Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

De vacature op dinsdag blijft open. Daarom vandaag Gülcan in een reprise column uit 2018.

Redactie


“De dag verandert, maar de waarheid blijft eeuwig.”

Grote denker en dichter H.Z. Rumi blijft na honderden jaren inspireren met zijn liefdevolle en vreedzame boodschappen. Nog steeds inspireert hij velen in de wereld en ook mij. Hij zegt onder meer het volgende: “Probeer niet de man van de dag te zijn. Probeer de man van de waarheid te zijn. Want de dag verandert, maar de waarheid blijft eeuwig”.

Dit citaat past zeker in de tijd waarin wij leven. Wat wij vandaag beleefd of gezegd hebben, vergeten wij morgen. Wat vandaag voor ons belangrijk, dierbaar, onmisbaar of onvergetelijk lijkt, verliest morgen zijn betekenis en waarde. Ons collectieve geheugen laat ons massaal in de steek.

Neem bijvoorbeeld de afgelopen verkiezingen in maart 2018.

Er zijn zoveel beloftes gedaan door de verschillende politieke partijen, zoals meer welvaart, veiligheid, groen, en minder verkeer, uitstoot, armoede en vreemdelingen om zo veel mogelijk zieltjes te winnen.

Omdat de ‘minder vreemdelingen’ belofte veel stemmen trekt, hebben veel politieke partijen helaas ruimhartig gebruik daarvan gemaakt. Het is inmiddels zover dat de spreuk “meer of minder” gelijk geassocieerd wordt met bepaalde bevolkingsgroepen.

Dat is een groot gevaar en een boosdoener voor de democratische en tolerante rechtstaat als de onze. Oud-politicus Jan Terlouw waarschuwt politici bij een van zijn toespraak tegen zulke gevaren en hij geeft hun een leidraad om een democratische, sociale, solidaire en vrije samenleving te vormen:

Tirannie is niet alleen een staatsvorm. Wij hebben daarnaast te maken met de tirannie van het woord, van organisaties, vooral ook van de welvaart. Welvaart ten koste van alles. Van het milieu, van vreemdelingen. Privé rijkdom, publieke armoede. Tirannie van de welvaart.

Een democratische houding betekent ook oog hebben voor de grote onrechtvaardigheden die de wereld nog steeds teisteren. Ons niet blindstaren op materiële welvaart alleen.”

We zien dat de politieke partijen na de verkiezingen doorgaan met afbraak van de solidaire verzorgingsstaat, met die “meer of minder” spreuk, met hoe de kleine en grote gemeenschappen tegen elkaar worden opgezet voor een paar stemmen. En dat ondanks de vele beloften. Ik ben bang dat Terlouw’s indrukwekkende en leidende woorden niet begrepen worden door veel politici.

Ook de waarschuwing van de voormalige politicus Ernst Hirsch Ballin tijdens het partijcongres van 2010 over de coalitievorming met partijen die haat jegens vreemdelingen verspreiden, is allang door velen vergeten. De tijd heeft aangetoond dat het klopt wat hij beweerde.

Hij zei over deze groeperingen het volgende: “Zij pakken geen problemen aan maar mensen, wat bijdraagt aan de verdere verdeeldheid van ons land. Doe dit mensen in ons land niet aan. Doe dit uw partij, doe dit ons niet aan. Doe dit ons land niet aan.”

Ik herinner mij als de dag van gisteren dat ik van die woorden kippenvel kreeg en ze eeuwig in mijn geheugen en hart heb opgeslagen. Ik verschuil mij nog steeds – zoals onder een warme deken – onder deze krachtige en warme woorden wanneer ik mij ongewenst en bedreigd voel.

In Maassluis heeft de kiezer na de gemeenteraadsverkiezingen mandaat gegeven aan CDA – de partij die lange jaren door Hirsch Ballin is gediend – om een coalitie te vormen.

En vandaag wordt de nieuwe raad (2018) geïnstalleerd. Ik hoop van harte dat de informateur in het licht van deze woorden een coalitie zal vormen.

Een coalitie die solidair, sociaal, integer en betrouwbaar is. Een coalitie die mensen niet verdeelt maar verbindt.

Zoals gezegd: de dag verandert, maar de waarheid blijft eeuwig.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 128 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Gülcan Engin

Gülcan Engin

Gülcan Engin | Journalist