Donderdagochtend hoorde ik op de autoradio een berichtje dat mij verontrustte maar wat ik ook wel kan begrijpen. Radio1 meldde dat NIPO een onderzoek had gehouden. Uit dat onderzoek bleek dat ongeveer 42 procent van de Nederlandse kiezers op 19 maart ook daadwerkelijk de moeite neemt om naar het stembureau te wandelen en gebruik te maken van èèn van de weinige democratische rechten.

De reden lijkt interesseverlies in de politiek “omdat het toch niet help om te gaan stemmen.” Ik verzin dit niet zelf, ik hoorde de lieftallige opvolgster van Lara Rense dit echt zeggen. De politiek heeft een ernstig probleem: de politieke werkelijkheid en de belevingswereld van de “man op straat” ligt blijkbaar mijlenver uit elkaar. Dat is niet nieuw, we zien de kloof al jaren lang groter worden; al ware de platentektoniek ook hier van toepassing. De politici zijn blijkbaar niet bij machte om dit verschijnsel te stoppen.

Afgelopen dinsdag tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad stond het eindrapport van de Rekenkamercommissie op de agenda. De Rekenkamer heeft “onderhoud kapitaalgoederen” onderzocht. De titel is misschien wat cryptisch, het gaat vooral onderhoud van bruggen, rioleringen etc. Kortom allerlei zaken die de burger in de stad ziet gebeuren en waarvan hij zo af en toe veel overlast ondervindt. Onderhoud is nodig, maar een goede aanpak ervan ook.

De Rekenkamer constateert dat het onderhoud “niet doeltreffend en niet doelmatig” wordt uitgevoerd. In 7 pagina’s legt de commissie dit uit. In een bijzonder lijvige reactie, 12 pagina’s met een nog kleiner lettertype, van het college bestrijden ze dit en wat erger is ze legt ze de bal terug bij de gemeenteraad.

Wij hebben achterover geleund en hebben de wethouders zelfs schouderklopjes gegeven voor het geleverde werk. Dat is wel een heel gekleurde voorstelling van zaken. Het moet niet gekker worden. Dat heb ik in mijn bijdrage in twee termijnen met voorbeelden duidelijk gemaakt en ik niet alleen.

Maar nu het probleem van de vervreemding van de burger. In de 2e termijn van de PvdA wordt het een juristendiscussie over het onderwerp. De PvdA vindt de conclusie op basis van dit onderzoek onjuist.

De conclusie “niet doeltreffend en niet doelmatig” is volgens het normenkader niet te trekken, dat kan alleen na een technisch onderzoek aldus de woordvoerder van de PvdA.

Natuurlijk als ik mijn wc doortrekt werkt het allemaal prima – technisch gesproken dan toch – maar de narigheid die de burger heeft gehad door enorme vertragingen in de aanleg en de bijbehorende overlast en vele klachten van de burger, was niet echt doeltreffend. De enorme overschrijdingen bij het onderhoud aan de Koepaardbrug en de hefbrug naar het kerkeiland etc – het lijstje is lang – is ook niet echt doeltreffend en doelmatig.

Als je met dit gegeven een semantische, quasi juristendiscussie start dan wordt het mij droef te moede. Dan snap je niet dat de burger daar anders inzit en op die manier inderdaad vervreemdt van de politiek.

Op die manier denken en handelen hoort veeleer thuis in meer wetenschappelijke omgeving, dan zit je in de raadzaal niet echt op je plek. Dan kun je beter ergens professor worden. Met alle respect voor professoren natuurlijk.

Aad Solleveld

Aad Solleveld

Aad Solleveld

Columnist 2014-2016 | Gemeenteraadslid voor Maassluis Belang | Speaker bij Excelsior Maassluis | gastcolumnist 2018- 2022