Ik lees een rapport over digitale dienstverlening die past bij digitale vaardigheden van burgers. Boeiende kost zult u denken. Nou dat klopt. In dit rapport wordt beschreven hoe het staat met de digitale vaardigheden van burgers en hoe onze overheden hier op inspelen en rekening mee houden.

En wat blijkt? Het spotje van de belastingdienst wordt als een goed voorbeeld genoemd van hoe de overheid met de burger rekening probeert te houden en insteekt op onze vragen. Ja u leest het goed; de spotjes met ‘Leuker kunnen we het niet maken maar wel gemakkelijker’ zijn een voorbeeld van hoe het zou moeten.

Eerlijk gezegd had ik hiervoor niet specifiek een positief beeld van dit spotje. Eigenlijk dacht ik dat het vooral een grappig bedoeld spotje was om mensen eraan te herinneren dat de belastingopgave weer gedaan moest worden. Maar nee, de belastingdienst heeft goed geluisterd naar de burger en de opgave vereenvoudigd, allerlei informatie die je voorheen zelf moest opzoeken en bijeen vergaren alvast ingevuld en feitelijk hoef je alleen nog maar de informatie te controleren.

Zo had ik er nog niet naar gekeken. Naast dit positieve voorbeeld worden ook vele voorbeelden gegeven van zaken die nog minder goed geregeld zijn. Niet in algemene zin maar met name voor allerlei groepen (mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, ouderen, laagopgeleiden, mensen met een beperking) blijkt de communicatie van de overheid toch echt nog een brug te ver.

Maar ook blijkt uit onderzoek dat mensen die een computer bezitten én er gebruik van maken (e-mailen en sociaal gebruik) vaak moeite hebben met het gebruik van overheidswebsites. Anders gezegd, veel mensen kunnen redelijk goed overweg met een pc maar veel minder mensen beschikken over strategische vaardigheden (de capaciteit om computers en het internet als middel te gebruiken voor een bepaald persoonlijk of professioneel doel). En dat klinkt zorgwekkend.

Vanaf 2017 communiceert de overheid nog slechts digitaal met ons. Uit dit rapport blijkt dat grote groepen in onze samenleving daar niet mee overweg kunnen of grote moeite mee gaan hebben. Toen ik dit las moest ik meteen denken aan het Mediabarspreekuur in de bibliotheek. In toenemende mate krijgen we daar vragen op digitaal gebied. Niet meer alleen hoe een Ipad werkt, hoe je e-books kunt downloaden maar ook steeds meer komt de hulpvraag als het gaat om invullen van digitale formulieren, het zoeken in digitale bestanden en het wegwijs worden in websites van de overheid, banken, verzekeringsmaatschappijen en dergelijke.

Gelukkig voor alle mensen die moeite hebben met digitale vaardigheden bestaat er een spreekuur (twee keer per week) in de bibliotheek waar je terecht kunt met je vragen en waar je 1 op 1 geholpen wordt. Terwijl de overheden hard werken aan het ‘burgervriendelijker’ maken van hun digitale info is er in ieder geval een plek waar u nu al terecht kunt: de bibliotheek.

Wouter vHeiningen

Wouter vHeiningen

Columnist sedert juli 2013 | Directeur Bibliotheek De Plataan voor Maassluis, Vlaardingen & Midden-Delfland | Bestuurslid van Nationaal Documentatiecentrum Maarten ’t Hart en stichting Ongehoord!

1 Reactie

  1. jan b
    27 maart 2015 at 11:40

    Eigenlijk net als de Voedselbank: fijn dat die er is, maar het zou niet nodig moet zijn