Vooral mensen met een licht verstandelijke beperking of een GGZ-problematiek zijn slecht in beeld bij gemeentelijke voorzieningen en sociale wijkteams. Hierdoor hebben zij geen toegang tot de noodzakelijke voorzieningen. Met isolement, uitval en overlast tot gevolg. Er geldt echter een wettelijke verplichting voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit wordt onvoldoende nageleefd.

Uit de landelijke transitiemonitor “Zorg naar de gemeenten” (april 2015) van de cliëntenorganisaties blijkt dat 83% van de burgers die zich bij de eigen gemeente meldt met een hulpvraag niet wordt geïnformeerd over het wettelijk recht op onafhankelijke cliëntondersteuning in de WMO en Jeugdwet.

Recentelijk heeft Stichting MEE laten weten dat er sinds april nauwelijks iets is veranderd.

MEE luidde op 4 september 2015 met een brief aan de tweede kamer de noodklok over het ontbreken van de onafhankelijke en wettelijk verplichte cliëntondersteuning.

De wethouder in Maassluis werd in april 2015 tijdens de presentatie over het PGB door Per Saldo al gewezen op de wettelijke verplichting om de onafhankelijke cliëntondersteuning te regelen. Ouderplatform Rijnmond krijgt steeds meer vragen die eigenlijk thuishoren bij de onafhankelijke cliëntondersteuning. Wij helpen deze kwetsbare doelgroep gratis omdat de gemeente Maassluis een wettelijk voorschrift aan haar laars lapt.

Wellicht is het een idee om onze uren als zijnde onkosten te declareren bij de gemeente Maassluis.

Onlangs werd een raadslid van de Maassluise coalitie in Den Haag, door een partijgenoot aangesproken op het feit dat Maassluis de onafhankelijke cliëntondersteuning nog steeds niet heeft geregeld. Hij zou er naar kijken.

Helaas heb ik er nog geen vraag over gezien.

Voor raadsleden die niet weten welk doel de onafhankelijke cliëntenondersteuning heeft een korte uitleg:

Cliëntondersteuning heeft als doel de cliënt te ondersteunen in het formuleren van hun hulpvraag, in de toegang tot voorzieningen en in de versterking van hun zelfredzaamheid en participatie.

Burgers hebben het recht om een onafhankelijke cliëntondersteuner mee te nemen naar het gesprek met de gemeente over hun hulpvraag.

De WMO en Jeugdwet verplichten gemeenten om burgers daar actief op te wijzen.

Als ondersteuner van cliënten die vastlopen in het sociale domein hebben wij de volgende vragen aan het College van B&W

 1. Op welke wijze is de onafhankelijke cliëntondersteuning in Maassluis georganiseerd?
 2. Op welke wijze worden zorgvragers (cliënten) in het kader van de WMO en Jeugdwet geïnformeerd over hun recht op onafhankelijke cliëntondersteuning?
 3. Heeft het College c.q. de gemeenteraad enig inzicht in hoeveel procent van de burgers die zich bij de gemeente melden met een hulpvraag wordt geïnformeerd over het recht in de WMO en Jeugdwet op onafhankelijke cliëntondersteuning?
 4. Als de onafhankelijke cliënt ondersteuning in Maassluis wel is geregeld welke organisaties voerden deze cliëntondersteuning dan uit?
 5. Is het College, bereid om een publiekscampagne op te starten, waarin het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning onder de aandacht wordt gebracht?
 6. Is het College, bereid om daarnaast als protocol in het eerste contact met de cliënt de mogelijkheid tot onafhankelijke cliëntondersteuning ook individueel onder de aandacht te brengen?

Wellicht kan het college, onder toezicht van de gemeenteraad deze vragen beantwoorden en snel mogelijk actief bekend maken hoe de gemeente Maassluis deze onafhankelijke cliëntondersteuning gaat regelen.

Dan zie ik in mijn volgende column over vier weken wellicht een kans iets positiefs te schrijven zoals een aimabel raadslid mij onlangs na een raadsvergadering vroeg.

Desiree van Doremalen

Desiree van Doremalen

Desiree van Doremalen | Juridisch adviseur | Ouderplatform Rijnmond | vaste columnist op woensdag 1x per maand (01-2015 tm 04-2016)

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  23 september 2015 at 09:41

  ”CLIENTONDERSTEUNING”

  Tot dat Het College Van B&W,
  En De Raad Niet Meer Zal Falen,
  Blijft Desiree Van Maassluis Nu,
  Fel Stralend Do(o)r e(h) malen.