Ook Maassluis staat de komende jaren voor de belangrijke opdracht om te verduurzamen en haar steen bij te dragen aan de landelijke doelen.

Maassluis moet in alle opzichten een duurzame stad worden. De gemeente moet zelf initiatieven nemen en sturend optreden volgens de opdracht aan alle gemeenten.

Nieuwbouwwoningen worden al gasloos opgeleverd. Het van het gas halen van bestaande woningen is een veel ingewikkelder opgave. VSP Maassluis pleit ervoor om te blijven kijken naar alternatieven voor het nu bedachte en geplande warmtenet (stadsverwarming), omdat dit volgens ons ‘de duivel uitdrijven met Beëlzebub’ is. Immers, los van alle praktische bezwaren, het warmtenet gebruikt restwarmte van ‘oude’ fossiele industrie zoals olieraffinaderijen. Het is daarom alleen maar het vooruit schuiven van het probleem. VSP Maassluis wil een warmtenet alleen maar overwegen in samenhang met aardwarmte, de zogenoemde geothermie.

Omdat er vanaf 2030 geen auto’s meer verkocht gaan worden die op fossiele brandstof rijden, wil VSP Maassluis dat in het vervolg bij alle nieuwbouwwoningen verplicht een oplaadpunt komt voor de elektrische auto. Particulieren die bij bestaande woningen een dergelijke voorziening willen, krijgen advies en hulp.

Bij het bepalen van het behandelen van de afvalstromen zijn volgens ons verkeerde keuzes gemaakt. Andere gemeenten komen steeds meer tot de conclusie dat het machinaal na-scheiden van het restafval tot betere resultaten leidt dan scheiding door de inwoners. In Maassluis hebben  het college en een meerderheid van de raad een andere keuze gemaakt. Zij willen het aanbieden van het restafval moeilijker gaan maken. Dit vraagt om grote investeringen omdat milieu-eilanden anders moeten worden ingericht, er een grote informatiecampagne moet komen en er wordt een pas-systeem bij ingevoerd. Wij zijn hier enorm tegen en hebben ons er met goede argumenten tegen verzet. Daarom zal als het aan VSP Maassluis ligt, dit besluit worden opgeschort en komt er een gedegen onderzoek naar de mogelijkheden om alsnog over te gaan op na-scheiding.

Veel groen in wijken levert een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid en woongenot van de inwoners. Goed en duurzaam onderhoud is daarbij nodig. Onder het voorwendsel van biodiversiteit wordt het structureel onderhoud nu op veel plaatsen losgelaten en verwaarloosd. Het gevolg is dat veel groen in de stad er erg slordig bij ligt en zelfs gevaar oplevert voor het verkeer. Dit moet en kan beter. Duurzaam onderhoud en biodiversiteit betekent niet wildernis en overwoekering. Wilde bloemenperken zouden op nog meer plaatsen dan nu wenselijk zijn.

Zo is onze ligging in het groen (klik)

De bomenbalans moet op orde zijn en voor inwoners actief te volgen. Nu zien inwoners in hun buurt vaak bomen verdwijnen, bijvoorbeeld door een ziekte of leeftijd, zonder dat er zicht is hoe en waar dit wordt gecompenseerd. Bomen in nieuwbouwwijken moeten het totaal vergroten en kunnen niet dienen als compensatie voor elders weggehaalde bomen.

Maassluis is een dichtbevolkte stad met gelukkig nog wat groene plantsoenen. Deze worden wat VSP Maassluis betreft niet allemaal volgebouwd. Nieuwbouw vanwege woningnood mag niet ten koste gaan van woongenot van de inwoners.

De dierenhoeken die Maassluis heeft, zijn een kostbaar goed en dat zullen we beschermen. De kosten van het beheer van deze hoeken, inclusief het fatsoenlijk kunnen voederen van de dieren en de mogelijk medische zorg, kunnen niet drukken op de vrijwilligers die nu verantwoordelijkheid hiervoor hebben genomen. VSP Maassluis zal zich inzetten om hiervoor een goede structurele oplossing te bieden.

Al deze onderwerpen lenen zich uitstekend voor een behandeling door de burgerraad die VSP Maassluis wil instellen.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Ton Luijendijk

Ton Luijendijk

Ton Luijendijk | gemeenteraadslid VSP tm 2020| Fractievoorzitter 2018-2020 | Paukenist in een symfonie orkest | gastcolumnist

1 Reactie

  1. Jan Buijsse
    22 februari 2022 at 10:31

    Succes Ton. Desnoods DUW ik je naar de Top.