Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

In de afgelopen weken heb ik u met een viertal columns meegenomen langs een aantal belangrijke onderwerpen die in Maassluis de komende vier jaar spelen.

Er blijft nog een heel belangrijk onderwerp over dat om nadere toelichting vraagt.

Zorg en Welzijn is de grootste kostenpost binnen de gemeentelijke begroting. Ruim de helft van ons gemeentebudget gaat naar de Wmo, Jeugdzorg en Werk en Inkomen. Er zijn taken bij die er bijna op neerkomen dat we uitvoerder zijn van een in Den Haag vastgesteld beleid, dus zonder eigen beleidsruimte.

Maar bij Wmo en Jeugdzorg ligt dit aanmerkelijk genuanceerder. Het maakt wel degelijk uit als je met een van beide te maken krijgt in welke plaats dat je woont. Of wij dit als VSP Maassluis nu toejuichen of niet, het is een gegeven waarmee we als gemeente hebben om te gaan. Gemeenteraden bepalen voor een belangrijk deel hoe de uitvoering van deze twee regelingen verloopt.

In de afgelopen vier jaar heeft VSP Maasluis er heel veel aandacht voor gevraagd om Jeugdzorg kleinschaliger samen met Schiedam en Vlaardingen te gaan aanbesteden en organiseren. Dichterbij betekend wat ons betreft meer invloed op de uitvoering, op de wachtlijsten die te lang waren en op de totaal ontspoorde kosten.

Vanuit de oppositie hebben wij voor dit aanjagen gehoor gevonden bij de verantwoordelijk wethouder die vervolgens daarin een prima rol heeft gespeeld.

Per 1 januari 2023 is deze Jeugdzorg samenwerking operationeel en daar zijn we blij om. De kinderen waar het om gaat kunnen daarin beter worden geholpen, wachtlijsten kunnen worden bekort, en ook heel belangrijk voor VSP Maassluis, kinderen moeten en kunnen dichtbij geholpen worden als het enigszins kan.

De lokale uitvoering wordt nu ondergebracht bij Rogplus, en dat brengt een andere wens van ons dichterbij, nl één gezin, één plan en één regisseur. Wat ons betreft een voorbeeld van effectief samenwerken vanuit de oppositie met het college, samen zoeken naar oplossingen.

Wat betreft Wmo maatwerk voorzieningen hebben wij ons sterk gemaakt om de zorg echt ruimhartig in te zetten waar het nodig is. Ook stellen wij, de beschikbare middelen die door de Rijksoverheid beschikbaar worden gesteld, moeten ook worden ingezet. Het hoeft immers geen spaarpot te worden die door zuinig beleid kan worden gevuld.

Maassluis is een mooie plaats om te wonen en te werken met mooie voorzieningen en mooie wijken. Als het in het leven niet loopt zoals je had gedacht of gehoopt moet Maassluis een stad zijn die sociaal en ruimhartig is naar die inwoner die wat minder fortuinlijk is. Ruimhartig als het nodig is maar oprecht selectief als dat van ons wordt gevraagd.

Vanuit onze kernwaarden Verantwoord, Sociaal en Positief hebben wij hierover ideeën en die brengen we doorlopend voor het voetlicht.

Een mooi Maassluis is een sociaal Maassluis. Kies daarom VSP Maassluis, Lijst 10

Column GR2022 – Duurzaamheid en woongenot

Column: Veilig en gezonder mobiel zijn

Column GR2022 – Maassluis verdient een burgerraad

 

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Ton Luijendijk

Ton Luijendijk

Ton Luijendijk | gemeenteraadslid VSP tm 2020| Fractievoorzitter 2018-2020 | Paukenist in een symfonie orkest | gastcolumnist