In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen is er de mogelijkheid om een speciale column aan te leveren. Fracties die daarvan gebruik willen maken, sturen hun kopij naar nieuws@maassluis.nu

column nr 5

VSP MAASSLUIS IS VAN MENING: “MEER WELZIJN BETEKENT MINDER ZORG.”

Regelmatig bezoek ik diverse recreatiezalen waar senioren samenkomen om daar allerlei activiteiten te doen of om gewoon samen te zijn voor een praatje! In mijn werkervaring als sociaal cultureel werker had ik regelmatig contact met de collega’s die in de zorg werkzaam waren en wij hadden eenzelfde conclusie: ‘Meer Welzijn Betekent Minder Zorg’.

Welzijn staat voor zich goed voelen en voor welbevinden. Hoe meer welzijn, hoe minder zorgbehoeften. De ervaring leert dat als mensen meer welzijn ervaren, er een afname van de zorgvraag ontstaat. En dat is fijn.

Daarom komt welzijn op de eerste plaats, dus vóór zorg. Welzijn vertrekt vanuit de eigen kracht van mensen: sociale contacten, een zinvolle dagbesteding, vrijwilligerswerk, de kans om anderen te ontmoeten, actieve deelname aan de samenleving, kunnen rekenen op hulp en steun als het moeilijk gaat. Het doel is dat elk individu zich kan ontplooien en zich omringd weet als burger, oudere, nieuwkomer of persoon met een beperking.

BELANGRIJK ZIJN VOORZIENINGEN IN DE OMGEVING VAN SENIORENWONINGEN

Belangrijke bestemmingen zijn winkels, de brievenbus, de apotheek, de dokter en gemeenschapsgebouwen zoals het buurtcentrum, kerk of sociëteit.

Als het gaat om voorzieningen zijn de trefwoorden: aanwezigheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en doorgankelijkheid. Als voorzieningen zich in de buurt bevinden (aanwezig), is het voor ouderen niet alleen belangrijk dat ze er gemakkelijk naar toe kunnen gaan (bereikbaar), maar ook dat ze er naar binnen kunnen (toegankelijk) en dat ze zich er gemakkelijk kunnen bewegen (doorgankelijk).

Als er op één van deze punten problemen zijn, dan moet er wat aan worden gedaan. Is dat niet mogelijk, dan is assistentie onontbeerlijk zoals een boodschappendienst, boodschappenbegeleiding of hulp bij vervoer.

VSP EN HET SENIORENBELEID

De VSP gaat zich hard maken voor een gericht seniorenbeleid, waarbij ook de rol van de bij dit beleid betrokken organisaties kritisch onder de loep moet worden genomen. De inbreng van de werkgroep ouderenbeleid van de Adviesraad Samenlevingszaken zal daarbij voor de VSP een belangrijke rol spelen. Een van de wethouders zal zich bezig moeten gaan houden met het coördineren van het seniorenbeleid. De huisvesting van senioren verdient een extra inspanning.

Dat werken we verder uit in de paragraaf ‘Wonen en de stad’.

Jan v/d Maarel

Jan v/d Maarel

Jan van der Maarel | Raadslid VSP 2018-2022 | v/h Humanitas | gastcolumnist

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    16 maart 2018 at 13:51

    “We Moeten Er WEL-ZIJN Voor Hun (S)Amen!”