Nog een paar weken en de vakantie is voorbij. Niet alleen voor de basisscholen, waar veel ouders blij mee zullen zijn, maar ook voor de (toekomstige) studenten die wellicht wat sneller vergeten worden door alle berichtgeving rondom de basisschoolleraren en –leraressen. Voor mij is het alweer een tijd geleden dat ik dagelijks op de hogeschool te vinden was, een periode waar ik leuke momenten heb beleefd door stages en buitenlandse studies, maar merendeels gefrustreerd en boos door diverse problemen die ik ervoer tijdens mijn studententijd.

Verloren generatie
De ‘Verloren Generatie’, zo werden wij genoemd. De problemen op INHolland stapelden zich op. Zo werd ons verkeerde stof en verkeerde methodes gegeven, waarmee dus uiteindelijk iedereen zakte voor het tentamen. Als goedmakertje kregen we wel 3 hele lessen om de juiste stof te leren voor een herkansing, echter de desbetreffende leraar bleek niet meer vindbaar met alle gevolgen van dien. Als extra bonus liepen wij allemaal tijdens de scriptieperiode tegen dezelfde problematiek aan en bleek begeleiding niet mogelijk vanuit de opleiding. De planning waar school zich aan hield heeft mij ook in de problemen gebracht. Tijdens de zomermaanden zou mijn tijd zijn voor scriptiebegeleiding, echter deze werd niet gegeven. Op mijn vraag waarom niet, kreeg ik als duidelijk antwoord: ”Wij hebben toch ook recht op vakantie, had je maar een andere planning moeten afspreken”.

Nog steeds hoor ik in mijn omgeving geluiden waarin de problematiek de boventoon voert. Kritieken als slechte begeleiding en van het kastje naar de muur sturen bij problemen, ze zijn mij heel bekend.

Deze week kregen mensen te horen dat er in verband met te weinig aanmeldingen de opleiding werd geschrapt en dus geen doorgang zal vinden. “Mocht je nog vragen hebben houdt dan rekening met het feit dat we erg slecht bereikbaar zijn t/m eind augustus”. In kort: je opleiding gaat niet door, je hebt zeer weinig tijd over om iets nieuws te zoeken en een punt voor vragen of verduidelijking blijkt ook ver te zoeken.

Kwaliteit of kwantiteit
Onlangs werd mij per brief vermeld dat de rente op mijn studieschuld was vastgesteld en dat ik binnenkort mag starten met aflossen. Een schuld die door de vertraging, veroorzaakt door de opleiding, hoger is geworden dan vooraf bedacht. Ik ben nog een van de gelukkigen die een prestatiebeurs kreeg bij het afstuderen, maar de hoge schoolrekening die bij wijze van ‘bonus’ op mijn deurmat valt, blijft een zure nasmaak houden na bovengenoemde ervaringen.

Het begint er, naar mijn mening, steeds meer uit te zien alsof de kwantiteit boven de kwaliteit is komen te staan. Er is een groei van studenten, maar de overheidsbudgetten stijgen helaas niet mee. Zo blijft er steeds minder per student over, wat weer invloed heeft op de al bestaande problemen zoals te weinig begeleiding. Wellicht moeten we weer terug naar de kwaliteit en zal de kwantiteit eronder moeten lijden. Het feit dat Hbo-instellingen naast een vast bedrag een variabel bedrag krijgen afhankelijk van het aantal inschrijvingen van studenten en het aantal diploma’s dat zij verlenen, maakt het er voor de kwaliteit niet beter op. Het zorgt voor een wildgroei aan opleidingen en een stijging van de druk op goede docenten, waarbij je je misschien kunt afvragen of, en dat in tegenstelling tot de algeheel geaccepteerde stelling “hoe meer aanbod in het onderwijs, hoe beter”, men in de wens tot participatie in het hoger onderwijs niet is doorgeschoten.

Iedereen moet recht hebben op goed onderwijs en een studie naar keus, dat staat buiten kijf, echter met zo’n groot aanbod, zoveel mogelijkheden en zoveel studenten, moeten we ons dan ook niet afvragen of iedereen wel geschikt is voor een studie en misschien meer selectief en gespecialiseerd te werk gaan om de kwaliteit te waarborgen?

Kimberly Ruppert

Kimberly Ruppert

Kimberly Ruppert | Vrijdagcolumist 2016-2019 | PR & Marketing | Kiru-Projects | Theater Stadsgehoorzaal Vlaardingen

3 Reacties

 1. Marcel Thomassen
  11 augustus 2017 at 15:38

  📚 📓 📒 📗 📖 🎓 💸👛
  Van de generatie X aan Verloren generatie.

  Meer qualitatief aanbod in het onderwijs boven quantitatief. Kwaliteit in algemeen basisontwikkeling plus maatschappelijk vaardigheden, wordt zo zowel bij heel wat docenten als studenten steeds schaarser. Geen menselijk maat meer, maar grote onpersoonlijk studentenfabrieken, met te veel werkdruk plus burn-out door kennelijk te hoge eisen ivm prestatiedwang waarop de school weer financieel wordt afgerekent.

  Basisbeurs is een sociale schande, maakt schuldslaven. Ook ‘n feit is dat mede door migratie en de immigratie plus de ICT, het gemiddelde intelligentie-quocient op de Nederlandse scholen in de laatste drie decennia met 25 tot 30 procent is gezakt.

 2. Aad Rieken
  11 augustus 2017 at 13:53

  ”DOCEREN”

  Het is algemeen bekend,
  kwantiteit heeft ‘n hoog cijfer.
  Wij moeten terug naar (h)erkend,
  kwaliteit dat is veel wijzer!

  (is boven-meester onder-wijzer?)

 3. bea scheurwater
  11 augustus 2017 at 11:46

  duidelijk