Ik wist het wel maar toch. Daar sta je dan met je goeie gedrag voor een dicht politiebureau. Ik wilde aangifte doen van een vermissing van mijn beurs. Vermissing klinkt neutraal want ik weet niet of mijn beurs is ontvreemd of dat ik dit kleinood ben verloren. Ik opteer voor het eerste.

Sommigen, onder anders Mrs. S., vinden dat je je jas niet in de kroeg op moet hangen met je beurs in de binnenzak. Sommigen vinden dat “inviteren”, ik vind dat je met je poten van mijn spullen af moet blijven.

Resultaat is dat ik aangifte moet doen want ook het rijbewijs etc. is weg. Bij het politiebureau vind ok een telefoonnummer om een afspraak te maken voor aangifte. De dienstdoende agent vroeg wanneer ik tijd had voor een aangifte. Ik zei: “NU”. Dat was onmogelijk want het bureau is dicht. “Morgen tussen half vijf en zeven”, opperde ik. Dan had de politie geen tijd: etenstijd, dienstoverdracht etc. Dinsdag half vier hadden ze een gaatje. Ik meldde mij klokslag half vier en drukte vol verwachting op de bel. Een vertegenwoordiger van Hermandad zei door de intercom dat de deur zou worden geopend. Geheel automatisch ging deze open en achter een andere deur zag ik een kamer met een levensgroot scherm met daarop een agent. De deuren sloten geheel vanzelf. Een tikje ontheemd ging ik zitten, want wat doe je als de emoties je teveel worden. Er is geen troostende agent(e) aanwezig. Gelukkig begroet de agent op het scherm je allerhartelijkst.

De verbinding is prima qua beweging en geluid en al snel zijn alle gegevens opgenomen en zou je naar huis kunnen. Ik stelde de agent toch nog een paar vragen.

Vraag 1 kunt u dit Proces Verbaal mailen want ik heb morgen een afspraak met de gemeente voor een nieuw rijvaardigheidsdiploma?

Vraag 2 kan ik bekeurd worden als aan een fanatieke diender mijn rijbewijs niet kan tonen?

Van die triviale vraagjes.

 Antwoorden

1)Nee, want Maassluis zit niet bij de paar gemeenten waarbij dit nu al kan. Het wordt via de PTT opgestuurd.

2)In de wet staat dat inderdaad. Meestal krijg je geen bekeuring maar als de agent toevallig ruzie met zijn vrouw heeft gehad, zou het kunnen. En zo zei hij: “je bent waarschijnlijk ook niet verzekerd.”

Maar ik ben slachtoffer van kleine criminaliteit en zou daardoor nog een extra straf kunnen krijgen? Heel empatisch voelde de agent met mij mee, maar hij kan de wet niet veranderen.

In een telefoongesprek met de heer van Roon van de gemeente werd mij uitgelegd waarom Maassluis nog niet meedoet en hoe de nabije toekomst er uitziet in dit verband. Deze manier van communiceren schept vertrouwen. Het komt goed als het ministerie van Binnenlandse zaken maar opschiet.

Het tweede antwoord is een brief naar minister Opstelten waard. Deze VVD-er maakt zich overal druk over maar laat mij in de kou staan. Als burger betaal ik belasting en het enige dat ik daar voor terug wil is veiligheid.

Als de VVD minister gefaald heeft in het beschermen van de burgers dan kan het niet zo zijn dat ik daar als slachtoffer van criminaliteit wederom de dupe wordt door een slechtgeluimde diender die vindt, dat ik mijn rijbewijs moet kunnen tonen.  Deze wet dient subiet aangepast te worden.

Ik hoop dat de regeringspartijen, VVD en PvdA hier werk van gaan maken. Een wetvoorstel van het CDA mag ook, misschien heeft Kees Pleijsier hier ideeën over. Ik zal het wel niet meer meemaken maar al met al ondanks de het verlies van mijn beurs had ik een prettig gesprek met een diender die fysiek in Portugaal zat.

Aad Solleveld

Aad Solleveld

Aad Solleveld

Columnist 2014-2016 | Gemeenteraadslid voor Maassluis Belang | Speaker bij Excelsior Maassluis | gastcolumnist 2018- 2022