Ben ik nu zo dom of zijn zij nu zo slim?

Uit de coalitie stappen, wethouder terugtrekken en hem vanuit B&W en de raad bedanken voor het tot stand brengen van de cultuurvisie. Hij  mag ‘met opgeheven hoofd door de straten van Maassluis gaan’. Ik heb sterk de indruk dat de vermakelijke senioren partij de huik naar de wind hangt en als die wind te ruig wordt …

Van zekere leeftijd

Iemand in Maassluis moet man en paard noemen. Laat mij het dan maar zijn. Ik weet dat ik niet de enige ben die met stijgende verbazing en ergernis kijkt naar de plotse koerswijziging van de partij der oude knarren, die daarmee definitief aantoont dat zij niets te zoeken heeft in de politieke arena. Het is overigens niet mijn bedoeling om de individuele personen af te schieten want het zijn stuk voor stuk – inclusief hun voormalige wethouder – in de privésfeer aimabele mannen van een zekere leeftijd.

Een leeftijd waarop levenservaring en levenswijsheid de boventoon zouden kunnen voeren. Zouden … want ik snap echt niets van hetgeen zij in al hun ‘wijsheid’ drie weken geleden besloten.

En ik kan mij niet voorstellen dat er veel mensen hebben staan applaudisseren.

#1 Blijft u rustig slapen

Een wethouder die meerdere malen op meerdere momenten gedurende twee jaar over meerdere dossiers op correcte wijze bevraagd wordt over wat de stand van zaken is en dan antwoorden produceert als: “Het gaat goed”, “ Ik blijf vragen om informatie”, “We zijn in gesprek”,  “Het is een complexe materie”, “ Ik zit er bovenop”.

Dat is geen informatie, maar je reinste bullshitbingo.

Ook B&W, de gemeenteraad en de gezamenlijke pers kunnen hier niet worden vrijgepleit. Ze hebben stuk voor stuk genoegen genomen met het steeds weer vooruitschuiven van de informatieverstrekking over de dossiers het Theater en  Stroomopwaarts.

#2 Je doet niet aardig

De VSP besloot uit de coalitie te stappen omdat ze het geen fair play vonden: ”Zo ga je als coalitiepartners niet met elkaars wethouder om.”  Waarom, beste grumpy old men, gebeurde dat? Niet omdat jullie wethouder zijn zaakjes op orde had. Niet omdat jullie wethouder zich een uitstekende communicator betoonde.

Niet omdat het kan, wel omdat het móet.

#3 Ik vertrouw jullie niet

Toen het vuur te nauw aan de schenen van de wethouder dreigde te worden gelegd, werd vanuit het niets een argument uit de mouw geschud uit dezelfde categorie: ”De coalitiepartners hebben onze wethouder steeds minder gesteund. Dat is voor ons een vertrouwensbreuk.”

Wie is hier nu de niet betrouwbare partner?

#4 Hier sta ik, ik kan niet anders

Door de Deus Ex Machina actie “we stappen uit de coalitie” kon hun wethouder ‘helaas’ niets anders doen dan zijn functie neerleggen. Dat was best wel zielig voor hem, want nu kon hij niet eens zichzelf meer verdedigen. Monddood gemaakt door de eigen partij.

De eigen partij die als een Brutus de eigen Caesar ombrengt.

#5 En gij geleuft dat

Vervolgens wordt er gemeld “dat zij de coalitie wel zullen blijven steunen”. Natuurlijk is de koers van de coalitie onveranderd, maar er is op deze vierjarige reis een bemanningslid van boord gegaan en die kiest voor een ander bootje met een andere positie en koers.

Een soort positie als de gedoogpartij bij kabinet Rutte I.

Dat is dan vijf op een rij in de bullshitbingo

 

Diederik Stapel

Het gaat mij niet om de ex-wethouder als privépersoon want hij is in de terloopse omgang niet onaangenaam, maar is er ook maar één persoon in Maassluis die met droge ogen kan uitleggen waarom hij vervolgens verder mag gaan als steunraadslid? Als een soort Waldorf of Statler (Muppetshow) op de achterbank.

Dat is net zo vertrouwenwekkend als professor Diederik Stapel vragen om publicaties van promovendi en onderzoekers na te lopen op gefraudeerde onderzoeksgegevens.

Bingo & Borrel

Ik had veel meer zelfreinigend vermogen van deze partij verwacht. Hoe pijnlijk ook voor betrokkenen: de VVD heeft in de de lopende coalitieperiode een wél geloofwaardig voorbeeld gegeven. De vermakelijke senioren partij doet er goed aan over achttien maanden zich te beperken tot bingo spelen in de Vloot onder het genot van het door henzelf zwaar bevochten “borreltje”.

 

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist

14 Reacties

 1. B. Scheurwater
  30 september 2016 at 11:50

  ik sta volledig achter Jelle. Vrije meningsuiting om te beginnen en verder is het voor velen moeilijk om persoon en “werk” te scheiden.
  jammer van de helaas veel voorkomende lange tenen en korte lontjes

 2. R.J, Cosijn
  29 september 2016 at 17:27

  Met stijgende verbazing heb ik het bovenstaande stuk van dhr. Ravestein gelezen. Laat ik als volgt reageren: als dit het huidige niveau van de vierde macht is, dan lachen de dames en heren in de achterkamertjes terecht in hun vuistje.

  Ravestein bestaat het om ruim twee jaar gemeentelijke politieke verhoudingen te duiden aan de hand van enkele raadsverslagen. Jammer genoeg is een feitelijk relaas niet hetzelfde als een verzameling feiten. Hij geeft desgevraagd toe dat hij het hele verhaal niet kent. Toch durft hij op basis van deze zeer summiere bronnen allerlei boude conclusies te trekken.

  Naast deze zeer dubieuze manier van redeneren, valt op dat hij op intellectueel niveau een te grote broek aantrekt. Zo weet hij niet wat Deus ex Machina werkelijk betekent (en ik heb het hier niet over de vertaling). En middels een totaal misplaatste verwijzing naar de moord op Caesar laat hij zien dat hij de nuances van Montesquieu’s trias politica niet wezenlijk begrijpt. Op zich geen ramp, dit geldt voor meer mensen. Maar laat de Verlichting en de klassieken dan voor wat ze zijn.

  Dhr. Ravestein heeft duidelijk de pik op de VSP-fractie en hun voormalige wethouder. Dat staat hem natuurlijk vrij. Maar de wijze waarop hij hen aan de schandpaal tracht te nagelen, getuigt van domme vooringenomenheid die we mijns inziens kunnen missen als kiespijn. Een mooi voorbeeld van het anti-intellectualisme waar we in Nederland nu al zo’n vijftien jaar de wrange vruchten van plukken.

  Meneer Ravestein, u begint uw relaas met de zinsnede ‘ben ik nou zo dom?’ Welnu, de vraag stellen, is hem beantwoorden. Ik zou me voortaan gewoon blijven richten op het geven van een consultje her en der. Dat is voor alle betrokken partijen het beste, lijkt me.

  • 29 september 2016 at 19:42

   Feit: Naast columnist en eindredacteur doe ik nog journalistiek activiteiten: Ik volg de raad elke week en tussentijds praat ik ook nog met raadsleden. Daarnaast zit ik elke 2 weken aan tafel met B&W – inclusief toenmalig bewuste wethouder – in het persoverleg. De feiten uit de berichten en verslagen waar u naar verwijst zijn door mij opgesteld tijdens de diverse raadsvergadering en opgetekend aan de hand van wat er feitelijk is gezegd.

   Ik mag aannemen dat u dat niet weet, gezien uw stellingname, en dat neem ik u ook niet kwalijk.

  • Hans
   30 september 2016 at 00:39

   Je steekt enorm veel tijd in de vrije nieuwsgaring en mijn complimenten voor de manier van publiceren.

  • 29 september 2016 at 19:48

   Deus Ex Machina als in: “techniek waarbij er sprake is van een onverwachte ontknoping van een verhaal” lijkt mij een adequate beeldspraak voor de rare wending in het proces waarin de wethouder ter verantwoording wordt geroepen die ineens “wordt teruggetrokken omdat de partij uit de coalitie stapt wegens een breuk in het vertrouwen”.

  • 29 september 2016 at 19:53

   Wat betreft Montesquieu’s trias politica zie ik geen relatie tot ‘de stekker uit de coalitie trekken’ . Bij mijn weten gaat het bij de trias politica om de scheiding tussen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Hoe verhoudt zich dat in uw ogen dan tot het proces wat zich voltrok?

  • 29 september 2016 at 20:16

   Ik heb niet de pik op de VSP, ik plaats slechts grote vraagtekens bij het handelen van de fractie in dezen die voor velen – zowel in de politiek als de man op de straat – niet te volgen was.
   Ik heb de afgelopen drie jaar meerdere keren de term “Mind The Gap” gehanteerd voor de kloof die er is tussen gemeentehuis en de burger. Dat nu ook een raadsfractie een begripskloof slaat tussen zichzelf de raad en de burgerij, getuigt van onvoldoende besef wat de positie van coalitiepartner inhoudt. De fractie heeft zelf de schijn dik tegen door de wethouder geen kans te geven zijn in eigen ogen juiste handelen te verdedigen. Hem op die manier monddood maken staat gelijk aan karaktermoord en wie neemt hem nu serieus?

   “If you cannot stand the heat get out of the kitchen” omschrijft de plotse move-vanuit-het-niets goed. Bedenk ook dat alle fracties hun verbazing daarover uitspraken in de raadsvergadering.

   ik sprak met ‘achterkamertjes’ over onderhavige column en die hebben mij laten weten hoe zij over de column dachten. Uit het feit dat ik nog steeds met opgeheven hoofd door Maassluis loop, mag u derhalve uw conclusies trekken over wat die gedachten waren.

   Voor de rest is mijn positie tov de individuele leden van de VSP onveranderd. Ik maak een scheiding tussen individuen als mens en hun rol waarin zij handelen in processen

  • Hans
   30 september 2016 at 00:55

   Jelle heeft hier een punt en het zet anderen tot nadenken ( althans dat mag ik hopen ). Ik heb redelijk tot goede contacten met de fractieleden van de 7 partijen met de een wat meer dan met de ander en met sommigen gaat het contact niet verder dan een bescheiden glimlach of een beleefde knik …. Ik vind het prijzenswaardig hoe de VSP zich heeft ontwikkeld tot een zeker serieus te nemen partij. Persoonlijk had ik mij volledig teruggetrokken uit de lokale politiek althans zeker gedurende de resterende (coalitie) periode maar wij mogen er van uitgaan dat hier goed is over nagedacht. Ik ken andere partijen waarbij ex-raadsleden die tijdens de laatste verkiezingen op de lijst stonden volledig uit beeld zijn verdwenen en dat zegt toch wel iets over de onderlinge verhoudingen en ook wel iets over de persoon in kwestie.

 3. Hans
  28 september 2016 at 00:08

  Mooi weergegeven Jelle en ja ook ik begrijp deze stap niet. Je kunt een fractie ook steunen middels adviezen buiten de politieke arena ( met behoud van uitkering zal maar zeggen ). Maar het is en blijft een keuze en dit is de keuze van de VSP en dat moeten wij accepteren en ik respecteer hun keuze.

 4. 26 september 2016 at 20:36

  Amen.

 5. 26 september 2016 at 14:40

  Dick ik ken niet de feiten waar jij op hint, want wat er in achterkamertjes wordt bekokstoofd, wordt nooit in de publieke arena gedeeld.

  Vertel maar waar de column niet klopt

  De 5 uitspraken zijn door de VSP zelf gedaan!!
  =============================================

  De bron hiervoor:

  Over #1 noninformatie
  https://www.maassluis.nu/politiek/raadscommissie-neemt-wethouder-van-der-houwen-wederom-onder-vuur/

  over #2 Niet aardig
  https://www.maassluis.nu/politiek/gemeenteraad-over-vsp-en-ex-wethouder-van-der-houwen/

  Over #3 Loyaliteit
  https://www.maassluis.nu/politiek/vsp-maassluis-stapt-uit-de-coalitie-wethouder-trekt-zich-terug/

  Over #4 Geen verantwoording afleggen
  https://www.maassluis.nu/politiek/vsp-maassluis-stapt-uit-de-coalitie-wethouder-trekt-zich-terug/

  Over #5
  https://www.maassluis.nu/politiek/gemeenteraad-over-vsp-en-ex-wethouder-van-der-houwen/
  Er is nog geen feit, maar ik geef het tot het einde van dit jaar en dan is ook het bewijs van een eigen koers op tafel

  Over “Diederik Stapel”
  http://www.vspmaassluis.nl/wie-zijn-wij/steun-voor-de-fractie/
  http://www.wos.nl/oud-wethouder-door-als-steunraadslid-voor-vsp/nieuws/item?826548

 6. B. Scheurwater
  26 september 2016 at 12:53

  Met uw welnemen, er wordt heel wat gewauweld in de raadzaal, veel wollige prietpraat maar het zet weinig zoden aan de dijk. Lees en luister, de BURGERS zijn dat zat. Maassluis wordt op de kaart gezet maar niet in positieve zin, Koningshof soap, de burgemeesterswijk en voor 12 november houd ik mijn hart vast. En waarom geen nieuwe wethouder? dat wordt lastig natuurlijk nu de VSP uit de coalitie is, tsja wie van de 3 mag dan een nieuwe leveren? dan is de balans weer weg, (of ze gunnen het elkaar niet) hoog huilie huilie gehalte. Maassluis verdient beter

 7. Dick.Pasterkamp.
  26 september 2016 at 10:07

  Beste Jelle.Ik vind het leuk als iemand commentaar levert op politieke gebeurtenissen in onze stad,Maar je begeeft je wel op erg glad ijs als je de feiten niet kent,en ik maak uit jou verhaal op dat je de feiten niet kent, en als dat gebeurt dan word jou verhaal gewauwel van het eerste uur.
  HG Dick.Pasterkamp..

 8. Aad Rieken
  26 september 2016 at 08:25

  ”Wan van der Pa(a)rel!”