Maassluis en de kerk, het blijft een intrigerende combinatie. Formeel leven we in Nederland, en dus ook in Maassluis, in een seculiere maatschappij. Kerk en staat zijn gescheiden. Formeel. Maar geen volk dat roomser dan de paus is als wij allen met elkaar zijn. Dan polderen en schipperen we volop, dan wordt het kaf opeens niet meer van het koren gescheiden. Dan houden we de kerk graag in het midden. Zeker in Maassluis.

Ooit hadden we er een zwembad op het Hoofd, waarvan het badwater rechtstreeks uit de Nieuwe Waterweg kwam. Smerig. Ik heb er dode vissen in dat bad zien drijven. Maar dat was niet zo’n probleem. Als de jongens en de meisjes maar gescheiden zwommen. De christelijke partijen stemden decennia lang elk voorstel weg waarin gevraagd werd dat te veranderen. Toen er condoomautomaten in Maassluis werden geplaatst, was de Eerste Stad aan de Waterweg te klein. Rechts religieus Maassluis riep vertoornd dat dit opriep tot hoererij. Tja. Deze lijst van voorbeelden waaruit blijkt dat de kerk zich steeds met de politiek bemoeit, is eindeloos. Seculier? Dat geloof ik zoals een jood in Jezus Christus gelooft. Maar ook christelijk Maassluis kan de vooruitgang en de veranderende tijden niet tegenhouden. Met vertraging gaan hier eveneens langzaam de winkels op zondag open. Eerst aarzelend een AH, dan nog een enkele. Maar niet teveel. Dan zouden we schrikken, blijkbaar.

Het eerbiedwaardige college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat we straks allemaal mogen meestemmen over de vraag of alle winkels op zondag open gaan. De winkeliersverenigingen worden aangeschreven, die eerst natuurlijk, om te reageren op de plannen, en zowaar wij, de kopers, mogen ook wat zeggen. Niet dat wij een brief krijgen. We moeten zelf maar uitzoeken hoe we onze invloed kunnen laten gelden. En waar nagenoeg heel Nederland straks de winkels – er is een nieuwe wet aangenomen die dit overal mogelijk maakt – op zondag open mag stellen vanaf twaalf uur ‘s middags, daar wil Maassluis toch een uurtje later starten. Want ja, daar is ie weer, de kerkgangers moeten er niet te veel overlast van ondervinden. Er is vanwege de zondagsrust bewust gekozen voor openingstijd vanaf 13.00 uur, zo meldt een persbericht.De kogel is door de kerk, dat wel, maar die kerk proberen we wel wat in het midden te houden. Maassluis en het geloof, tja.

M.A. Sluizer jr.

M.A. Sluizer Jr.

M.A. Sluizer Jr.

M.A. SLUIZER Junior | Levensgenieter | Stadscriticus | Woensdagcolumnist in de periode 2011-2013 | Incidentele gastcolumnist van 2015-2020