Sinds enige tijd weten bijna alle Maassluizers dat wij een boerderij bezitten die al enige eeuwen oud is. Dankzij de plannen die de gemeente Maassluis heeft en deze bij monde van wethouder Keijzer enthousiast probeert te verkopen. Hij trekt hier samen op met de firma Lely, die behalve prachtige landbouw machines fabriceert, ook een vastgoed tak heeft. Lely is namelijk eigenaar van de gronden en ziet wel brood in het ontwikkelen van een stuk Dijkpolder tot een woonomgeving in het duurdere segment.

Het vervelende aan woonwijken is dat deze moeten worden ontsloten, het liefst zo goedkoop mogelijk want deze kosten komen voor rekening van de gemeente. U en ik dus, overigens meestal niet woonachtig in het duurdere segment.

Voor de meest oostelijk ontsluiting leggen we in het verlengde van de Uiverlaan een weg aan tussen “inblik” en de Kerk waarin op 2 juli aandacht wordt besteed aan Maria visitatie. Aan de westelijke kant is in het verlengde van de Jan Schoutenlaan een oplossing bedacht die de Weverskade zoveel mogelijk intact laat. Maar ja daar staat die boerderij.

De boerderij was mij nog nooit opgevallen en ik fiets er met mijn koersfiets toch regelmatig langs. Ook mijn ogen werden pas geopend door twitter op een donderdagavond. Toen ging het balletje rollen. Als gemeenteraadslid heb ik -en diverse andere met mij- dit probleem niet in de gaten gehad. Zaten wij te slapen of viel deze boerderij in de globale schetsen die ons werden voorgehouden niet op?

Ik weet het niet maar het lijkt mij dat hier over gesproken moet worden. De waarde van de boerderij moet maar eens aangetoond worden, er zijn vast argumenten aan te geven waarom dit object zo waardevol is maar ook waarom het nooit iemand behaagd heeft om er ook een juridisch monument van te maken.

Vervolgens moet wethouder Keijzer c.s. aangeven waarom de ontsluiting echt niet anders kan. Mij lijkt dat sterk we hebben immers niet voor niets een gezegde dat luidt:”Waar een wil is, is een weg:” Ik wil de verkeerskundige alternatieven wel eens zien. Hij kan zich niet verschuilen, zoals hij in het AD deed door te stellen dat de boerderij verkocht is en dat hij daardoor geen invloed meer op de sloop heeft. Ik denk dat Keijzer zichzelf (bewust) onderschat.

Er is in Maassluis al genoeg verdwenen van Watertoren tot Station. Zij verdwenen uit het Maassluise vanwege grootse plannen van wethouders die Maassluis wilde laten opstomen in de vaart der volkeren maar ons toch wat armer achter liet. Ik zou het persoonlijk betreuren als mijn kleinkinderen straks dat zelfde gevoel krijgen

Het bestemmingsplan moet nog worden vastgesteld en ik stel mij de vraag, kunnen wij als raadsleden hier nog wat vinden. Zo ja op basis waarvan nemen we dan een verstandig besluit. Wie geeft mij de argumenten om voor of tegen te zijn. Economische motieven versus een oude boerderij een stukje erfgoed

Aad Solleveld

foto: Roger van der Kraan
Aad Solleveld

Aad Solleveld

Columnist 2014-2016 | Gemeenteraadslid voor Maassluis Belang | Speaker bij Excelsior Maassluis | gastcolumnist 2018- 2022