Afgelopen week sprak de gemeenteraad onderling met elkaar met als thema: “Tussen raad en straat”. Eraan vooraf ging een digitale enquête, zodat de begeleiders van deze avond zich goed konden voorbereiden.

Interessant waren de volgende drie uitkomsten.

 • Een raadslid is meer volksvertegenwoordiger dan bestuurder.
 • Een raadslid werkt vanuit een politieke visie.
 • De bewoner krijgt de ruimte, maar de raad heeft het laatste woord.

Wringen deze uitkomsten met elkaar of juist ook weer niet?
De discussies werden gevoerd in tweetallen en aan het eind van de avond samengevat. En wat waren we het weer met elkaar eens, alhoewel …

De praktijk van de afgelopen maanden gaf best wel aanleiding om de genoemde uitkomsten eens aan de werkelijkheid te toetsen.

Op het stadhuis wordt een visie ontwikkeld, vervolgens zijn er inspraakavonden, eventueel wordt een onderdeel aangepast, maar de grote lijn wordt toch wel vastgehouden.
Als dan blijkt dat de uiteindelijke uitkomst toch grote beroering in de samenleving teweeg brengt, rijst toch de vraag: Hebben wij als raad alles wel goed in beeld en hebben wij als raad alles wel goed gewogen? Denk aan de commotie over de plannen met InBlik of over de Vlietlocatie.

Kan een heroverweging dan de plannen nog zodanig wijzigen, dat er echt volmondig ja tegen gezegd kan worden? Het is onze democratie, maar moet de raad blij zijn als een plan passeert met 12 tegen 11 stemmen?

Ja maar, toen hebben jullie ..
Ja maar, het coalitieakkoord …

Het zou ons allen sieren, als wij heroverwegen in ons raadswerk een plaats zouden kunnen geven. Dat geeft iedereen, inwoners, raad en college een voldaner gevoel.

Vanavond nemen we een besluit over de toekomst van de Koningshof.
Dat heeft, zo moge duidelijk zijn, heel wat hoofdbrekens gekost.
Laten we er samen van uit gaan dat het een goed besluit wordt voor alle inwoners van ons mooie Maassluis.

 

 

Huub Paalvast

Huub Paalvast

Dinsdagcolumnist 1x per 2 maanden 2014 -2018 | Raadslid VSP per 2015 | Onderwijsadviseur | Leraar-begeleider | gastcolumnist 2018 e.v.

7 Reacties

 1. Aad Rieken
  1 juni 2017 at 08:59

  (N)IEMAND Heeft Heroverwogen!”
  weinig poe-zie in Maassluis.

  Het valt mij van Irma,Jaap,Jelle,
  ongezien,ongehoord tegen.
  Dan zeg ik het maar,
  Het wordt niet zegen maar regen!

  • 1 juni 2017 at 10:58

   Beste Aad

   Je slaat de plank af en toe flink mis
   Waarvan dit een goed voorbeeld is
   Niet iedereen heeft zeeën tijd
   Sommigen werken de hele tijd
   Bovenstaande onzinnig rijmsel van jouw hand
   Schuiven genoemde dichters dan ook aan de kant

   Jelle

 2. Aad Rieken
  31 mei 2017 at 09:38

  ”Het Her-over-wegen!”
  ……………………………..!

  Maakt U nu eens mijn gedicht,limerick of rijm af!

 3. bea scheurwater
  30 mei 2017 at 11:45

  •Een raadslid is meer volksvertegenwoordiger dan bestuurder.
  hij behoort de belangen van de burger te behartigen

  •Een raadslid werkt vanuit een politieke visie.
  Je sluit je aan bij een partij die het beste overeenkomt met jouw visie

  •De bewoner krijgt de ruimte, maar de raad heeft het laatste woord.
  Nee, gemeente is er voor de burger en niet andersom.
  trouwens een raadslid stemt zonder last, dus naar zijn eer en geweten en niet onder druk van partij of om partijbelang.

  Met Hans vd Burg zeg ik ook: veel wijsheid en moed

 4. tlpeter
  30 mei 2017 at 10:35

  Vanavond nemen we een besluit over de toekomst van de Koningshof.

  Raad denk ook even na hoe leg ik het de achterban uit.
  2 wethouder vertrokken op dit dossier, daar speelde o.a. extra subsidie een belangrijke rol.
  Nu is het voorstel van B&W meer geld en samenwerking met organisaties die zelf afhankelijk zijn van subsidies van de gemeente, dus nog meer overheid geld.
  Als dit voorstel van B&W wordt aangenomen dan is de laatste Wethouder, van der Houwen, ten onrechte weggestuurd.
  Maar per definitie de coalitie is altijd voor het voorstel van B&W in Maassluis.
  Heet dan coalitie akkoord.
  Dus raad denk eens aan de burgers van Maassluis die dit moeten gaan betalen, is aan hen gevraagd of ze dat willen.
  Toch een link naar de komende raadsverkiezingen, want dan volgt de afrekening.

 5. Aad Rieken
  30 mei 2017 at 09:30

  ”Ga Niet Gemeen Te Raad!”

 6. Hans van der Burg
  30 mei 2017 at 08:31

  Het probleem bij veel gevoelige zaken is het communicatieplan… wanneer ga je betrokken burgers informeren over bepaalde plannen, hoe maak je het bespreekbaar in en met raad, wat breng je wanneer officieel naar buiten ? Het los gaan op sociale media is een nationale sport lijkt het en moet je daar als bestuurder/volksvertegenwoordiger iets van aantrekken? Dit zijn de uitdagingen…. Je kunt niet iedereen tevreden stellen en ja er zullen keuzes moeten worden gemaakt. Wat op onbegrip stuit is het door de strot duwen van een plan en kwetsbare groepen slachtofferen (InBlik)…Het maar blijven roepen dat het zo niet verder kan en ondertussen de geldkraan weer een stukje verder opendraaien..(Koningshof)…Het uiteendrijven van een hechte gemeenschap en op hun oude dag nog even vol in de stress laten schieten met alle mogelijke gevolgen van dien (de Vliet). Ik wens de Raad heel veel wijsheid toe en laat uw stemgedrag niet beïnvloeden door de komende gemeenteraadsverkiezingen (21.03.2018)….