Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Gisteren zijn de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen leidt tot 12 nieuwe leden.  Er is dus geen 3e ronde voor jong en oud meer geweest in de raadszaal: geen stoelendans tussen twee kandidaten van twee partijen om de laatste stoel. Ondertussen zijn de steunraadsleden voor de nieuwe termijn nog niet bekend, waardoor er niemand op de ‘(steun)raadsleden’ donderdag kan schrijven. 

Hoe moet dat dan met dit eenmalig vacuüm op deze donderdag?

Het biedt u de kans – de 47% die gestemd heeft– om te bepalen of u op het juiste paard heeft gewed voor de komende 4 jaar.

Wellicht biedt onderstaande column uit 2020 houvast voor uw pas-op-de-plaats. Een blik terug en tevens een kijk op de komende jaren. Beoordeel daarmee als toeschouwers hoe effectief het functioneren van B&W, gemeente en de gemeenteraad is op de terreinen genoemd in die column. Er zijn nog talloze andere columns die daartoe ook geschikt zijn, maar we moeten u natuurlijk niet overladen met teleurstellingen.

Redactie

 

Column(317): Zeker zijn van een betaalbare woning

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 238 lezers

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt