Vorige week schreef ik over de toenemende werkeloosheid in Maassluis. Werk bepaalt niet alleen je inkomen, maar ook je identiteit. Ik denk dat het nodig is om anders te gaan denken over werk. Deze week schrijf ik over vrijwilligerswerk.

Hoeveel vrijwilligers er precies in Maassluis zijn? Ik durf het niet te schatten. Alleen de protestantse kerken hebben al zo’n 600 vrijwilligers. Maar dat is slechts een begin. Want denk eens aan alle sportverenigingen, zorgcentra, stichtingen voor ontwikkelingshulp en de voedselbank. Het aantal vrijwilligers loopt in de duizenden. Het is minstens 10%, misschien wel 20 of 25% van de bevolking van Maassluis. Hoeveel fulltime banen werken zij gratis bij elkaar?

Wat ik wel durf te schatten, is het gevolg als al die vrijwilligers er plotseling niet meer zouden zijn. De zorg in verzorgingshuizen wordt uitgekleed. Sportverenigingen gaan failliet, of verveelvoudigen de contributie. De armoede zou schrikbarend toenemen. Vluchtelingen in Maassluis hebben geen aanspreekpunt meer. Schoolkinderen kunnen niet meer overblijven. Eenzame ouderen worden niet meer bezocht. Kort gezegd: het sociale leven in Maassluis stort volledig in.

De waarde van vrijwilligerswerk wordt steevast onderschat. Ze krijgen zelden iets extra’s. En als er toch iets voor vrijwilligers wordt georganiseerd, wordt het gedaan door andere vrijwilligers. Maar stel je nu eens voor hoe levendig Maassluis zou zijn, als er nog veel mensen waren die zich belangeloos inzetten voor de maatschappij.

Nu ben ik mij er volkomen van bewust dat de overheid lange tijd hard moest bezuinigen. Tevens ben ik mij ervan bewust dat ik weinig inspraak heb in het politieke proces; ik ben maar een gewone kiezer, net als jij. En als dominee mag ik er eigenlijk niet teveel over zeggen, vanwege de scheiding tussen kerk en staat.

Toch wil ik een gratis voorstel doen. Vrijwilligers moeten meer worden beloond. Daarom zou het goed zijn als vrijwilligers die afhankelijk zijn van een uitkering een bonus krijgen van 10%. Of de vrijwilliger nu een uitkering krijgt uit de AOW, de WW, de WAO of de bijstand. Vrijwilligers die hun vrijwilligerswerk naast een betaalde baan doen, kunnen een belastingkorting krijgen van 10%.

Om de critici direct maar voor te zijn: er horen natuurlijk wel wat voorwaarden bij. De vrijwilliger dient minimaal 8 uur per week te besteden aan vrijwilligerswerk, bij een geregistreerde instelling. De vrijwilliger die aanspraak wil maken op de bonus moet bovendien een vrijwilligerscontract tekenen. Hiermee kan misbruik worden voorkomen.

Natuurlijk hangt er dan nog steeds wel een prijskaartje aan. Maar nogmaals: stel je nu eens voor hoe het leven in Maassluis zou zijn als er nog veel meer vrijwilligers zouden zijn. Vrijwilligers zijn een bron van sociale samenhang.

 Martijn van Leerdam

Martijn van Leerdam

Martijn van Leerdam

Dinsdagcolumnist voor Maassluis.nu in 2013-2014 | Dominee bij PKN Maassluis Koningshof | @DsMartijn op twitter