www.maassluis.nu - Ouderbijdrage jeugdhulp het kostenplaatje voor een kwetsbaar kind

Volgens de nieuwe jeugdwet moeten ouders sinds 1 januari 2015 een ouderbijdrage voor hun kind dat een dagbehandeling heeft en verblijft in de jeugd-ggz. In het land is er veel kritiek op deze bijdrage. De ouderbijdrage die maximaal € 1.500 per jaar bedraagt, is zeer ongewenst. Zij werpt een drempel op terwijl behandeling van kwetsbare kinderen geen drempel duldt. Daarnaast is het onbegrijpelijk, want voor kinderen met langdurige lichamelijke klachten die worden opgenomen in een ziekenhuis wordt geen drempel opgeworpen. Deze kinderen betalen namelijk geen premie voor de zorgverzekeringswet en geen eigen risico. Artikel 3 van het Internationaal Verdrag van de rechten van het kind “ er mag geen verschil gemaakt worden op basis van ziekte of handicap.

In de social media is veel aandacht voor de ouderbijdrage jeugd-ggz. Vooraanstaande kinderpsychiaters zoals Robert Vermeiren, het Landelijk Platform GGZ en de Ouderplatforms vroegen massaal aandacht voor de ouderbijdrage van ouders bij verschillende zorgkosten, zoals deeltijdbehandeling en opname. De politiek reageerde maar het viel op hoe weinig exacte kennis er is over de extra kosten die ouders maken voor hun kwetsbare kinderen.

Het kostenplaatje voor kinderen waarvan behandeling binnen de jeugd-ggz noodzakelijk is, was zonder de nu ingestelde ouderbijdrage al hoog. Anders dan in de jeugdzorg zijn ouders bij de jeugd-ggz onderdeel van de behandeling. De stoornis van het kind vraagt om integratie binnen het systeem. Ouders zijn verplicht om deel te nemen aan behandeltrajecten en systeem therapieën. Ouders zijn ook verplicht om op bezoek te komen. Ieder weekend gaat het kind naar huis, wat betekent: verplicht halen en brengen. Voorheen werden deze extra reiskosten gecompenseerd door de zorgverzekeraar. In de nieuwe situatie komen de reiskosten die soms ruim € 400 per maand bedragen boven op verplichte ouderbijdrage.

Bij het merendeel van de ouders is de bereidheid groot om voor hun kind tot het uiterste te gaan. De zorg voor een kwetsbaar kind kan echter wel enorm veel extra energie vergen en veel stress geven.

Onbetaald zorgverlof, omdat je psychisch zieke kind niet alleen thuis kan zijn.

Het blijft indrukwekkend om de enorme kracht en inspanning te zien die ouders leveren in het belang van hun kind. Maar er zit ook een fors kostenplaatje aan vast. Bijvoorbeeld:

 1. Aanschaf van boksbal, trampoline en andere hulpmiddelen, zodat je kind overtollige energie of emoties kwijt kan.
 2. Aanschaf van dure naadloze kleding voor je prikkelgevoelige kind.
 3. Extra medische kosten voor medicijnen voor je kind.
 4. Bijdragen aan of zelfs volledig betalen van psychologisch onderzoek.
 5. Ondersteuning bij het maken van huiswerk. Niet voor betere cijfers, maar omdat je kind geen overzicht heeft, in paniek raakt, anders niet naar school kan en je als ouders anders voortdurend in een strijd verzeild raakt.
 6. Psychologische ondersteuning voor ouders, broers of zussen, omdat het gedrag van het kwetsbare kind extra stress geeft. Deze ondersteuning wordt niet vergoed als er geen diagnose is.
 7. Extra medische kosten, omdat chronische stress ook kan leiden tot lichamelijke klachten van gezinsleden.
 8. Extra telefoon- en reiskosten voor deelname aan allerlei overleggen op school en behandelgesprekken met hulpverleners.
 9. Extra kosten voor afhaalmaaltijden, omdat je als ouders niet altijd de puf hebt om nog te koken.
 10. Opnemen van onbetaald zorgverlof, omdat je psychisch zieke kind nog zieker wordt van naar school gaan en niet alleen thuis kan zijn.
 11. Opzeggen van je baan om bovenstaande reden en daarmee gederfde inkomsten.

Dit zijn zo maar enkele extra kosten die ouders met kwetsbare kinderen maken. Het geldt niet alleen voor de jeugd-ggz maar ook voor alle andere niet duurzame vormen van jeugdhulp.

Daarbij komt dat de maatregel in de meeste gevallen meer kost dan het oplevert. Uit deze heldere opsomming blijkt dat het niet zo is dat een kwetsbaar kind minder kost omdat het door een opname toevallig niet thuis eet.

Steeds meer gemeenten kiezen er voor om hangende het onderzoek van de staatssecretaris de ouderbijdrage niet te innen. In Rotterdam schaft men een deel van de ouderbijdrage af. Maassluis kiest hier nog niet voor. Zo kan het gebeuren dat Jantje in Rotterdam niet hoeft te betalen voor zijn ggz hulp en Marie in Maassluis wel een forse bijdrage moet leveren.

Als dat geen discriminatie is weet ik het niet meer.

Desiree van Doremalen

Desiree van Doremalen

Desiree van Doremalen | Juridisch adviseur | Ouderplatform Rijnmond | vaste columnist op woensdag 1x per maand (01-2015 tm 04-2016)