Vrijwel iedereen zal van die dagen hebben dat hij het nut van zijn werkzaamheden betwijfelt en beter activiteiten zou kunnen gaan ontplooien waar de mensheid echt bij gebaat is.

Het is op die ogenblikken heilzaam om eens te googelen op onderzoekers, die jaren van hun kostbare leven hebben gespendeerd aan heerlijk nutteloze onderwerpen, waarbij soms totaal onlogische verbanden worden gevonden, dan wel wijd openstaande deuren worden ingetrapt.

Onder de laatste categorie valt het onderzoek van de gemeente Amsterdam, waarin 9 maanden lang de drukte op terrassen in de stad gemeten werd. Professionele 3d-geluidsmeters werden ingezet om het geluidsniveau te bepalen. Belangrijkste uitkomst was dat er meer geluid geproduceerd werd op zonnige dagen dan op regenachtige dagen. Serieus.
En wat te denken van diegenen die op zoek gingen naar de fysieke beperkingen van Barbie? Zij bleek vanwege haar grote hoofd en smalle nekje niet te kunnen lopen, tenzij ze haar armen er bij mocht gebruiken. Hier twijfel ik overigens ernstig aan het waarheidsgehalte.

Iets geloofwaardiger zijn 2 opmerkelijke verbanden die na ampel onderzoek wereldkundig werden gemaakt.

Dat ongesteldheid sterke humeurwisselingen en andere ongemakken met zich meebrengt zullen weinig vrouwen ontkennen, maar het zal hun vermoedelijk wel verbazen dat ze dan ook langer door winkelstraten gaan slenteren. Of mis ik hier een open deur en is het niet meer dan logisch dat een vrouw gaat shoppen als ze zich beroerd voelt? Dat vele mannen zich juist beroerd gaan voelen van shoppen behoeft daarentegen weer geen onderzoek.

De tweede eyeopener is dat vloeken impotent schijnt te maken. Afgezien van het feit hoe je het verzint om hiertussen een verband te gaan zoeken, vraag ik me stellig af hóe je dat verband vindt. Er dient toch een soort van nulmeting plaats te vinden, waarna nauwkeurig geturfd moet worden hoe vaak iemand in een jaar vloekt en met welk percentage zijn erectie daardoor is afgenomen. Wat enorm pleit voor de uitkomst van het onderzoek is de hoeveelheid kinderen die men in de bijbelgordel nog steeds op de wereld zet.

Ene Kees Moeliker schijnt zelfs onderzoek gedaan te hebben naar necrofiele homoseksuele eenden. ‘What The Duck!’, is dan de eerste gedachte die in me opkomt. Ook hier ben ik overigens nogal sceptisch over de bron.

Persoonlijk vind ik het mooiste voorbeeld eigenlijk afkomstig van de wiskundige Curtis Cooper die het grootste priemgetal ooit ontdekte, bestaande uit 22 miljoen cijfers, ook wel te noteren als 2 tot de macht 74.207.281 min 1. Het getal werd gevonden met de zogenoemde Great Internet Mersenne Prime Search, zijnde een megaproject waarbij particulieren en onderzoekers wereldwijd hun computers beschikbaar stelden. Cooper zelf nota bene gaf toe dat het vinden van zo’n priemgetal geen enkel praktisch nut heeft, maar had daarvoor een prachtige verklaring:

“Om één of andere redenen hebben wij mensen bepaald dat we van diamanten houden en dat ze dus waardevol zijn. Mensen houden ook van priemgetallen en dus hebben ze waarde”

Met zo’n positieve instelling krijgt nutteloosheid geen voet aan de grond.

 

 

Ron v/d Berg

Ron v/d Berg

Zaterdagcolumnist (per 2016: 1x per 2 weken | ICT Beheerder | AVW atleet en vader van 3 dochters. Zie ook www.ronb1965.nl.

5 Reacties

 1. "Tante" Nel
  23 januari 2016 at 12:43

  Ja Ron, hobby’s zijn er vele…. Maar weer leuk geschreven! Ik zou zeggen: hoe komen ze erop!

 2. Marcel
  23 januari 2016 at 12:42

  Vinden van een dergelijk groot priem getal lijkt nutteloos, maar priemgetallen zijn nodig voor digitale beveiliging. Deze grootte lijkt nu nog niet nodig, maar op termijn mogelijk wel.

 3. Aad Rieken
  23 januari 2016 at 09:27

  ”NUTTELOOS”
  (verloren moeite)

  Overbodig,nietszeggend,zinloos,
  onnodig,ondienstig,nodeloos.
  Zonder nut of doel,
  heeft geen enkel smoel,
  onbruikbaar,tevergeefs,vruchteloos!

 4. Aad Rieken
  23 januari 2016 at 09:12

  ”Ik Wil Mijn Tijd Nuttig Verspillen!”

 5. Aad Rieken
  23 januari 2016 at 09:10

  ”Niemand Is Nutteloos,Je Kan Altijd Nog Dienen Als Slecht Voorbeeld!”