In mijn dagelijkse praktijk bij de Rijkswaterstaat of thuis in het Olmendal is het nog zelden dat ik mij verbaas. Het dagelijkse leven thuis gaat z’n gangetje en daar ben ik uiteraard zeer content mee. Wie zit te wachten op allerlei zaken die kunnen gebeuren en die je niet in de hand hebt? Ik niet. Natuurlijk is een verrassing op z’n tijd leuk en kleurt het dagelijkse leven. Maar er zijn ook onaangename verrassingen, zaken die op pagina twee van de Schakel worden vermeld. Daar zit ik niet op te wachten en u ook niet.

Verrassing en verbazing kom je in de politiek wat vaker tegen hoewel in vele gevallen reacties voorspelbaar zijn. Hoe de hazen lopen is meestal een gegeven.

Neem nu de problematiek van de winkelsluitingswet. Het heeft de regering in Den Haag behaagd deze wet aan te passen. De 24 uur economie is daarmee sinds 1 juli 2013 tot wet verheven. Het is aardig om in deze wet te lezen dat in artikel 2 gesteld wordt dat winkels op zondag en op een aantal andere christelijke feestdagen gesloten dienen te zijn. Gelukkig wordt in artikel 3 gesteld dat een gemeenteraad bij verordening vrijstelling kan verlenen van de in art. 2 vervatte verboden. De gemeenten kunnen zelf beslissen hoe er met dit onderwerp wordt omgegaan maar er moet wel een verordening komen.

Nou, dat hebben we geweten in Maassluis. Wij hebben 8 fracties, partijen die handelen vanuit het Bijbelse gedachten goed of de geschriften van Marx of een streven naar zoveel mogelijk individuele vrijheid voor de mens dan wel een diepgeworteld gevoel van gelijkheid van de mens die verheven dient te worden. En er zijn er die gedogen en er zijn er die een pragmatische insteek hebben, die niet direct gehinderd worden door richtlijnen van wie dan ook. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

Zoals verwacht waren het CDA en de Christen Unie tegen en de rest voor de verruiming van de openingstijden. Het besluit kon daardoor dinsdag niet worden genomen middels een hamerslag in de raad. Genoemde partijen wilde hierover een debat in de raad, een stemverklaring was blijkbaar onvoldoende. Zouden zij denken dat andere partijen te overtuigen zijn dat het goed is om geen regeling te maken en alles bij het oude te laten? Wat ik wel constateerde en daar zat mijn verbazing, dat er schampere uitlatingen werden gedaan door enkelen met als klapstuk Bert de Reuver, die had het zelfs over een flutdebat. Nu hebben wij in Maassluis afspraken over het politieke proces en alles wat er gebeurde past in dit proces.

Partijen hebben het recht om hun principes of denkbeelden te verdedigen ook als anderen dat als ongewenst ervaren. Dan geeft het geen pas om daar schampere opmerkingen over te maken. Of het nu gaat om een standpunt over de openingstijden van de winkels of een standpunt ten aanzien van een nieuw bestemmingsplan. Dat is politiek, dat is de democratie waar we met z’n allen voor hebben gekozen.

Aad Solleveld

Aad Solleveld

Aad Solleveld

Columnist 2014-2016 | Gemeenteraadslid voor Maassluis Belang | Speaker bij Excelsior Maassluis | gastcolumnist 2018- 2022