Op verschillende manieren wordt er in Maassluis samengewerkt met andere gemeenten. De nieuwe metropoolregio – voor veel mensen een ver van mijn bed show – geeft onze gemeente en onze inwoners vele nieuwe kansen.

De metropoolregio is een paar jaar geleden voorgesteld als een grote exercitie en uiteindelijk als kleinere vorm uitgevoerd: op het gebied van verkeer en vervoer.

Wellicht dat in de toekomst nog meer komt, vooralsnog is dit de belangrijkste pijler.

Voor Maassluis opent deze de samenwerking met buren in het westen en noorden, zoals Westland, Midden-Delfland, Delft en verder die in het verleden gesloten bleven.

Voor de gemeenteraad is het belangrijk te blijven controleren of de beloofde resultaten ook behaald worden.

Deze controle moet ook blijven gebeuren bij andere samenwerkingen.

De afgelopen jaren zijn we gaan samenwerken met Vlaardingen en Schiedam binnen Stroomopwaarts. Het heeft relatief lang geduurd, maar de gemeenteraad lijkt op stoom te komen met de controle op deze organisatie.

Zeker nu er inmiddels 875 mensen gebruik moeten maken van een bijstandsuitkering is deze controle des te belangrijker.

Peter van Velzen

Peter van Velzen

Peter van Velzen | Steunraadslid VVD | Business Improvement Manager | columnist 2014-2018

3 Reacties

 1. Marcel Thomassen
  10 mei 2016 at 11:18

  VVD’er Frits Bolkenstein was de toenmalig EU – commissaris die het onvoorwaardelijk vrije verkeer van goederen & diensten binnen Europa (en haar bevriend landen) instelde, waardoor wij nu mede met een zeer fors ongecontroleerde instroom van (goedkoop) mensen & (gemanipuleerde) producten binnen Europa zitten, die de sociale samenhang & een fatsoenlijke werkgelegenheid plus loon binnen de individuele landen van de EU, zeer ernstig aantast. Bedrijven worden rijker maar de bevolkingen per saldo armer en armer.

  Jullie liberalen zouden je soms weleens mogen afvragen of wij nog wel een Nederlands volk zijn, leden van de Volkspartii voor Vrijheid & Democratie (VVD)? Immers een volk bestaat uit drie samengedeelde delen.

  1. Een gedeelde taal.
  2. Een gedeelde cultuur.
  3. Een gedeelde geschiedenis.

  Hiervan is in Nederland nog weinig sprake meer.

  Verder is de VVD een groot voorstander van bestuurlijke decentralisatie en een kleinere overheid met minder ambtenaren.
  Democratie, zoals de liberalen opvatten is ook zo iets. Door enerzijds decentralisatie en anderzijds de herindeling van lokale en regionale overheden, waardoor je schijn- & schemeroverheden creeert (zoals de ons Metropoolregio Rotterdam – Haaglanden). Schijn & schemeroverheden waar wel de echte beslissingen worden genomen, maar die niet rechtstreeks door de bevolking zijn gekozen en ook vrijwel geen klip & klaar verantwoording afleggen, kun je je wel eens afvragen of wij wel zo-een vrij en zo-een democratisch land zijn? Ik meen van niet. U bent stem & melkvee Maassluizers.

  Ook de gemeenteraden hebben nog heel weinig macht, en vrijwel niets meer over grote zaken die een gemeente raken, wat dan ook te vertellen (of de kennis hierover en kunde daarvan). Het volk (wat daar van over is) moet weer van onderaf de politieke macht met nieuwe ideeen grijpen. Immers we zitten met een politiekstelsel uit 1848, en volledig achterhaalde politiek partijen die voortborduren op 19e eeuwse principes & ideeologie. Bij de VVD is dit ook zo.

  Nog te vaak zie ik :

  Wie zijn plicht als mens niet kent,
  Wordt ambtenaar, politicus of politieagent!

 2. Henriette
  10 mei 2016 at 08:44

  Jammer dat de samenwerking zo belachelijk veel kost en niet dat oplevert wat er werd verteld. Kunnen de gemeentes weer lekker gaan bezuinigen.

 3. Aad Rieken
  10 mei 2016 at 08:36

  Peter van Velzen……,
  Kent Geen Grenzen!