Ik was aanwezig op de nieuwjaarsbijeenkomst van het CDA en dat kwam voornamelijk omdat ik het interessant vond om de twee gasten aan te horen. Twee regiogenoten die hun ideeën en standpunten mochten verkondigen en daarover vervolgens door de aanwezigen werden bevraagd.

Karin Zwinkels

De eerste gastspreker was Karin Zwinkels raadslid van de gemeente Westland. Ze legde uit dat ze al jaren werkt in het speciaal basisonderwijs in het Westland. De school richt zich op kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar met leer-, gedrags-, ontwikkelingsproblemen, die onvoldoende baat hebben bij het reguliere onderwijsaanbod. Daarna ging zij in op de innovatieve initiatieven in het Westland.

Waarom is er eigenlijk in haar verhaal geen verband gelegd tussen het speciaal onderwijs en de innovatieve initiatieven?”, vroeg één van de bezoekers achteraf aan mij. Dat is inderdaad een interessante vraag, maar die hebben we helaas niet gesteld.

Arjen Erkel
De tweede spreker was Rotterdammer Arjen Erkel die zich als spreker wat minder op zijn gemak leek te voelen, maar in mijn ogen veel interessanter uitspraken deed. Hij speelde direct open kaart door te zeggen dat hij niet het CDA programma in detail kent, maar wel ten volle volgens de CDA principes politiek wil bedrijven. Dat was voor mij een verfrissende uitspraak. Daarmee gaf hij aan dat hij niet klakkeloos de gevestigde orde wenst na te praten.

Een even interessante uitspraak is dat hij vindt dat we (Nederland, de EU) Poetin niet moeten isoleren, maar de dialoog moeten blijven zoeken. Isoleren is niet constructief niet productief.

Hij kijkt op een andere manier naar de materie en dat is best te begrijpen voor iedereen die zijn historie kent. Hij werkte als antropoloog voor Artsen Zonder Grenzen en werd ontvoert in Tsjetsjenië. Hij zat 606 dagen gevangen in 2002-2004.

America first, America first
Zijn stelling vertaal ik naar het wereldfront in brede zin. ik herlees de uitspraken van President Trump tijdens zijn inaugurele rede:

“We zullen oude allianties versterken en nieuwe vormen – en de beschaafde wereld verenigen tegen het radicale islamitische terrorisme, die we volledig zullen uitroeien van het oppervlak van de aarde.”

“Als je je hart opent voor patriottisme, is er geen ruimte voor vooroordelen.”

“De Bijbel vertelt ons hoe goed en prettig het is als Gods volk samen te leven in eenheid. We moeten onze gedachten openlijk uitspreken, onze meningsverschillen eerlijk uitspreken en altijd streven naar solidariteit.”

“We zullen niet langer accepteren dat politici alleen maar praten en niet over gaan tot actie, voortdurend klagen, maar nooit iets doen. De tijd voor holle praatjes is voorbij. Nu is de tijd voor actie.”

Holle woorden

Het zijn hoe dan ook grote woorden die enerzijds verstikkend nationalistisch en isolationistische klinken, anderzijds globalistisch en patriarchaal. De toekomst zal uitwijzen of hij realistisch is of dat hij zelf ook holle uitspraken doet. Het eerste bewijs is er al: in tegenstelling tot wat hij vooraf beloofd had gaat hij toch geen inzage geven in zijn belastingaangifte wat in tegenstelling is tot wat zijn voorgangers sinds 1976 deden.

Het zit wel snor

En het beperkt zich niet tot de VS. Wat momenteel gaande is in veel Europese landen (inclusief Nederland) geeft mij het gevoel dat velen verdraaid weinig hebben geleerd van de geschiedenis:

Geef het land terug aan het volk” lijkt wel erg op “Zum Schutz von Volk und Staat“.

Destijds waren de sociaal-democraten, katholieken, liberalen en conservatieven niet bereid geweest om over hun eigen schaduw heen te springen en hielpen daarmee A.H. in het zadel. Zij dachten dat zit wel snor.

En wat voor een snor.

PS

Lees bij gelegenheid dit eens: Historisch Nieuwsblad, De onderschatting van Adolf Hitler

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist

7 Reacties

 1. 23 januari 2017 at 12:27

  Er word een vergelijking gemaakt tussen A.H., wiens naam kennelijk niet uitgesproken mag worden, en Trump.
  Toch zie ik minstens zoveel overeenkomsten tussen deze Hitler en een Erdogan, die ook steeds meer macht naar zich toetrekt door handig gebruik te maken van crisis, chaos, chantage, dreigementen en het uitschakelen van tegenstanders.

  Allemaal dingen die ik Trump nog moet zien doen, en die hem alleen maar toegedicht worden. Dus als we WO3 willen voorkomen moeten we ons wellicht beter focussen op een land dat iets dichterbij Europa ligt…

 2. bea scheurwater
  23 januari 2017 at 11:54

  voorlopig krijgt hij van mij voordeel van de twijfel
  “De Bijbel vertelt ons hoe goed en prettig het is als Gods volk samen te leven in eenheid. We moeten onze gedachten openlijk uitspreken, onze meningsverschillen eerlijk uitspreken en altijd streven naar solidariteit.” Dat heb ik bij A.H. niet gehoord. En ja ik vind geschiedenis heel belangrijk. Zie meer gelijkenis met het handelen van Erdogan. direct snel tegenstanders overrompelen en gevangen zetten. zie ook op discovery een documantaire over H.

  • 23 januari 2017 at 12:17

   denk ook aan: http://www.volkskrant.nl/buitenland/medewerker-trump-we-presenteren-alternatieve-feiten~a4452138/

   Op deze manier schoffeert hij: de pers en het volk

  • 23 januari 2017 at 12:24

   USA wil ‘weer’ wereldleider zijn, dan moet je globaal denken en dat expliciet zeggen. Dat doet hij niet en de ‘we’ is gericht aan zijn toehoorders: het eigen volk.

   Anders had hij moeten zeggen “All world leaders” ipv “We”

   Volk in eenheid…. dat is bij Amerikanen = USA. (ik weet nl hoe Amerikanen denken, vraag ook maar eens aan een Canadees)

   Solidariteit is daarmee dan ook > binnen het eigen volk.

 3. Aad Rieken
  23 januari 2017 at 09:36

  ”Donald Trump!”

  Wordt Hij De Trio(u)mpha(c)tor?

 4. Gerry Hanneman-de Jong
  23 januari 2017 at 09:04

  Wie is de schrijver van deze ‘redactionale’ bijdrage?

  • 23 januari 2017 at 10:39

   Scherp! De redactie had bij het AUTEUR veld niets ingevuld en dan kiest ons systeem bij publicatie automatisch de waarde “Redactie”
   We hebben het aangepast. Overigens weet u als trouwe lezer dat er in de kop ‘column’ staat en de fpt van de columnist stonder wel bij
   Columns verschijnen dagelijks om 8:00 uur en op zondag om 9:00 uur.

   Op maandag is dat deze auteur sinds 2013. Al 188 columns inmiddels.