Column GR2022 – Duurzaamheid en woongenot

Maassluis is een dichtbevolkte stad met gelukkig nog wat groene plantsoenen. Deze worden wat VSP Maassluis betreft niet allemaal volgebouwd. Nieuwbouw vanwege woningnood mag niet ten koste gaan van woongenot van de inwoners.