Het is een bewogen weekje geweest vooral voor vuurwerkhaters. De tradities rondom de jaarwisseling hebben hun sporen nagelaten. Sporen in de vorm ernstige verwondingen er zijn zelfs doden gevallen. Wat dan vooral “leuk” is, is dat dan een zoon van één van die mensen zegt:”ach, de een spaart postzegels en de ander houdt van vuurwerk” Sporen zijn er ook in woorden, de moderne media werden gretig gebruikt om aan te geven wat WIJ vinden. Over anderen natuurlijk…

Een kop in het Algemeen Dagblad van 2 januari:

Het geweld tijdens de jaarwisseling was veel massaler dan vorig jaar. Er is maar een oplossing, zegt Opstelten: harder straffen” Een andere kop was :”Rechters: wij straffen al veel zwaarder dan de rest van de EU.

Blijkbaar is een kloof tussen gevoel bij de goedwillende Nederlander en de gerechtelijke werkelijkheid. Fred Teeven, het hulpje van minister Opstelten deed ooit een jaar of vier geleden Maassluis aan. De verkiezingen naakten en de VVD dacht dat Teeven de Maassluise liberalen wel een steuntje in de rug kon geven. Ook hier klonk uit de zaal de roep om strenger te straffen. Teeven meldde destijds wat de rechters nu zeggen:”we straffen al heel streng”.

Hij zei er echter nog wat bij en dat is volgens mij een oorzaak van de kloof tussen burger en overheid. Teeven zei dat we streng straffen maar de pakkans is in Nederland heel klein. Dus ALS we ze pakken dan worden ze streng gestraft. Maar ja….

Gelooft u dat?

Ik heb zo mijn bedenkingen want door de advocatuur, die door maatregelen van Teeven qua financiële beloning nogal onder druk staat, staan de raddraaiers meestal zo weer buiten op straat. Er zijn legio voorbeelden die deze onvrede in publieke opinie voeden.

Via twitter en facebook zag ik behalve de vraag voor harder straffen de meest ernstige verwensingen langskomen. We worden blijkbaar minder tolerant, of minder onverschillig. Ik vond het vuurwerk te hard, veel te hard zo af en toe. Zouden er bij de wisseling van dit jaar naar 2015 naast de gecertificeerde E-Noses in Maassluis decibelmeters geplaatst kunnen worden of ben ik dan een zeurpiet?

In mijn beleving ben ik wat lawaai betreft wel iets gewend. Ooit in de zomer van 1971 heb ik met een aantal soldaten een aanval gepleegd op een vliegtuig op vliegveld Zanderij. Dat vliegtuig was in handen geraakt van de vijand. Gewapend met Brengun en handgranaten hebben wij dat heroverd en lieten het Surinaamse vliegveld in volkomen desolate toestand achter. Het lawaai door ontploffingen was niet van de lucht geweest. Maar dat is lang geleden en de geest van de mens maakt over het algemeen de dingen mooier dan ze zijn. De zomers waren vroeger beter, de knallen waren harder en naar mate je ouder wordt heb je vroeger ook beter kunnen voetballen. Maar ik waande mij afgelopen week af en toe in de Gazastrook of ergens in Mali; een oorlogsgebied dus.

Maar goed het is weer januari! Burgemeester Koos was tevreden. Ik heb al mijn vingers nog en u hopelijk ook. Ik wens u allen een gezegend en gezond 2014 toe.

Aad Solleveld

Aad Solleveld

Columnist 2014-2016 | Gemeenteraadslid voor Maassluis Belang | Speaker bij Excelsior Maassluis | gastcolumnist 2018- 2022