column nr 19

Ik hoor u het al denken: Schande! Het lijkt wel een propaganda artikel. Goed dat we dat samen zo benoemen, want dat is het deze keer zeker. Het is voor Forza! het uur van de waarheid en dus neem ik de vrijheid die de redactie mij geeft om mijn partij – en hopelijk is Forza! ook uw partij – in de spotlight te zetten. Over vier weken zou te laat zijn en eerder had geen zin.

Op weg naar de verkiezingen valt het ook u ongetwijfeld op hoe alle partijen zich ineens sterk profileren buiten de raad. De raad zelf loopt na vier jaar op zijn achterste benen en is in gedachten allang bij de 21ste maart. Forza! is uiteraard ook ook met volle aandacht bezig om op die datum aan te treden. Ik heb er vertrouwen in, maar er zijn nog enkele formaliteiten die moeten worden afgehandeld. Maar we doen het!

Kerfstok

Ik voer gesprekken met mensen die als kandidaat op de kieslijst willen. Na kennismaking moet ik ook als een soort inquisiteur de kandidaat nader leren kennen. Is de kandidaat geschikt, krijgt zij / hij straks een VOG (een verklaring omtrent gedrag) of is er iets op diens kerfstok waardoor we niet samen kunnen optrekken. Ik ga uit van het goede in de mens, maar ik ben natuurlijk niet naïef.

Ondersteuningsverklaringen

Omdat Forza! een nieuwe partij is, moeten we voldoende ondersteuningsverklaringen (wat een woord) werven. Die formaliteiten zijn best lastig. Zo moeten we voldoende steunverklaringen hebben voor de sluitingsdatum 5 februari.

Dat moet lukken, al is het hard werken.

Er zijn diverse mensen bereid dat te doen, maar dan komt de papieren tijger, de bureaucratie om de hoek. Ik snap dat wel, maar het werkt wel drempelverhogend voor sommigen. Tegenwoordig moet alles grondig gecontroleerd worden. Dus moeten de sympathisanten met de verklaring op pad naar het gemeentehuis om daar ter plaatse een handtekening te plaatsen.

De kieswet is strikt en dan is het ook nog eens flink worstelen met de software van de kiesraad. Dat zal ons er echter niet van weerhouden. We gaan er dan ook vol tegenaan. Als het moet tot laat op de avond, want wij willen er een succes van maken!

Ondertekenen op het gemeentehuis

Misschien weet u niet precies wat een ondersteuningsverklaring is. In Nederland is dat een schriftelijke verklaring van een persoon die de deelname van een nieuwe politieke partij aan verkiezingen ondersteunt. De ondersteuningsverklaring dient op het gemeentehuis te worden verwerkt door een bevoegd ambtenaar. De ondersteuner moet zich legitimeren, woonachtig zijn in deze gemeente en als kiezer zijn geregistreerd. En dat vraagt dus enige moeite; zeker de gang naar het gemeentehuis want velen werken overdag.

Deze verklaring is overigens geen stemverklaring!

De ondersteuner heeft altijd het recht om anders te stemmen op de dag van de verkiezingen. Per ondersteuner mag maar één ondersteuningsverklaring per verkiezing worden afgegeven.

Mocht ook u er een willen afgeven, dan waardeert Forza! dat zeer. Hoe meer, hoe liever … en natuurlijk u mag ook daadwerkelijk op Forza! stemmen.

Stem met uw hart en weet dat wij gaan voor raadszetels om voor, tussen en met de burgers politiek te bedrijven. Open, eerlijk, op eigen kracht.

Algemene uitgangspunten. Klik op de PLUS

In Nederland

 1. Geldt een parlementaire democratie
 2. Bestaat een volledige scheiding van Kerk en Staat
 3. Geldt een volledige vrijheid van meningsuiting
 4. Geldt een markteconomie, gebaseerd op eigen initiatief en vrij ondernemerschap
 5. Dient een absolute scheiding te zijn tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht
 6. Zijn mannen en vrouwen cultureel, sociaal en economisch volstrekt gelijkwaardig. Seksuele geaardheid doet in het politieke domein niet ter zake
 7. Staat individuele verantwoordelijkheid van de mens centraal
 8. Dient de samenleving te bestaan uit samenlevende en samenwerkende individuen
 9. Wordt de Universele Verklaring van de rechten van de Mens gerespecteerd en nageleefd zonder eigengereide interpretaties op basis van zgn eigen culturen.

Wat Forza! concreet wil voor Maassluis las u al eens in deze artikelen:

GR2018 De maatschappelijke stellingen van Forza!

GR2018 De bestuurlijk stellingen van Forza! Maassluis

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Bea Scheurwater

Bea Scheurwater

Stelt vragen die tot nadenken | schrijft op VerenOfLood | Columnist 9-2016 t/m 9/2021

3 Reacties

 1. José Fernandez
  25 januari 2018 at 10:22

  Beste Bea, je hebt het weer mooi omschreven! Ik bewonder je veerkracht en motivatie in het doorgaan. Mijn VOG was al binnen en de klik is in orde maar als kandidaat ben ik noodgedwongen afgehaakt. Zoals we al eerder besproken zal ik echter wel mijn best doen om jouw in ieder geval te laten starten met Forza!
  Het intimideren door enkele individuen mag niet overwinnen!

 2. 25 januari 2018 at 08:57

  Mijn complimenten aan mevrouw Bea Scheurwater van Forza! Maassluis voor bovenstaande column. Vooral de alinea ‘Kerfstok” vind ik zeer lezenswaardig en zet mij – maar wellicht ook andere lezers van deze column – aan het denken.

 3. Aad Rieken
  25 januari 2018 at 08:17

  “Scheur-Water-(weg), geef(t) ons duidelijkheid?!”