column nr: 13

VERBANDEN TUSSEN KUNST EN SAMENWERKEN KUN JE ZIEN!

Samenwerken is zo’n woord waarover ieder wel een voorstelling heeft en een vermoeden wat we ermee bedoelen. Dat dat genuanceerd ligt, blijkt uit de taal erover. Daarom is de taal een mooie invalshoek om de nuanceringen tegen het licht te houden vanuit gezamenlijke activiteiten rondom kunst.

In deze column twee voorbeelden waarin kunst en samenwerken elkaar verbinden.

Actueel doen zowel de Maassluise Courant als maassluis.nu een oproep om mee te werken aan het maken van een volgende Social Sofa. Nu aan de Westlandseweg ter hoogte van woonservicecentrum De Vloot.

Dan plaatste een samenwerkingsverband recentelijk het ‘Standbeeld Jongkind in de Duifpolder van Midden-Delfland’.

In het eerste geval zien we dat de voorstelling over iets kunstzinnigs ons verbindt tot een gezamenlijk creëren. In het tweede voorbeeld kunnen we constateren dat nog steeds inspirerende kunst ons tot het doel ‘een blijvende herinnering’ brengt.

Wat bedoelen we met samenwerken?

Onze woordenboeken bieden een nuttige ontdekking. Ten eerste krijgen we voorgeschoteld dat het ‘een proces, werkwoord of manier’ is. Het kan dan gezien worden als een ‘Optimale afstemming tussen eigen kwaliteit en belang(en)’, een ‘Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook bij een niet direct persoonlijk belang’, een ‘Inspanning op een doel’ en ‘Aan hetzelfde werken’.

Laten we het samenvatten als ‘Een gericht gezamenlijk doen’.

Ten tweede zijn er de synoniemen voor samenwerken: Associatie, Coöperatie, Deelgenootschap, Eendracht, Gemeenschappelijke werkzaamheid, Samenwerkingsverband, Synergie, Teamwerk, Met elkaar iets tot stand brengen, Medewerken, Samengaan, Meedoen en Opschieten.

Ieder kan er zo zijn eigen passende woorden aan geven. We moeten dus juist niet schromen er dan ook gebruik van te maken.

De Social Sofa, als gericht proces voor gezamenlijke inspiratie. Voor deze wijze van verbinden van kunst en samenwerken, moeten we meer weten over de Social Sofa.

De Sofa is een zitbank in de openbare ruimte waarop met elkaar mozaïek wordt aangebracht. Het is gemaakt van beton met een lengte van 2,24 meter in de vorm van een leunstoel met een verlengde voeteneind. Het concept doet het ook internationaal. In Nederland werden in 2006 de eerste exemplaren geplaatst. In 2013 kwam het aantal al op 1000 stuks te staan. Dat het de creatieve geest in beweging heeft gezet, blijkt eruit dat er ook vormen zijn ontstaan als de Social Bal versus Divan, Ei, Hocker, Muur en de Social Poef.

Vanwaar komt die vormen-lol om al zo vaak aan het creatieproces mee te werken?

De oprichtster (Karin Bruers) zegt erover: ‘Wie zijn buren kent voelt zich veiliger, minder eenzaam en gelukkiger. De leefbaarheid wordt voor een belangrijk deel bepaalt door de inrichting en onderhoud van de wijk en de sociale verbondenheid tussen de bewoners. Om onze strijd tegen de sociale verkilling meer elan te geven hebben we een betonnen buitenbank ontworpen als ontmoetingsplek. Met de Sofa en de mozaïek maak je vrienden.’

Kijk, het is ook nog eens culturen verbindend. Aan het mozaïeken dus!

Deze Sofa-taal geeft ons, gesteund door het woordenboek, dan een volgende kijk.

Ook al komt het woord ‘kleurrijk’ niet in de definitie voor, de Sofa-vormen maken dat het samenwerken wel. Vanuit het idee over het proces van optimale afstemming kunnen we voor alternatieve woorden voor samenwerken eigenlijk moeiteloos aansluiten bij alle genoemde synoniemen. Je zult je met eenmaal ‘Meedoen’, gehouden voelen tot ‘Medewerken’ en ook met ‘Eendracht’ willen ‘Opschieten’. Want dat ding moet er in Maassluis wel in september staan!

Verder is er een grote toevoeging aan de waarde van het sociaal proces. Men kan niet zonder een uitstekende balans tussen het individuele en het gezamenlijke belang.

Chapeau dus voor zo’n vrolijke noot in de openbare ruimte!

Jongkind in de Duifpolder als plek voor bezinning, al is het Standbeeld Jongkind niet om op te zitten. Het erbij staan, en je inbeelden welke vele wandelingen Jongkind (1819-1891) maakte om zich van en naar Maassluis te begeven, verleidt je tot eerbied over zijn werk. Die eerbied is de grondslag waarop liefhebbers voor het beeld ‘Johan Barthold Jongkind – Kunstschilder van het impressionisme’ zorgden. We zien over de route van het idee voor het beeld tot de realisatie ervan, dat je de definities van samenwerken als ‘proces, werkwoord of manier’ erin herkent. Maar, we zien dat het vanuit eigen initiatief tot stand brengen van een dergelijk resultaat echt wel iets van elkaar vraagt. Van begin tot eind wordt de bezieling er voor aangesproken. Er is diepe waardering voor de schilder en het briljante historische wat nog steeds betekenis heeft. Het accent ligt dan op de synoniemen: Associatie, Coöperatie, Deelgenootschap en Synergie.

Bij het standbeeld als verdiend resultaat van samenwerken: juist om te kijken

Een fraaie wetenswaardigheid is dat Claude Monet (1840-1926) over Jongkind (vader van het impressionisme) zei dat hij hem heeft leren kijken. Wat een compliment! Terwijl Monet als de trouwste vertegenwoordiger van het impressionisme wordt beschouwd. Dus ga naar het beeld voor het tot-je-nemen van de vlieten. Net als de schilders ontdekkingen doen in het waarnemen en dan samenwerken vergeten!

Als we dan toch tot overdenkingen komen, geeft kunst jou dan een antwoord?

Filosoof Schopenhauer (1788-1860) zei: ‘Wat is het leven?’ Op deze vraag geeft elk echt en geslaagd kunstwerk op zijn eigen wijze een afdoende antwoord.’ Hij stelde ook: ‘we zijn allemaal overgeleverd aan de genade van de wil, dat alles wat we denken en doen infecteert’. Hij meende dat er een manier is een mate van objectiviteit te bereiken. Je kunt het zien als een manier om je los te maken van je oordeel. Feitelijk nodigde Schopenhauer uit tot een afdoende antwoord over ons leven vanuit het beschouwen van kunst.

Voor Jongkind moet je naar het museum. Dus, neem, bij je ommetje, plaats op de Social Sofa, om te overdenken wat samenwerken jouw heeft gebracht. Fijn zo’n plek!


⊗——het einde ——⊗

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

André Bruijn

André Bruijn

André Bruijn | Bruijn Management & Ontwikkeling | Organisatieadviseur | Integriteitscoach | Auteur | Gitarist