Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid

Deze titel heb ik geleend van een landelijke campagne  die  liep in de jaren 80 van de vorige eeuw (1989) en die gericht was op meisjes in de middelbare schoolleeftijd om die te bewegen toch vooral voor exacte vakken te kiezen.

Toen al wist men dat techniek de toekomst zou gaan bepalen en uit onderzoek bleek dat meisjes veel minder voor wiskunde, scheikunde en natuurkunde kozen dan jongens. Met deze campagne wilde men aandacht hiervoor vragen en proberen meisjes over te halen dit toch te doen. Of dit destijds veel succes had weet ik eerlijk gezegd niet maar ik kan me herinneren dat in de jaren erna wel een groeiende groep voor exacte vakken koos.

Ik heb twee dochters die allebei wiskunde in hun pakket hebben (logisch, want verplicht tegenwoordig) en die ook nog eens weinig moeite hebben met dit vak. Ook natuurkunde en scheikunde gaat of ging ze goed af. Dit in tegenstelling tot hoe goed (of slecht eigenlijk)  ik vroeger in deze vakken was. Blijkbaar hebben ze de juiste genen van hun moeder die wel een voorliefde had voor de bètavakken.

Ik moest hieraan denken toen woensdag de aftrap was van de Kinderboekenweek 2015 in de bibliotheek. Het thema van de KBW is dit jaar ‘Raar maar waar, natuur, wetenschap en techniek’.

In de bibliotheek waren allerlei proefjes te doen onder leiding van middelbare scholieren en het liep storm! Op twee woensdagmiddagen waren alle kaartjes snel uitverkocht en moesten er helaas een groot aantal kinderen teleurgesteld worden.

Tot mijn grote plezier was de verdeling van de kinderen die meedeed vrijwel 50/50 jongens en meisjes. In Maassluis wordt begonnen met een techniekmenu (juist gericht om leerlingen al vroeg met techniek in aanraking te brengen zodat ze later wellicht voor een technische of exacte studie kiezen). Volgens mij komt het wel goed met dit initiatief.

Een slimme meid blijkt inderdaad in veel gevallen goed voorbereid op haar toekomst. En een slimme knul ook trouwens.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  9 oktober 2015 at 11:35

  ”SPROOKJESACHTIG!”

  Schei Wis En Waarachtig,
  Natuur-kunde Krachtig.
  Dan Wordt ‘t Ooit Prachtig,
  Weer-kundig En Machtig.