Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

De paragraaf over cultuur in het verkiezingsprogramma van VSP Maassluis heeft een behoorlijke lengte. Logisch, want het is een belangrijk thema. Dat omschrijven we als volgt: “cultuur kan emoties oproepen, amuseren, troosten of verrassen. Daarnaast is cultuur een van de belangrijkste factoren is als het gaat om meedoen en integratie”. Cultuur verbindt mensen vanuit verschillende achtergronden tot iets wat ze gemeenschappelijk zijn en willen worden.

Het is vanuit die gedachte dat wij hieraan zoveel waarde toekennen.

Of de wieg van je voorouders nu in deze omgeving stond of hier ver vandaan, onze gemeenschappelijke reis is Maassluis en die maken we met elkaar.

Daarom hechten wij er zoveel belang aan dat alle kinderen in de leeftijd van het basisonderwijs samen sporten, zingen en muziek maken of kennismaken met Jeugdtheater.

Maassluis kent een muziekschool en een jeugdtheaterschool. Een luxe waar wij voor hebben gestreden en waar we nog meer mee willen doen.

Een van onze actiepunten luidt daarom, dat wij alle kinderen in contact willen brengen met muziek en Jeugdtheater. Als dit niet lukt via het primaire onderwijs willen wij onderzoeken of we daar een grotere rol kunnen inrichten voor de muziekschool en de jeugdtheaterschool.

Orkesten en koren die het door corona de afgelopen twee jaar moeilijk hebben gekregen, willen we stimuleren en zoveel als nodig faciliteren.

Theater Koningshof is belangrijk en daarom willen we die in staat stellen zijn rol te continueren en te versterken. Culturele uitingen moeten toegankelijk zijn voor iedereen en moet dus ook voor minder draagkrachtigen toegankelijk en betaalbaar blijven.

Voor sport en recreatie gelden dezelfde argumenten. We willen meer inzetten op het stimuleren van een gezonde leefstijl. Als we iets van de coronapandemie hebben geleerd is het hoe belangrijk dat is.

Daarom willen wij een versnelde uitvoering van de nieuwbouw en renovatie van de sportzalen. Ook willen wij samen met de sportverenigingen onderzoeken of er duurzame en milieuvriendelijke alternatieven kunnen worden toegepast bij het vervangen van de kunstgrasvelden.

We willen ook meer aandacht voor meer mogelijkheden van sportbeoefening overdag bij de sportverenigingen door senioren en mensen met een beperking.

Maassluis is een stad die hoewel bijna volgebouwd, wel ligt te midden van grote groene en open ruimten. Lopend of fietsend langs het Scheur of in de Oranjepolder richting het Staalduinsebos of het heerlijke Midden-Delfland gebied valt deze mooie ligging aan alle kanten op.

VSP Maassluis wil dan ook veel aandacht voor goede verbindingen van de Stad met dit omringende land. Goede contacten met omliggende gemeenten die deze gebieden beheren horen daar bij.

In Maassluis wonen betekent voor VSP Maassluis; iedereen doet mee en samen bouwen we aan een gemeenschappelijke toekomst.

Mogen we op uw stem op lijst 10 rekenen?

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 103 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Ton Luijendijk

Ton Luijendijk

Ton Luijendijk | gemeenteraadslid VSP tm 2020| Fractievoorzitter 2018-2020 | Paukenist in een symfonie orkest | gastcolumnist