Een groeiend aantal mensen in Nederland en ook in Maassluis voelt zich eenzaam. Kerst en Nieuwjaar hebben we net achter de rug in Nederland. Bij uitstek zijn dit de gelegenheden om elkaar te ontmoeten. Voor veel mensen wordt het gevoel van eenzaamheid sterker bij het naderen van de feestdagen. Niet alleen ouderen, maar ook alleenstaanden, daklozen en zelfs jongeren kunnen het gevoel hebben om eenzaam te zijn. Je kunt je eenzaam voelen bij het verlies van een geliefde of door een scheiding. Maar ook wanneer een deel van je familie ergens anders woont zoals bij de vluchtelingen. Eenzaamheid kan verdriet opwekken omdat jij het gevoel hebt de enige te zijn die niet in gezelschap met vrienden of familie zit.

Verbinding met anderen zoeken
De grote geleerde en wetenschapper Albert Einstein heeft geschreven dat het onze taak is onze cirkel van compassie te vergroten, zodat alle levende wezens en de gehele natuur in al haar schoonheid erdoor worden omvat. Dit zijn prachtige woorden maar vraagt ook wat van ons. In het boek “Wijze vrouwen” van Susan Smit komt Majoor Boshardt – boegbeeld van het leger des Heils – aan het woord. Zij heeft tijdens haar leven altijd de mensen opgezocht aan de onderkant van de samenleving. Haar grote kracht was om mensen te helpen zonder te oordelen over hun leefwijze. Haar nuchtere aanpak en humor heeft een belangrijke rol gespeeld in haar werk voor de medemens. Een ander mooi voorbeeld van verbinden was onlangs op het nieuws. In Rotterdam kon je zien hoe vrijwilligers mensen in een flatgebouw tot elkaar brachten. In dit voorbeeld kwamen twee dames op hoge leeftijd in beeld die vertelden dat zij zich eerder eenzaam voelde en nu gezamenlijk optrekken met elkaar. Dit voorbeeld roept de vraag op wat kan ik en wat kan u doen dichtbij hier in Maassluis.

Maassluis een mooie sociale stad
Ook in Maassluis voelen veel mensen zich eenzaam en dit aantal stijgt. Vorig jaar was ik deelgenoot van een door het college georganiseerde avonden met de slogan Actief burgerschap tegen eenzaamheid. De vraag die daarbij centraal stond was: Hoe de betrokkenheid van burgers bij de leefbaarheid van de wijken kan worden ingezet in de strijd tegen de eenzaamheid. Steeds meer mensen dreigen door gezondheids- of financiële problemen in een sociaal isolement te raken. Ik was onder de indruk van de opkomst en grote betrokkenheid van de vele vrijwilligers, de mensen uit de adviesraad samenlevingszaken, bewonerscommissies en het gebiedsoverleg. Ook kwamen er mensen aan het woord die zich eenzaam voelen. Op die avond werden praktische tips uitgewisseld wat je zelf kunt doen aan het verzachten van eenzaamheid voor een medeburger in de wijk waar je woont. Het is goed dat we in Maassluis regelmatig deze avonden houden en de aandacht vasthouden voor het onderwerp eenzaamheid. Op dit punt zou ik persoonlijk ook in 2017 een aantal avonden willen zien met dit onderwerp waarbij we daarna praktisch aan het werk kunnen gaan. Moeder Theresa heeft eens gezegd als je geen 100 mensen kunt helpen, help er dan tenminste een.

In een interview heeft de heer Kim Putters directeur van het sociaal en cultureel planbureau onlangs aangegeven om steeds meer de verbinding te zoeken tussen overheid en de samenleving en ook het bedrijfsleven. In Maassluis hebben we hiervoor een mooi beleidsstuk “De Betrokken stad”. Betrokken partijen daarbij zijn de maatschappelijke organisaties, burgers, vrijwilligersorganisaties, de kerken, moskeeën, het bedrijfsleven en de gemeente. In de projecten is nadrukkelijke een belangrijke rol weggelegd voor burgerparticipatie en het stimuleren van actief burgerschap en burgerkracht.

Om een antwoord te vinden op maatschappelijke vraagstukken zoals vergrijzing en vereenzaming staan in Maassluis gelukkig veel inwoners klaar om hierin een bijdrage te willen leveren. Mijn voornemen in dit nieuwe jaar is om ook in 2017 weer een positieve bijdrage te mogen leveren aan de samenleving in Maassluis. Zodat – naar ik hoop – bij de volgende kerstdagen zich minder mensen eenzaam zullen voelen in Maassluis.

John Dolstra, fractie voorzitter ChristenUnie Maassluis

John Dolstra

John Dolstra

John Dolstra | Fractievoorzitter Christen Unie | Firma Pro-Centen

4 Reacties

 1. Marja Sonneveld
  11 januari 2017 at 11:53

  Misschien is een pilot mogelijk met zgn pop-up ontmoetingsplaatsen in flatgebouwen? Soms staan woningen lang leeg. Met een paar actieve bewoners, wat (klap)stoelen en een koffiezetapparaat komt men al een heel eind.
  En als de woning weer wordt verhuurd, zijn er wellicht contacten gelegd, zodat een centrale ontmoetingsplaats niet meer nodig is.

 2. ton
  10 januari 2017 at 17:45

  Voor elkaar is voor mekaar…

 3. B. Scheurwater
  10 januari 2017 at 12:58

  Er zijn heel veel mensen in Maassluis die prachtige dingen doen, zou de samenwerking/kennismaking van de mensen graag bevorderen. Jammer dat het gebiedsoverleg naar beneden geschroefd is. waarom? werkt prima ook voor de commissies onderling om elkaar beter te leren kennen en ideeën uit te wisselen

 4. Aad Rieken
  10 januari 2017 at 08:47

  ”John Dol-stra-alt Harmonie Uit!”