Vanuit de VSP werd afgelopen dinsdag in de gemeenteraad een voorstel ingediend om alcoholgebruik toe te staan in de bejaardencentra De Vloot en De Vliet. Los van de discussie over sluimerend alcoholisme e.d. zal maatgevend moeten zijn wat er staat vermeld in de algemene politie verordening (APV) en deze is glashelder: géén alcohol. Het idee om hier een gedoogbeleid op toe te passen staat een aantal partijen wel aan, maar burgemeester Haan is voorshands geen voorstander daarvan.

de APV – Artikel 2:28a Vrijstelling vergunningplicht

Voorts is geen vergunning vereist voor de exploitatie van een horecabedrijf, die zich bevindt in een:

e) horecabedrijven in bejaardentehuizen, ziekenhuizen en verpleegtehuizen, voor zover deze uitsluitend zijn gericht op de bewoners c.q. verzorgingsbehoeftigen/patiënten en hun bezoekers, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden;
– het horecagedeelte bevat maximaal 12 zitplaatsen;
– het horecagedeelte is beperkt in omvang in verhouding tot de oppervlakte van de totale inrichting;
– in het horecagedeelte worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt;
– er worden hooguit op beperkte schaal eet- en drinkwaren verstrekt;
– er vinden geen para-commerciële activiteiten plaats.

Kampioen gedogen
De burgemeester moet beseffen dat Maassluis al jaren kampioen gedogen is bij gebrek aan controlemiddelen (lees: geld en mankracht).

Er zijn voorbeelden te over van verboden volgens de APV waar handhaving danig te kort schiet: illegaal vuurwerk, onverlichte rijwielen, huisvuil, geluidsoverlast, hennep kwekerijen, graffiti, inbrekerstuig, Rijden over bermen, hinderlijk neerzetten van fietsen, hondenpoep, wildplassen, campers langer dan 3 dagen langs de openbare weg, winkelwagentjes onbeheerd achterlaten. enzovoort.

Dat is ook wel logisch ook: zou er strikt moeten worden gecontroleerd dan moet men voor de meeste van deze onderwerpen de daders op heterdaad betrappen. Daar is geen beginnen aan.

Gevolg is wel dat de burgerij B&W (“de gemeente”) beticht van nalatigheid.

Gedogen biedt ongekende voordelen
Er kleven grote voordelen aan het gedogen van alcohol. Zodra B&W alcoholgebruik onder senioren op voornoemde locaties toestaat, mag men geen onderscheid des persoons meer maken: iedereen is voor de wet gelijk.

Dan mag iedereen zijn eigen gedoogde alcohollocatie voeren. Maassluis wordt een grote alcoholische industrie en dat biedt heel veel voordelen.

Al die dronken senioren komen niet meer op straat: dat betekent minder straatovervallen, geen last meer van Benidorm Bastards want ze laten hun scootmobiel staan, daar ze in dronken toestand geen boodschappen meer doen. Bijkomstig voordeel: zij gaan hun familieleden dagelijks zien want die nemen het boodschappen doen van hen over. Dat compenseert mooi alle besparingen in de zorg. Die senioren moeten extra ondersteund worden, dus komt er een levendige handel in rollators.

Ieder zijn eigen bar
Bijgevolg mag ook iedere inwoner zijn eigen publiekelijk toegankelijke bar aan huis voeren. Dat heeft ook weer voordelen. Allen willen rendabel zijn en moeten reclame maken. Dat is dan ruwweg 10.000 reclamemakers erbij en dito inkomsten voor de gemeente: ca 10 miljoen.

Maassluis zal de Laan 1940-1945 dan herinrichten met reclamemuren aan beide zijden van elke rijbaan. De pas geplante bomen kunnen weer weg want die ontnemen anders het zicht op de reclamemuur. Dat bespaart weer op het groen onderhoud. Het verkeer gaat door die muren vanzelf 30 km per uur rijden. Dat bespaart weer op verkeersmaatregelen.

De notoire dronkaards klagen niet langer over wateroverlast, want ze komen dan nauwelijks nog op straat, laat staan in parken. Er komen veel extra wijkteams met al die alcoholverslaafden en dat is goed voor de werkgelegenheid. We kunnen aan het Franciscus Vlietland ziekenhuis vragen om de kraamafdeling om te bouwen tot een afdeling voor alcoholverslaafden. Dat levert heel veel banen op en daarmee zijn we ook gelijk ook af van de werkloosheid problematiek.

Doordat de levensverwachting van de senioren drastisch afneemt, komen er eerder kamers vrij, hetgeen ook de doorstroming vanuit andere woningtypen bevordert. Dat lost gelijk het huisvestingsprobleem op van statushouders.

De gemeente gaat nog rijk worden en wordt verlost van vrijwel alle problemen, dankzij dit eenvoudige maar briljante voorstel van de VSP. Laat B&W hen uit dankbaarheid tijdens de gemeenteraad steeds daarvoor ‘een rondje van de zaak’ aanbieden.

Ik stel voor met onmiddellijke ingang dat gedoogbeleid in te voeren.

En als bovenstaande toch te complex is, dan kan men de senioren altijd nog ‘Buckler’ gaan schenken. Het verschil merken ze toch niet. Ze krijgen elke dag al door hun huisarts placebo’s voorgeschreven.

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

Columnist | Schrijver | Dichter | Poëziecafé Woordkunst | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Boomredder | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Zoeker | Mens | voormalig Stadsdichter van Maassluis |
■ Wie dichters, schrijvers en columnisten wil corrigeren, heeft nog veel te leren ■

11 Reacties

 1. Wim van Dijk
  23 februari 2016 at 14:22

  Ik woon in het Westland, dus ik heb er niets mee te maken. Wel hoop ik dat het allemaal goed af mag lopen. Daar proost ik graag op.
  Wim van Dijk, een vrolijke biljarter.

 2. B Scheurwater
  9 februari 2016 at 12:31

  Heel leuk stuk! Bestuurders worden niet graag op de vingers getikt (hondenbeleid)
  waarom zouden bejaarden in hun eigen tehuis niet een borrel mogen? Gaat het hier ook wel om de bezorgdheid v d oudere? te veel werk misschien? Waarom niet 1 glaasje wijn bij het eten? en dan bij voorkeur ‘s avonds? slapen ze lekker ZONDER pil, is gezonder, kan zelfs werk besparen? maar ja de terreur van de regeltjes hè zo lastig om te kijken waar die oorspronkelijk voor in het leven zijn geroepen

 3. Dick.Pasterkamp
  8 februari 2016 at 19:38

  Jelle zal een aardige man zijn.maar hij heeft totaal geen verstand van ouderen het is te hopen dat hij zelf de ouderen leeftijd bereikt dan kan hij het zelf meemaken hoe het is om betutteld te worden. Laat uit zijn columns iets positief komen, wat betreft de borrel, kan hij zich beter buiten de discussie houden.

  Dick.Pasterkamp.

  • 9 februari 2016 at 09:46

   Dick jouw reactie is tamelijk betuttelend naar de columnist. 🙂

 4. Aad Rieken
  8 februari 2016 at 13:46

  ”ONBEWOGEN”

  Deze Column Over Gedogen,
  Is Uit Jelle’s Duim Gezogen.
  Maar Er Is Geen Woord Gelogen,
  Ieder Woord Is Eerst Gewogen!

  De Zinnen Zijn Vooruit Gevlogen,
  Soms Wat Krom Beetje Gebogen!

 5. Kees de Groot
  8 februari 2016 at 12:39

  Haha heerlijk geschreven en waarheid als een koe..

  Gedogen in Maassluis tot een kunst verheven.. daar mogen we als burgerij niet alleen trots op zijn, maar ook angstig..!

 6. Aad Rieken
  8 februari 2016 at 10:26

  Het Is Logisch Van De Vee eS Pee,
  Zij Gaan Er Mee Het Snelst In Zee!!

 7. Ronald van Santvliet
  8 februari 2016 at 08:50

  😅

 8. Paulette
  8 februari 2016 at 08:42

  Zodra ik beter ben, laat ik op deze column een kurk ploppen!!

 9. Aad Rieken
  8 februari 2016 at 08:28

  ”SCIENCE FICTION!”

 10. 8 februari 2016 at 08:18

  😄