Welke invloed heb je als lokale politicus? Een vraag die mij meerdere malen is gesteld, waar doe je het voor? Waarom steek je er zoveel tijd in? Alles is toch al beslist?

Ja, waarom doe ik dit eigenlijk en waarom al meer dan 9 jaar? Een goede vraag. Waarom willen mensen zich aansluiten bij een vereniging, actief worden in een bestuur of als trainer op maandagavond jonge kinderen in de regen leren voetballen, hockeyen of toneelspelen – dat laatste dan wel binnen hopelijk.  Je doet het niet alleen, omdat het leuk is. Ik denk ook dat mensen iets willen veranderen, willen verbeteren of gewoon een steentje bijdragen.

Dat geldt voor mij ook – een idee hebben dat iets beter kan of anders moet. De politiek geeft de ruimte om dit op een soms kleine en andere keer grote schaal te kunnen doen. Maar ja wat kan er dan anders en wat moet er anders? En hoe moet het anders?

Ik heb geen beeld van hoe Maassluis er over tien of dertig jaar exact uitziet, welke kleur straatstenen en welke gebouwen of sportverenigingen. Wij leven hier met meer dan dertigduizend mensen die allemaal een mening hebben en die mening telt van jong tot oud, rijk en arm uiteindelijk even zwaar. Iedereen kan zijn rol spelen in de ontwikkeling van Maassluis, dit wordt gemaakt door de mensen die in hier wonen en werken en via hun verenigingen, ondernemingen of eigen acties bepalen hoe dit eruit ziet.

Maar goed wat betekent dit dan voor de vergaderingen op dinsdagavond? Nou ja, heel concreet is dit voor mij onderwerpen bespreken en over die onderwerpen zo besluiten dat inwoners en ondernemers zelf kunnen bepalen hoe Maassluis eruit ziet over dertig jaar. Bijvoorbeeld: winkels die op zondag open mogen, ondernemers die de vrijheid hebben om te ondernemen, verenigingen die initiatieven hebben ondersteunen, vrije bouwkavels toestaan. Onderwerpen die voorbij zijn gekomen en bijdragen aan het anders maken van de stad door het doen en vrijlaten van de inwoners van de stad.

Peter van Velzen

Peter van Velzen

Peter van Velzen | Steunraadslid VVD | Business Improvement Manager | columnist 2014-2018

3 Reacties

 1. 2 september 2014 at 17:49

  CDA, CU, D66, MB,
  PVDA, VSP of VVD.
  Mijn invloed zou zijn,
  (z)onder invloed van wijn,
  tegen kwaliteit zeg ik geen nee.

 2. 2 september 2014 at 09:43

  Vernieuwde versie;
  WIE GOED DOET GOED ONTMOET.!

 3. 2 september 2014 at 09:20

  Peter het resultaat mijn/jouw invloed,
  wie goed doet,goed ontmoet