Waar in Nederland de meeste kerken dicht zijn doordeweeks, staan in veel andere landen de deuren vaak gastvrij open. Waar veel toeristen komen, wordt vaak een paar euro toegang gevraagd. Als je weet wat onderhoud van monumentale kerken kost, dan is dat overigens zeer terecht. In Maassluis werken we ook aan het meer open stellen van de Groote Kerk voor toeristen en andere belangstellenden. Dit beeldbepalende monument verdient die aandacht ook. Er ligt genoeg historie voor het oprapen en er zijn zeker Sluizers die met smaak de verhalen kunnen en willen vertellen. En een gids in levende lijve heeft een meerwaarde boven zo’n audiotour die je steeds meer aangeboden krijgt.

Ik ben ook dit keer tijdens mijn vakantie weer heel wat kerken binnengelopen. Twee sprongen er uit, de overweldigend gedecoreerde Santa Maria Gloriosa dei Frari in Venetië en de zeer sobere Saint Pierre in Genevè. Die laatste bezocht ik natuurlijk als rechtgeaarde calvinist. Toch wel een beetje gek om dan ineens in een kerk te staan waar Jean Cauvin oftewel Johannes Calvijn bijna vijfhonderd jaar geleden de psalmen introduceerde die wij in Nederland nog altijd zingen. In de door de protestanten ingepikte Saint Pierre natuurlijk geen beelden meer, alleen de stoel van Calvijn.

Het contrast tussen deze kale kathedraal en de Santa Maria Gloriosa kan bijna niet groter. Het is niet de meest bekende kerk in Venetië, dat is namelijk de veel donkerder, drukker bezochte San Marcosbasiliek. Daar zijn we ook even naar binnen gelopen, maar eigenlijk al weer heel snel naar buiten. Terwijl ik in de Santa Maria bleef dwalen en kijken. Zoveel kunst met een grote K. Het enorme altaarstuk van Titiaan over de hemelvaart van Maria is en blijft na zes eeuwen nog steeds fantastisch.

Maar ik bleef vooral haken bij het contrast tussen een betrekkelijk klein beeld ergens vlakbij de ingang en een vrouw die net buiten de deur stond. Het beeld toont een jonge Maria en een uitgestoken arm. Op de hand van die arm rust een lammetje. Vast en zeker een verwijzing naar degene die het Lam Gods genoemd wordt in de Bijbel, Jezus.

De vrouw buiten was oud. Wellicht was Maria ook één van haar namen, ik heb het haar niet gevraagd. Zij stond ook met een uitgestoken arm. In haar hand een wit bekertje. Met het lam biedt Maria Gods grootste gave aan: een liefde die zich overgeeft voor allen. De oude vrouw bedelt om een grijpstuiver. Welke beeld vertolkt nu het meest van het evangelie van Jezus? Wat mij betreft wint niet de stoel van Calvijn…..

Gerrit van Dijk

Gerrit van Dijk

2014-2019 | Columnist op woensdag (1x per maand) | Dominee PKN | @gdijkdijk op Twitter

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    2 augustus 2017 at 08:45

    “Kerken,Bekijkt Het Maar!”