Editor's Rating

Jorrit legt een - tijdelijk? - pijnpunt bloot in Stroomopwaarts: "Waar staat Maassluis?" Hij belooft de vinger aan de pols te houden bij de volgende kwartaalrapportage. Hij dient het belang van Maassluis en zo hoort het ook.

Deze week wordt in een gezamenlijke bijeenkomst met de raden van Vlaardingen en Schiedam gesproken over het stuk “op zijn samens”. Een interessant stuk welke gaat over hoe de samenwerking tussen de drie gemeenten versterkend kan werken.

Los van de soms wettelijke verplichting om op bepaalde gebieden tussen gemeenten samen te werken, kan er op tal van andere terreinen ook worden besloten om tot samenwerking over te gaan.

Ik mocht namens de PvdA Maassluis vorige week het woord voeren bij de commissie over de 1e kwartaalrapportage van het nieuwe participatiebedrijf Stroomopwaarts, een recente samenwerking tussen Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Tijdens de commissiebehandeling met de verantwoordelijk wethouder en de directeur Stroomopwaarts kwam ik er achter dat er – zoals altijd – ook nadelen zijn aan een samenwerking. In dit geval de informatieverstrekking naar de diverse raden.

Als raad van Maassluis zijn wij uiteraard geïnteresseerd naar de lokale cijfers, zoals die ook in het verleden keurig verstrekt konden worden. Nu kregen we te horen dat deze cijfers vanwege een nieuw systeem (nog) niet voorhanden waren. Uiteraard is het belangrijk hoe in dit geval Stroomopwaarts als geheel functioneert, echter zijn ook de cijfers voor Maassluis zelf van groot belang.

Daarnaast bleek tijdens de vergadering dat de wethouder veel van de beantwoording overliet aan de directeur van Stroomopwaarts en dat met name op financieel gebied het nog te vroeg was om al cijfers te kunnen overleggen. In februari hebben we een bijeenkomst om te bekijken hoe de informatievoorziening beter naar de 3 gemeenten verstrekt kan worden. Ik ga er dan ook vanuit dat bij deze samenwerking de volgende kwartaalrapportage meer inzichtelijk is.

Bij de discussie over het stuk “op zijn samens” zal ik dan ook vooral letten op hoe men in nieuwe samenwerkingsverbanden de informatieverstrekking naar de raden wil gaan aanpakken. Of, zoals in het stuk mooi is opgeschreven “Hoe grip houden op de verdere regionale samenwerking”.

Voor mij staat voorop dat Maassluis als gemeente te mooi is om op te laten gaan in een grote gemeente MVS. Wij moeten uiteindelijk nog altijd zelf kunnen bepalen of we wel of geen fontein in onze mooie binnenstad willen!

Jorrit Keijzer

Jorrit Keijzer

Jorrit Keijzer | Fractieleider PvdA 2018-2022 | Basketbal | 2014-2018 Dinsdagcolumnist 1x8 weken

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    26 januari 2016 at 09:14

    ”OP ZIJN (S)AMENS!”

    Stroomopwaarts;”DE DRIE SYMBOLEN”
    Stroomafwaarts;Fontein,Koude Douche!