Je kunt OMDENKEN dus ook OMSCHRIJVEN. Laat ik dat maar eens doen en mijn Utopia schetsen. Wellicht dat alleen opmerkzame lezers ontdekken op welke punten ik ‘OM’ schrijf.

Zorg

De gemeente zorgt ervoor dat iedereen die recht heeft op een PGB op tijd en compleet geholpen wordt. De wijkteams in de GGZ sector (That’s a Fact, Team) zijn optimaal ingericht en deskundig op het terrein van privacy en zijn in staat om mensen met een schuldhulp vraag direct en correct door te verwijzen naar schuldhulp instanties die meteen een begeleidingstraject opstarten. Wie thuiszorg nodig heeft, krijgt drie weken na aanvraag de gewenste hulp. In het Wilgenrijk draaien de polikliniek en de SEH 7×24 uur naar volle tevredenheid.

Integratie

Alle statushouders verlaten steeds al binnen een maand het Klooster, omdat zij snel een eigen huis krijgen toegewezen. De statushouders gaan binnen een half jaar aan het werk en verwerven een eigen inkomen, zij staan snel op eigen benen en gaan met volle overtuiging het Nederlanderschap aan. De Marokkaanse en Turkse gemeenschap in Maassluis hebben een voorbeeldfunctie voor de anderen in de bevolking. Zij communiceren open en frequent in de lokale media over hun intenties en sturen regelmatig berichten naar de pers waardoor ieder integratieproces snel is afgerond. Hun jeugd doet het prima op de basisschool waar zij gemotiveerd, goed begeleid onderwijs volgt en zo klaar wordt gestoomd voor hoger vervolgonderwijs.

Wonen en verkeer

Door de grote toestroom van nieuwe inwoners moeten bouwplannen voor het Wilgenrijk worden omgebogen en komt in die wijk alleen nog hoogbouw. De renovatiewijken worden zonder vertraging in snel tempo gerealiseerd. De status van de riolering en andere infrastructurele voorzieningen – zoals straatverlichting – in alle wijken zijn goed in beeld en de onderaannemers van de gemeente reageren snel en adequaat op probleem- en storingsmeldingen. Het verkeer op de verkeersaders – Laan 1940-1045, Industrieweg en Westlandseweg, Cornelis van der Lelylaan, Uiverlaan – verloopt soepel. Iedereen houdt zich aan de verkeersregels, fietsen hebben functionerende fietsbellen en verlichting die werkt. De Hoekse Lijn vervoert veel mensen van en naar Maassluis.  Het is ’s avonds op straat prima wandelen en fietsen voor (jonge)dames en ouderen kunnen met een gerust hart met geld over straat. Wie even een boodschap doet kan een touwtje uit zijn brievenbus laten hangen, een huissleutel meenemen is niet nodig.

Middenstand en toerisme

De middenstand in de vier winkelcentra draaien mooie omzetten en het winkelend publiek zorgt voor overvolle gezellige centra. Op dinsdag en vrijdag is er een drukte van belang op de markt op het Marelplein. De diverse organisaties in de stad houden bij de plannenmakerij rekening met elkaar en zorgen voor een grote levendigheid in het Stadshart en de haven waar de sluiswachters van de Monstersche sluis tot middernacht druk in de weer zijn om enerzijds schepen doorgang te verlenen naar het achterland en anderzijds naar de passantenhaven. Reparatie van oudere schepen op de historische werf ‘Zorgt & Vlijt’ zorgt voor een volle orderportefeuille. De arbeidsbureaus werven maandelijks zoveel personeel voor lokale bedrijven dat Stroomopwaarts kan worden afgeslankt en de overspannen arbeidsmarkt moet ook buiten de stad zoeken naar arbeidskrachten.

Budgetoverschotten

Het college van B&W dat door onder-uitputting van projectbudgetten veel geld overhoudt, is zoekende naar nieuwe bestedingsdoelen. De gemeenteraad wordt gevraagd om constructief mee te denken.

Tot slot

De maandagcolumn is overbodig omdat alles ideaal verloopt. Hij en Zij blij.

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist

5 Reacties

 1. B. Scheurwater
  9 januari 2017 at 13:05

  Tsja, maar….ook al vaak bezongen, Dromen zijn bedrog en dit zijn dromen, wel mooie en nog 1, de aanhouder wint, dus droom lekker door

 2. Hans van der Burg
  9 januari 2017 at 12:45

  👏 …..Middels een referendum ( opkomst 100%) is besloten dat de gemeenteraadsverkiezingen worden overgeslagen want zoals afgesproken wij willen nog langer en nog meer Utopia … 🙂

 3. Gerry Hanneman-de Jong
  9 januari 2017 at 11:23

  Met interesse gelezen, Jelle! Even opgezocht wat Rob Schouten ook al weer over utopieën zei:

  ‘Utopisch denken is niet erg, het heeft mooie, soms humoristisch aandoende boeken opgeleverd en mensen van de straat gehouden. Het is allicht menselijk om van een heilstaat of van een paradijs te dromen.
  Maar zodra je die in elkaar timmert houdt het utopisch denken op want in Utopia bestaan vanzelfsprekend geen utopieën, dat zou betekenen dat het er niet deugt ….. ‘

  Rob Schouten – TROUW 11-2-2015

 4. Aad Rieken
  9 januari 2017 at 08:40

  ”Denk & Schrijf Van Niet!”
  (maar als dat zou kunnen)
  ……IK HOU UT-OP-IA…….!

 5. ton
  9 januari 2017 at 08:14

  Laten we de boel omgooien en stoppen met versobering en versombering. Waarom niet naar elkaar omzien ipv vervreemden in de omgang met elkaar.