwe mening, geloof & politiek enz. Discriminatie, uitsluiting, stigmatisering beschermt de eigen groep, het geloof en vermeend eigen politiek of financieel belang. Ieder mens discrimineert, ieder land. Ook zij die denken dat ze niet discrimineren (die zijn vaak het ergst). En zo huppelen wij maar door. De aarde draait en wij draaien er maar omheen.

  De anti-discriminatoiren die (vermeende) discriminanten bestrijden.
  Zijn de nieuwe dicriminanten van morgen.

  Aldus Zwarte Piet.

  Voor de goede orde mbt het bovenstaande, simpele zielen & hufters (Maassluis kent er nogal wat) denken vaak dat een publiek boodschapper die iets vertelt of schrijft wat slecht overkomt of de doorsnee mens niet bevalt ook gelijk een dader is, ook ik geloof (vaak tegen beter weten in) in een betere wereld, maar niet na mijn dood.

  Goed stuk Bea, dit jaar ga ik op het Forum voor Democratie stemmen. Forza!

 3. Aad Rieken
  23 februari 2017 at 08:54

  En Voor Hen Die het Vertolken!

 4. Aad Rieken
  23 februari 2017 at 08:47

  ”Om Een Lang Verhaal Kort Te Maken!”

  Dis (staat voor Bee) Crim(p) In A(k)tie!!!