De 8e week in de dinsdagcyclus was vorige week, Denise schreef vorige week omdat even beter uitkwam. Volgende week dus de column van Bert

Monstersche sluis. Hoezo doorbraak en wat zijn de gevolgen voor Maassluis?

Laat in de middag kreeg ik gisteren een persbericht onder ogen waarin werd gesproken over een doorbraak over het eigendom van de Monstersche sluis. Hierbij gaat het erom dat de gemeente Maassluis en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben besloten, dat de sluis zal worden overgedragen aan de stichting Monstersche sluis.

Dit is de uitkomst van jarenlange onderhandelingen, omdat geen van beide officiële gremia de gevolgen voor haar rekening wilde nemen voor de financiële gevolgen van het open stellen van de bewuste sluis. Op zich kan ik mij dat goed voorstellen, want het gaat uiteindelijk niet om een paar honderd euro.

Niet alleen het restaureren van de sluis, maar ook het onderhoud in de jaren daarna zal vele tonnen kosten en daar wil je als overheidsinstantie je handen vooral niet aan branden. Wat ik mij afvraag als simpele burger of wij ook zo blij moeten zijn met deze zogenaamde doorbraak. Ik krijg namelijk zomaar het gevoel dat het Hoogheemraadschap morgen de vlag gaat uithangen, omdat zij eindelijk, na jarenlange onderhandelingen, het eigenaarschap kwijt zijn over deze sluis en dus ook niet langer hoeven op te draaien voor de onderhoudskosten van deze waterkering.

Nou ja, niet helemaal, want in de komende maanden zullen zij overleg plegen met de gemeente Maassluis welke bijdrage zij zullen leveren om de restauratie en het onderhoud mogelijk te maken. Ook zullen zij een bijdrage leveren voor de kosten van de projectgroep die de opening mogelijk moet maken.

Dit klinkt allemaal mooi, maar concrete bedragen worden in het verhaal niet genoemd. Ondanks de fraaie foto die bij het persbericht is gevoegd, met alle handen op elkaar en we gaan ervoor, bekruipt mij het angstige gevoel dat de gemeente, dus de burgers van Maassluis, straks een vette rekening tegemoet kunnen zien.

Ooit is afgesproken dat de gemeente alles zal doen om medewerking te verlenen aan de opening van de sluis t.b.v. de pleziervaart, maar dat van medefinanciering geen sprake kon zijn. In principe dus een zelfde constructie als jaren geleden bij de realisatie van het standbeeld van Abraham Kuiper. Of dat gaat lukken, of dat er t.z.t. een greep uit de reserves van de gemeente moet plaats vinden, is voor mij een grote vraag.

Wat mij betreft is extra gemeenschapsgeld niet aan de orde. Het kan geen sinterklaas blijven, want dat gaat ons, ondanks het leuke feest, al vele tonnen (meer) kosten dan begroot.

Kortom, wie gaat dit betalen? …

Gertjan Enzerink

Gertjan Enzerink

Gert Jan Enzerink | Fractievoorzitter Maassluis Belang | Pensionado | voorheen Directeur Penta College

5 Reacties

 1. 22 november 2016 at 16:56

  Stevenen we weer af op een enorme zeperd in Maassluis.
  Ik kom handen te kort om ze van de laatste jaren te tellen en wie mogen het weer op hoesten De ondernemers en de burgers van Maassluis. Wanneer wordt er nu eens eerst nagedacht en gekeken of het allemaal wel op te brengen is voor de bevolking van Maassluis.Het is mijn geboorte stad maar ik weet niet of ik er nog wel zo blij mee ben.

 2. B. Scheurwater
  22 november 2016 at 11:36

  Tsja, schone schijn en uitdelen van andermans geld is politiek goed in. Beetje meer dualiteit in de raad kan geen kwaad. De burgemeester zei het ook, het gaat allemaal zo gemoedelijk en in goed overleg Burgerinitiatief: kosten en baten na 1 jaartje publiceren, verplicht?

 3. Dick.Pasterkamp.
  22 november 2016 at 10:24

  Gert Jan je heb volkomen gelijk er is toentertijd afgesproken in een gemeenteraads vergadering geen euro naar de Monsterse sluis.
  Inderdaad het Hoogheemraadsschap lacht zich kapot als de gemeente daar intuint, raad wees wijzer het gaat tonnen kosten,raad wees wijzer en accepteert dit niet, maar ik vrees met grote vrezen, dat wij roepende in de woestijn zullen zijn.

 4. Marcel Thomassen
  22 november 2016 at 09:56

  Ze nemen het er goed van en vertroetelen zichzelf.
  De zorg voor hun schapen laten ze maar aan de voorzienigheid zelf over.
  Ze weten niet eens wat het woord ‘bestuurder’ betekent.
  Een ‘toezichthouder’ hoort goed op te letten en bezorgd te zijn.
  Maar dat doen de bestuurders alleen als er geld ingezameld wordt.
  Dan is hun blik scherp genoeg.

  Desiderius Erasmus Roterodamus

  (1469-1536)

  Gert-Jan Enzerink, ik ben blij dat je nog op je ouwe dag, de beschikking hebt over een nog redelijk aantal werkende hersencellen. Je hebt indeze wat je uitspuit, volslagen gelijk. De lokaal hysterische onderneming om tot een openstelling te willen gaan komen van (voor notabene pleziervaart !?!) van de Maassluis “Monstersche Sluis” (waarvan ik het plan vanaf eind jaren 90 volg) was, is en blijft voor de gemeente Maassluis en haar inwoners een absurd & onrealistisch plan, dat bovendien t.z.t. Maassluis bij realisatie hiervan, in een enorm financieel slop trekt. Een ieder met een beetje realiteitszin weet dit, of kon dit inmiddels weten. Goed dat jij dit ter sprake brengt.

  Moedig van jou Gert-Jan, dat jij ook als eerste politicus uit de gemeenteraad de kwestie; ” de kosten van de Nationale intocht van Sint Nicolaas in Maassluis” ter sprake brengt. Dit was m.i. van het beginaf aan al aan een mooi staaltje van bestuurlijk misleiding om de Maassluise bevolking te besodemieteren en te bestelen. Ik kom tot de volgende conclusie:

  1.Gemeente Maassluis krijgt de Nationale Sint intocht die in beginsel 350.000 euro kost. Die kosten worden betaalt uit de pot Algemeen Middelen van de gemeente.

  2.Pardoes na dit nieuws, werdt er door B & W uit de gemeentelijk WMO-pot een ongeoormerkt 350.000 euro (geld dat bestemd was voor de ouderenzorg & thuiszorg) overgemaakt naar de pot Algemeen Middelen. Waarom? Dat geld bleek volgens B & W toch over (als wij er niets mee doen).

  3.Verleden week werd bekend, dat de Nederlandse gemeenten, van de Rijksgelden die ze krijgen voor de WMO (o.a. jeugdzorg, ouderenzorg, thuiszorg etc.) 1.2 miljard euro WMO-geld in eigen zak steken, onder noemer “niet geoormerkt niet gebruikt”. En dit geld dan terugstorten in de eigen pot Algemeen Middelen, om er zelf leuke dingen mee te doen (tenkoste van de eigen jeugd, ouderen & thuiszorg). De nooddruftig bevolking wordt hiermee ronduit belazerd & bedonderd door haar eigen bestuurders. Ervaar Maassluis.

  4.Door stompzinnig beslissingen van o.a. burgemeester Noodbevel aangaande de veiligheid rond de Maassluis Sint intocht, zijn de financieel kosten van dit aardig kinderfeestje, inmiddels opgelopen tot ver boven een half miljoen euro. Buiten een evaluatie hierover in de gemeenteraad die zinnig lijkt, vraag ik mij inmiddels af of de resterende kosten boven op die 350.000 euro voor de Maassluis Sint intocht, ook op slinkse wijze via het bestuurlijk creatief boekhouden uit de pot WMO-gelden komt.

 5. Aad Rieken
  22 november 2016 at 09:28

  Ze waren lekker bezig,
  maar nu maak jij ze bang.
  Is dat nu niet te pezig,
  in het Maassluis belang!