Ik zat op zaterdagochtend een artikel van maandblad ZZZ te lezen. Aan de ene kant verbaasde het mij niet wat daar stond, anderzijds vroeg ik me af waarom zoiets in ons land gebeurde.

In het bewuste artikel viel mij met name deze passage op:

In deze periode AAAA-BBB wijken meer dan 50.000 MMM-gelovigen uit naar Nederland. Al enige tijd voert de Nederlandse overheid een actief wervingsbeleid en worden allerlei rechten en privileges in het vooruitzicht gesteld, zoals vrijstelling van belastingen voor 12 jaar, kosteloos burgerrecht, vrije toegang tot beroepen. De overheid hoopt hiermee een impuls te geven aan de economie in met name de bedrijfstak YYYYY. Die MMM-gelovigen integreren zeer moeizaam en blijven vasthouden aan hun identiteit. Zij zijn lid van hun eigen geloofsgemeenschap, spreken de eigen taal en trouwen in eigen kring. De eerstvolgende generatie volgt ook meestal nog die weg.

U zult wel denken ‘Waarom al die anonieme letters ik weet toch wel dat het over de Telegraaf gaat, het speelt in 1980-2014, het zijn Marokkanen die in de schoonmaakbranche of de zorgsector  aan de slag zijn en die hun islamitisch geloof belijden in hun moskee.’

U slaat de plank mis en flink ook! Probeer het nog eens.

Zouden het dan Turken, Joegoslaven, Spanjaarden of Portugezen zijn, die in de jaren 60-80 in de scheepvaart en dergelijk aan de slag gingen?

Leuk geprobeerd, maar u heeft het nog steeds mis. Ik zal u uit de droom helpen.

Ik zat in het maandblad ‘Ons Voorgeslacht’ van de Hollandse Vereniging voor Genealogie lezen. De beschreven passage speelt in de periode 1680-1730 waarin Hugenoten uit Frankrijk naar Nederland vluchten. Zij werkten hier vooral in de zijde- en textielindustrie en bezochten hun eigen Waalse Kerk, die toen in aantal leden en gebouwen flink uitbreidde.

Deze mensen waren na ruwweg twee generaties niet langer andersoortig, maar gewoon onderdeel van de Nederlandse maatschappij. De Waalse Kerk bestaat nog steeds heden ten dage en er wordt nog Frans gesproken aldaar, maar verder: prima aangepaste Hollanders die volwaardig meedraaien in de Nederlandse maatschappij.

Wie de Nederlandse geschiedenis kent en onderdeel is van onze maatschappij, weet dat je moet inzetten op integratie, niet op bestrijding. Hoe meer je tracht te onderdrukken, des te sterker wordt de tegendruk. Niet doen dus. En een lokale PVV dan? Gewoon tolereren. Dat waait van zelf over.

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.

■ ■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist

1 Reactie

  1. Jan Buijsse
    23 juni 2014 at 16:56

    En Nederlanders in het buitenland deden en doen hetzelfde. Niets nieuws onder de zon.