Samenwerken – samen merken !

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het CDA waar o.a. kandidaten werden gepresenteerd voor de aankomende verkiezingen voor provinciale staten en het waterschap werd door lijsttrekker, Adri Bom gezegd dat wij alleen iets bereiken als wij samenwerken. Ook tijdens de laatste begrotingsbehandeling in de gemeenteraad voor het jaar 2015 werden dezelfde woorden gesproken.

Hierbij moest ik ook denken aan de lezing die mevrouw May Elmar – directeur cruise port Rotterdam – onlangs hield tijdens het symposium over de toekomst van de Monstersche Sluis. Zij had Maassluis bezocht en was verrukt van de schoonheid van de historische binnenstad en de mogelijkheden die hier zijn en zij vindt dat het water van onze binnenstad niet of onvoldoende gebruikt wordt. Zij gaf de mogelijkheden aan die ontstaan als de sluis weer heropend is, de bruggen open zouden kunnen en elektrische rondvaartboten alsmede pleziervaart de Maassluise binnenstad aan doen.

Immers, de Monstersche Sluis kan haar deuren open zetten voor een groene Metropoolregio en geeft nieuwe kansen voor toeristische ontwikkelingen in het Midden-Delfland gebied. Het beter benutten van het water is een sterk punt voor Maassluis met een museum haven en de musea hierbij horend, alsmede de gezellige binnenstad.

Maassluis kan veel meer betekenen voor de omgeving en de toeristen en mevrouw Elmar is niet de minste. Zij heeft immers als directeur van cruise port Rotterdam de stad Rotterdam op de kaart gezet als haven voor cruiseschepen. Maasluis kan dit alleen maar bereiken als de diverse organisaties in de stad samen werken.

SAMEN WERKEN IS SAMEN MERKEN

Na vele begrotingsbehandelingen te hebben mee gemaakt, moest ik denken aan de woorden van de dames Elmar en Bom. Immers tijdens de laatste begrotingsbehandeling was het opvallend dat het college nu wel open staat voor de mening van de oppositie hetgeen in het verleden niet of in geringe mate gebeurde. In het verleden was het meer coalitie tegen oppositie en andersom en werden goede ideeën van de oppositie neergesabeld omdat het uit de koker van de oppositie kwam. Ik heb het zelf meegemaakt dat een PvdA fractievoorzitter tijdens een begrotingsbehandeling naar mij toe kwam en zei:

Moties van jullie partij zullen wij nooit steunen hoe goed deze ook zijn, want wat er in het verleden is gebeurd vergeten wij niet

Als groentje destijds in de politiek was ik verbijsterd en teleurgesteld. Is dit de politiek in Maassluis? Je bent toch bezig met het besturen van een stad en neemt dan goede zaken/ ideeën van anderen over in het belang van je stad en burgers? Eerlijk is eerlijk, daarna ging het ietsje beter maar de coalitie “gunde” de oppositie toch nog te weinig.

Ommekeer

Na de woorden van beide dames en tijdens de laatste begrotingsbehandeling merkte ik echter een duidelijke ommekeer in het denken van o.a. het college en werden ideeën van de oppositie op waarde geschat en meegenomen in de besluitvorming. Zó bestuur je een stad. Je moet het samen doen zowel coalitie als oppositie.

Ik krijg weer vertrouwen in de politiek in Maassluis!

Samen werken is samen merken”

Zullen wij de dames Elmar en Bom nog eens uitnodigen om een lezing te houden in Maassluis? Of heeft een en ander ook te maken met het feit dat de PvdA niet meer zo’n dominante rol heeft in het college?

Bert de Reuver

Bert de Reuver

Bert de Reuver | Dinsdagcolumnist 2014-2019| Steunraadslid D66 | lid van de werkgroep duurzaamheid | voorheen coördinator vergunningen en beleidsmedewerker bij de DCMR | Voorzitter Stichting Monstersche Sluis | levensgenieter