column nr 1

Ik denk dat ik voor meerderen spreek, maar op een avond met een goed glas wijn filosofeer je toch over alles wat er in jouw omgeving gebeurt. Naast het lezen van kranten en tijdschriften die alleen maar negatief schrijven over wat komen gaat, komen dan toch positieve herinneringen naar boven van mijn reisjes waar ik vele bijzondere dingen heb mogen aanschouwen.

Het reizen zelf zit in mijn bloed en in mijn leven heb ik al vele steden en landen mogen zien, veelal in de Europese Unie. Steden zoals Praag of Berlijn, of ga toch voor kleiner met Salzburg, München en Luxemburg. Elke keer als ik in zo’n stad rondwandel, verken ik wat de stad te bieden heeft en voor de duidelijkheid … ik heb het niet over de toeristische attracties!

Elke stad draagt iets bijzonders wat toekomstgericht is. Zo heeft München in de wijde omgeving extra veel zonnepanelen, in Wenen (en ook Eindhoven) rijden ze al met veel elektrische bussen en in Zaandam (lekker Hollands) zetten ze rioolwater om in energie.

Waar is dan de connectie tussen Maassluis en al deze steden? Niet alleen dat we naar de toekomst gaan, maar dat we er ook de middelen voor hebben. De steden liggen allemaal in of zijn het hart van een agglomeratie. In een succesvolle agglomeratie is (duurzame) infrastructuur van extreem belang. Hoe moeten we immers vooruit in onze stad?

Is Maassluis dan klaar voor de toekomst? Pionier zijn zit al in ons bloed, we zijn immers dé eerste stad “aan de Waterweg”. Graag wil ik de titel veranderen, we worden de eerste Smart City “aan de Waterweg”.

Een Smart City, een stad waarbij informatietechnologie en het internet der dingen gebruikt worden om de stad te beheren en te besturen. (Wikipedia)

Hoe vul je zo’n stad in? Er zijn zoveel voorbeelden van dingen die een stad slimmer maken, van kleine dingen zoals automatisch dimmende lantaarnpalen tot autonome elektrische bussen. Ik denk dat de inwoner het ook zelf moet invullen, het is úw toekomst. Er zijn zoveel prachtige voorbeelden over hoe een stad infrastructureel slimmer ingericht kan worden, dat het echt de moeite waard is om deze uit te zoeken voor ons Maassluis.

Wat mij betreft wordt Maassluis de koploper, het voorbeeld voor onze Metropoolregio. Pilots over hoe een Smart City functioneert moeten we met beide handen vastpakken, we hebben er de infrastructuur voor en we zitten in het hart van onze agglomeratie.

Worden wij ook naast de sleepvaartstad, de stad van de toekomst?

Melvin Montizaan

Melvin Montizaan

Melvin Montizaan | Donderdagcolumnist (1 x 4 weken) Kandidaat-Raadslid D66 Maassluis | Ondernemer | Student | Voormalig Jeugdambassadeur Europees Parlement | EU Expert | Talenknobbel

8 Reacties

 1. Aad Rieken
  12 januari 2018 at 06:14

  “Op Mijn (Be)-(‘t)Scheur-Kalender Staat,
  …….SMART-CiTY IN VOL ORNAAT…….!”

 2. Mark MB
  11 januari 2018 at 20:17

  Leuk stuk!

 3. Marcel Thomassen
  11 januari 2018 at 13:36

  Wordt Maassluis naast een sleepvaartstad ook een stad van de toekomst?

  Er is geen toekomst zonder sociaal welzijn en economische rechtvaardige bejegening voor alle mensen. Daarom starten vanaf a.s. zaterdag 13 januari wij een landelijk offensief tegen de huidige regering Rutte waar ook D66 deel van uit maakt Melvin Montizaan. Want ook bij D66 zien wij tamelijk wat politieke en maatschappelijke onverschilligheid tegen de leefomstandigheid van ‘gewone mensen’ zoals dit kabinet het benoemd. Dat jullie als D66 al jullie D66 kroonjuwelen plus het referendumrecht te grabbel hebben gesmeten voor deelname aan dit kabinet, is tot daaraantoe. De opzet van dit offensief is 500.000 ‘gewone mensen’ in Den Haag (Maliveld) of Amsterdam (Museumplein) binnen 2 jaar te mobiliseren. We komen er aan, en wij zijn boos.

  WAARVOOR GAAN WE IN HET OFFENSIEF?

  Wij willen dat er een einde komt aan onzekerheid en aan het afbraakbeleid van regering en werkgevers.

  Het is tijd om de strijd aan te gaan voor meer zekerheid. Meer zekerheid van werk, meer zekerheid over
  pensioen en AOW en meer zekerheid over je inkomen, ook als je geen baan hebt.

  Daar is fundamentele verandering voor nodig in ons land. Die verandering komt er niet vanzelf.

  We hebben een kabinet én werkgevers die steeds vaker kiezen voor de aandeelhouders en niet voor mensen.

  Als het aan hen ligt zal juist de onzekerheid alleen maar toenemen.

  En dus gaan we de strijd aan, met een Offensief. De eerste stap is een landelijke kick-off op zaterdag 13 januari:

  de start van het Offensief en daarmee de aftrap van een strijdbaar 2018.

  Het is belangrijk dat zoveel mogelijk sectoren, bedrijven en regio’s vertegenwoordigd zijn.

  Dus zorg dat je erbij bent en laat je collega’s weten dat ze ook welkom zijn!

  Wij willen fundamentele veranderingen voor nu en de toekomst.

  We willen:

  • Echte banen. Dat zijn banen met zekerheid, een stabiel inkomen, koopkracht en kwaliteit

  • Een einde aan de groeiende werkdruk

  • Een geïndexeerd pensioen en een eerlijke AOW voor iedereen, zodat mensen op tijd kunnen stoppen met werken

  • Eerlijke verdeling van winsten. Ook de winsten van robotisering en digitalisering

  • Een hoger sociaal minimum. Dus een hoger minimumloon, en hogere uitkeringen met een regelvrije bijstand

  • Een energietransitie waar de mensen die het werk doen niet de dupe van worden

  • Een overheid die gewone wet- en regelgeving weer gaat handhaven

  Kortom: wij willen respect, zekerheid, kwaliteit en koopkracht. Daarom verzetten we ons tegen de concurrentie op arbeidskosten.

  Wij verzetten ons tegen:

  • De afschaffing van de dividendbelasting, verlaging van de winstbelasting en verhoging van de BTW. Bedrijven moeten juist meer bijdragen in plaats van minder

  • Aantasting ontslagbescherming en verlaging transitievergoeding

  • Het uitspelen van vast tegen flex

  • Proeftijd van 5 maanden en langere flex

  • Nieuwe strengere keuringen bij arbeidsongeschiktheid

  • Verlaging minimumloon voor mensen die uit een uitkering komen

  • Afbraak van arbeidsvoorwaarden zoals toeslagen, ouderenregelingen, pensioenen, invoering lage loonschalen en nog meer flexibiliteit jongeren

  Kortom: we verzetten ons tegen beleid dat er is voor aandeelhouders en niet voor de mensen. Wij willen dat iedereen meebetaalt aan onze maatschappij.

  • Martin
   14 januari 2018 at 22:43

   Mooie laatste zin, aangezien jij als sinds 1977 in de bijstand zit wordt dat hoog tijd!

 4. Ronald van Santvliet
  11 januari 2018 at 10:19

  Hier wordt wederom een oude fout gemaakt……..Maassluis ligt niet aan de Nieuwe Waterweg, maar aan ‘t Scheur !

  • 11 januari 2018 at 10:57

   vandaar dat het tussen quotes staat

 5. Marcel Thomassen
  11 januari 2018 at 09:47

  Bij een smart-city Melvin horen tevens mensen die toegang moeten kunnen krijgen tot die aan de smart-city verbonden ontwikkelingen en technologische innovatie’s. Goed onderwijs en openbaar toegankelijk basis mogelijkheden tot die kennis voor al de mensen om je dienaangaande te ontwikkelen, is m.i. een absoluut basis voorwaarde.

  Heilaas hebben er in Nederland steeds minder mensen deze toegankelijkheid gezien het economische prijskaartje dat aan (hoger) onderwijs etc. hangt Melvin, goed onderwijs blijkt niet meer voor iedereen meer te zijn weggelegd.

  De achterstanden op spraak, taal & reken vaardigheden groeien sterk. Digitebisme en analfabetisme is in Nederland hierinboven ook nog steeds een fors probleem. Waar ik naartoe wil, is dat aan de formidabele technologische smart-city die jou voor ogen staat Melvin, ook een social-city met mogelijkheden tot gelijke kansen en ontwikkeling voor iedereen aan verbonden moet zijn. Er is al te veel tweedeling op het sociaal-economisch maatschappelijk vlak. Smart-city. Ook hier dreigt ‘n nieuwe verdere kennis & ontwikkelingskloof in de Nederlandse samenleving. Zoek ook de menselijke maat Melvin, niet alles draait om technologisch efficientie, economisch doelmatigheid of elitair snelheidsgewin.

 6. Aad Rieken
  11 januari 2018 at 08:35

  “Met Melvin Montizaan…..,
  Is Goed Mee Om Te Gaan.
  Beantwoord Het Spontaan!”