Eénmaal in de acht weken mag een fractievoorzitter van een lokale politieke partij deze prominente plek vullen met overpeinzingen en gedachtenspinsels. Dit keer aan mij, als fractievoorzitter VVD Maassluis, de eer om mijn gedachten met u te delen. Net in een periode dat er een verkiezingsstrijd gaande is. De verleiding is dan groot om dat thema in deze column te betrekken. En natuurlijk is dat verleidelijk. Want als rechtgeaarde liberaal hoop ik dat Mark Rutte en de VVD het goed gaan doen en een mooi resultaat boeken in deze belangrijke verkiezingsstrijd. Want het gaat wél ergens over.

In de afgelopen jaren zijn er landelijk veel maatregelen genomen, die niet voor iedereen even leuk waren. Tegelijkertijd zijn we inmiddels als Nederland wel voor een groot deel uit de crisis gekomen. En net zoals bij het begin van de crisis de burger het nadelige effect niet direct voelde (zijn we alweer vergeten), voelt de burger het voordelige effect ook niet altijd al direct in zijn eigen portemonnee of omstandigheden. En dat laatste element is naar mijn idee inzet van deze verkiezingen: Hoe kan de politiek nu, na het zuur, het zoet bij de inwoners van Nederland brengen? Alle partijen zeggen, dat ze dat willen.

Maar geen enkele partij kan het alleen. Zeker is, dat er veel beloofd wordt, maar dat het uiteindelijk zal gaan om het sluiten van compromissen om een goede toekomst voor de Nederlandse burgers te realiseren. Niet elke partij is goed in het sluiten van compromissen. Hun denkbeelden staan te ver af van de realiteit (PVV) of staan te dicht bij eigen belang (DENK, Artikel1).

Ik vind, dat partijen die goed zijn in het sluiten van compromissen uw stem verdienen. Dan gaat uw stem iets betekenen en wordt feitelijk uw stem gehoord. En als dat een andere partij is dan de VVD is mij dat prima. Altijd beter dan niet-stemmen. Al heb ik natuurlijk liever, dat u wel op de VVD stemt, dat zal u niet verbazen. En Mark Rutte is goed in het sluiten van compromissen.

Compromissen sluiten is het bruggetje naar de lokale politiek.

Ook lokaal moeten we als politieke partij voortdurend met alle andere partijen compromissen sluiten. Al vanaf het sluiten van het coalitieakkoord is dat proces aan de gang. Zowel binnen de coalitie als ook met de partijen in de oppositie. Soms meer, soms minder zichtbaar voor de buitenwacht.

Het heeft er toe geleid, dat Maassluis in de afgelopen jaren in een relatief rustig politiek klimaat bestuurd kon worden. Waarbij veel besluiten op een groot politiek draagvlak konden rekenen. Het voordeel van het laatste lijkt mij duidelijk. De laatste maanden, of al wel iets langer, is daar toch een kentering waarneembaar. De politieke toon werd anders, scherper. Daardoor ontstonden schijnbare tegenstellingen, waar de onderlinge verschillen feitelijk miniem waren. Voor het publiek en media is dat waarschijnlijk wel prettig. “Dan gebeurt er tenminste iets” hoor ik mensen al denken.
Inderdaad gebeurt er iets: Tegenstellingen worden aangescherpt. En dat is iets waar ik als volksvertegenwoordiger niet op zit te wachten. Ik zoek liever de overeenkomsten en zoek het bruggetje om verschillen te overbruggen.

Als stad vaar je daar wel bij. Als VVD zoeken wij naar de compromissen. Zoeken wij daarmee naar de oplossingen die voor zoveel mogelijk partijen werken. Om daarmee de stad verder te helpen en u als inwoner van deze prachtige stad een goed leef-, woon- en werkklimaat te bezorgen waar het ook nog eens goed recreëren is op sportief en cultureel gebied en dat alles op een duurzame basis. En of we daar goed in zijn? Ik heb daar wel een mening over. Maar het oordeel is aan u!

Gerard v/d Wees

Gerard v/d Wees

Gerard van der Wees | Fractievoorzitter VVD Maassluis | Fysiotherapeut |

5 Reacties

 1. Klaas Vaak
  7 maart 2017 at 13:47

  Vergeet winkelcentrum Steendijkpolder niet, waar ze nu weer een terigzooi aan het aanrichten zijn met het uitbreiden van de Lidl.

 2. bea scheurwater
  7 maart 2017 at 11:20

  Op voorhand uitsluiten van een partij en dan wel in verkiezingstijd zijn uitspraken gebruiken, jammer, niet democratisch, compromissen ok, maar altijd? en ten koste van wat? nee, de mens op 1 en dan pas geld en partijpolitiek.

 3. Dick.Pasterkamp
  7 maart 2017 at 09:43

  De VVD word afgeschilderd als de meest onbetrouwbare partij van Nederland kijk naar het landelijke en het plaatselijke gebeuren (Opstelten-Teeven- Senator in Limburg- Eitjes o.a) de beloftes van Rutte niet te vergeten, Ik ben benieuwd hoe de VVD dit op gaat pakken? Om die vlek op het blazoen weg te werken!

 4. ton
  7 maart 2017 at 08:17

  Ik mis vaak een leuning op het bruggetje van de VVD voor de wat zwakkere Nederlander.

 5. Aad Rieken
  7 maart 2017 at 08:08

  ”Kom Pro En Mis Het Sluiten!”