column nr 18

Onze normen en waarden zijn in de Grondwet verankerd. Daarom moet iedereen in de stad zich daaraan houden. Dit schreef Sorensen van Leefbaar Rotterdam al in 2002. Pim Fortuyn schreef dat ook al in zijn boek De Puinhopen van Paars; o.a. over de zorg die steeds meer in de problemen is gekomen.

De zorg

Het recente krantenartikel met als titel “Het ziekenhuis is zelf ziek”, toont aan dat Pim het goed zag. Waarom is er niets mee gedaan? Ego’ s? Hij schreef ook “Paars denkt de problemen op te lossen door meer geld beschikbaar te stellen”. Vijftien jaar na dato horen we hetzelfde. Forza! vreest dat de geschiedenis zich herhaalt, ergo het meeste geld zal waarschijnlijk verdwijnen naar de overhead kosten, zoals salarissen (bonussen) van managers en allerlei “ogen” die uitvoerenden afhouden van hun eigenlijke werk, namelijk zorg verlenen. Inmiddels geldt dat ook al van lieverlee voor de verzekeraars, geld voor reclame wat eigenlijk bestemd is voor zorgverleners.

Is het wel een kwestie van geld? Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe het gaat in het “Ben Oude Nijhuis” van Max Maakt Mogelijk, dan kan het ook anders: meer en betere zorg. En er zijn wel degelijk meer kleinschalige huizen waar wel aandacht is voor de bewoners. Geld wordt daar gebruikt waarvoor het bedoeld is: zorg en niet zo zeer voor overhead.

In mei schreef ik een column over de zorgzame samenleving. Ik noemde toen het boek wat in China nog steeds gebruikt wordt, een boek uit 1085: “Je moet bijvoorbeeld kijken naar elk individueel leven: als men bezig is met wat men altijd graag heeft gedaan zal dat hen vreugde geven, als ze omringd zijn met waar ze van houden zullen hun dagen vreugdevol zijn.”

De mens op 1e plaats. Het motto van Forza!

 

Onderwijs

Rapporten van onderzoeks-commissies, adviezen van experts (dat zijn de ervarings-deskundigen die elke dag geconfronteerd worden met de problemen) verdwijnen meestal in een la, dat is frustrerend en demotiverend.  Dat geldt ook voor het onderwijs.

Wij barsten van de protocollen, dat is makkelijk, veilig, je hoeft geen verantwoording te nemen, alles is volgens de regels verlopen. Iedereen was het eens, iedereen schuld, niemand schuld.

Gelukkig zijn er nog genoeg docenten die vanuit hun hart lesgeven en verantwoording durven nemen. Luister ook eens naar de kinderen in bovenstaande filmpje. Ook hier geldt luister naar de experts, de docenten.

FORZA! wil met de vernieuwers gaan praten, hen uitnodigen. Het is tijd voor vernieuwing in denken en handelen, geld alleen is niet genoeg. Er is ook LEF nodig. Zorg en Onderwijs, twee thema’s waar Forza! zich op wil gaan richten. De mens op de eerste plaats.

Aanstedingen zoals De Hoekse Lijn

Geld is best belangrijk: geld van de burger wat uitgegeven wordt zal verantwoord moeten worden. Controle dus en dat is geen wantrouwen. Subsidie? Dan ook evalueren, wat ermee is gedaan en vooral wat het resultaat is. Controle en evaluatie geldt trouwens ook voor aanbestedingen, niemand is perfect, daarom controle, voorkomen is beter dan genezen. Het is triest dat men niets leert van fouten / vergissingen.

Denk aan de open brief aan B&W waarin diverse vragen zijn gesteld over De Hoekse Lijn. Is er voldoende nagegaan of de opdrachtnemers aantoonbaar voldoen aan vereisten van deskundigheid, aanwezigheid van kwalitatief hoogwaardige processen en systemen en van veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties?

Goedkoop is vaak duurkoop.

De metro moet in februari gaan rijden. Komt er meer vertraging? En als dat zo is: waarom? Wat wordt er gedaan aan de overlast voor de reizigers: meer bussen? Komen er winddichte wachthokjes? Er is een snelle verbinding beloofd vanaf Hoek van Holland naar Rotterdam en verder! Straks zal men moeten overstappen in Schiedam, ofwel: geen verbetering voor de Hoek en Maassluis of Vlaardingen.

Vol verwachting klopt ons hart. Is de overheid open, helder, eerlijk of houdt men vast aan “Ja maar wij hebben het volgens de regels gedaan”. Wie krijgt uiteindelijk de rekening gepresenteerd van die vertraging, de overlast, het overstappen?

Migranten
Zijn wij feitelijk net zo erg als bv de strijdenden in het Midden Oosten of Afrika? Elk jaar leent de Wereldbank vijftig miljard aan ontwikkelingslanden. Elk jaar geven ontwikkelde landen vele miljarden aan ontwikkelingshulp en elk jaar blijkt dat niet voldoende te zijn om migranten thuis te houden. Weinig helpt omdat de onderliggende oorzaken van de armoede niet in Brussel en de Europese hoofdsteden, en ook niet in Ivoorkust, mogen worden benoemd.

Die oorzaken zijn: ongebreidelde bevolkingsgroei en remmende culturele patronen (lees daarover Leon de Winter).

Velen trekken naar Europa, hoofdzakelijk op zoek naar een beter leven, geef ze eens ongelijk. Maar vraag je ook eens af, waarom is dáár niets veranderd zoals hier? En waarom steekt Europa zijn kop in het zand? In de koloniale tijd zijn er grenzen getrokken dwars door stamgebieden, wij  zitten daardoor nu met zijn allen met de gebakken peren. Daarom moet er dáár iets gebeuren onder druk van Europa: verbeter de infrastructuur, leg daar waterzuivering aan, etc.

Aan beide kanten moet een mentaliteitsverandering plaatsvinden. Zolang echter het zelfbeeld van de meeste Afrikanen vervlochten blijft met hun tribale of etnische identiteit, zoals dat ook in Arabische landen het geval is, zal de kloof met de rest van de wereld toenemen. En dat is tragisch, voor de hele mensheid, want we hebben er allemaal mee te maken, ook lokaal.

Mensen op het gemeentehuis: luister naar alle inwoners ook als wat u hoort u soms niet bevalt. Hoeveel nationaliteiten wonen hier? Wordt iedereen gehoord en begeleid?

FORZA! gaat wél luisteren en net als Pim zeggen we: zoveel mensen zoveel wensen. Ideaal is het nooit en er is geen partij die jou voor 100% aanstaat, maar we gaan ervoor!


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Bea Scheurwater

Bea Scheurwater

Stelt vragen die tot nadenken | schrijft op VerenOfLood | Columnist 9-2016 t/m 9/2021

2 Reacties

 1. Wim Onmin
  2 december 2017 at 17:47

  Mevrouw het wordt tijd voor nieuwe, actuele denkbeelden:

  Nu al meer dan tien jaar wordt het publieke debat in Nederland gedomineerd door twee mythes. De eerste mythe houdt in dat Nederland al decennia – zo ongeveer sinds het vertrek van Drees – wordt geregeerd door een autistische elite, die weigert te luisteren naar de verstandige ideeën van de burgers. Die elite heeft er daardoor een ongelofelijke puinhoop van gemaakt. De tweede mythe is dat de Nederlandse cultuur en nationale identiteit worden bedreigd door massale immigratie, in het bijzonder van fanatieke moslims, die zich hebben voorgenomen de westerse cultuur te vernietigen.

  LEES:

  https://www.maartenonline.nl/sprookjesboek-fortuyn.html

 2. Aad Rieken
  30 november 2017 at 10:18

  “Leg en Zeg Wan-Neer!”

  Zal het (n)ooit nog gaan gebeuren,
  dat er (n)iets valt te betreuren!

  “Wanneer en Waarom!”
  Staat Er (N)iemand Op,
  Die Nu Eindelijk Eens Zegt,
  Hou ‘Ns Op Zeg Maak Noodstop!

  Neem Voor Eeuwig Goed Besluit,
  Ban De Wan De Wereld Uit!