Ik heb al een tijdje een terugkerende rare droom over Maassluis die steeds abrupt eindigt. Al diverse nachten hoor ik daarin ‘Moet weg’. Het laat mij niet los. ‘Wie moet waar weg?’, vraag ik mij af. Leest u vooral verder. Is het een nachtmerrie of heeft die droom een happy-end…

Op een ministerie waar minister en staatssecretaris de buitenwacht tegemoet treden, wordt de interne gang van zaken bepaald door de secretaris-generaal. Hij bestuurt de interne rorganisatie en de ambtenaren en dekt naar buiten af wat er intern aan toe- of misstanden zijn. Hij vormt meestal de stabiele factor en zit jaren op zijn positie als hij het goed doet. Tenzij het een jobhopper is natuurlijk.

Op gemeentelijk niveau is het in feite niet veel anders. Op het stadhuis wordt de interne gang van zaken niet door de leden van het college van B&W bestuurd. Nee, op het stadhuis heerst de gemeentesecretaris. Hij is degene die de organisatie kort houdt en de adviezen en budgetten goed laat onderbouwen.

De naam ‘gemeentesecretaris’ dekt overigens niet meer de lading van zijn taak sinds de invoering van het duaal stelsel in 2002. Secretariële ondersteuning van de burgemeester wordt door de griffier gedaan.

De gemeentesecretaris dirigeert dus de interne organisatie en wordt daarom ook wel algemeen directeur genoemd. Deze dient te zorgen dat alle interne zaken op orde zijn en blijven.

Mocht u hieraan twijfelen; ik heb het nog even opgezocht: over het vak en met name aldaar ook deze profielschets.

Denk bij interne zaken aan de inrichting van de diverse afdelingen zoals personele zaken en burgerzaken, maar ook aan financiën. Vooral ook financiën. Zeker in Maassluis.

De gemeentesecretaris is op het terrein van financiën intern eindverantwoordelijk voor de voorbereiding van de besluitvorming en advisering rond jaarbudget, projectbudget en inhuurbudget en zijn adviserende stem telt zwaar bij veel besluiten. Is hij zelf niet in staat te oordelen en adviseren dan huurt hij expertise in. Deskundigheid.

In Maassluis gaat er op het terrein van budgetten en concretisering van beleid nog al eens iets mis. Kijken we naar recente ontwikkelingen Keersluisbrug, Bouwplan voor de Geerkade/Noorddijk, Herstructering van de Laan 1940-1945 en de wankele start van de uitvoering van de jeugdzorg. Het zijn zo maar een paar voorbeelden. Bij de planvorming voor deze projecten werden steeds externe dure adviseurs ingehuurd. Wat hun adviezen waard zijn hebben we inmiddels kunnen constateren.

Straks komen daar nog bij: de uitvoering van de WMO, het rendabel maken van de wijk “De Dijk“, Het doortrekken van de Laan 1940-1945 naar het Hooft, bouwrijp maken van de wijken De Kade en Wilgenrijk, het herinrichten van het Marelplein, kadeverbeteringen en  het allernieuwste: er komt een zwaaikom voor recreatievaart in de Vliet ter hoogte van de PC Hooftlaan (diverse voorstellen van 1,2 tot 3,6 miljoen euro).

Mijn droom speelt zich af op het stadhuis en eindigt steeds op hetzelfde punt. Hij eindigt steeds met iemand die zegt: ‘Niet alleen Koos vertrekt in 2015’ en dan schiet ik wakker.

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Satiricus | Sarcast | Zoeker | Cynicus |Mens | Relativist | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist
■ ■ ■ ■ ■
■ SCHERP AAN DE WIND ZEILER
■ subtiliteit & humor tegen benauwde kaders
■ Wereldburger in een stadje met dorpse denkbeelden.
■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■

3 Reacties

 1. 15 januari 2015 at 19:15

  Scherp opgemerkt, lijkt mij een juiste analyse. Alleen ze zeggen ook dat de meeste dromen bedrog zijn…helaas.

 2. Vera blanker
  12 januari 2015 at 11:48

  De hoogste ambtenaar op een ministerie is een secretaris-generaal.

  • 12 januari 2015 at 12:57

   Vera, dank voor je oplettendheid. Die ‘verschrijving’ is gecorrigeerd. de juiste officiële jobtitel is inmiddels in de tekst verwerkt.