Studenten van de TU Delft zijn een voorbeeld voor Maassluis. Kan Maassluis dan veel duurzamer? Wat ‘flikken’ die meisjes en jongens daar in Delft dan allemaal?

U mag het best weten. Ik heb bewondering voor de technische studenten daar in Delft. Zo staat het meest duurzame rijtjeshuis van Nederland nu in Delft. De studenten hadden als opdracht een bestaand rijtjeshuis uit de jaren 80 om te bouwen tot een duurzame woning. En het resultaat mag er zijn. Het huis wordt volledig door zonne-energie in zijn energievraag voorzien. Wetenschappers gaan het huis nu gebruiken als proeflocatie voor de verdere ontwikkeling en verbetering van het binnenmilieu, gebouwinstallaties, zonnecellen e.d.

En dat is niet het enige. Zo wil professor Piero Colonna de stroming van het grachtwater in Delft benutten om er energie uit te halen. En wat dacht u van de ontwikkeling van het alternatief voor het water en energie verslindende toilet? In samenwerking met andere universiteiten hebben zij een toilet ontworpen dat de urine en uitwerpselen gebruikt voor het produceren van elektriciteit. En dan noem ik de ontwikkelingen rondom de windmolens, zonneboot en de zonneauto NUNA8 nog niet eens, die eerder de twee jaarlijkse race in Australië voor zonne-auto’s heeft gewonnen.

Wat doen wij als gemeente aan duurzaamheid?
Menigmaal ben ik teleurgesteld als ik duurzaamheid aan de orde stelde in een raadscommissie. Vragen als “Hoe duurzaam wordt de sluispolder gebouwd?“ en “Hoe duurzaam gaat de Kapelpolder er uit zien?” worden onvoldoende beantwoord. Waarom wordt het nieuwe bedrijfsterrein De Dijk niet energie-neutraal ontwikkeld door o.a. het plaatsen van een windmolen, zoals inmiddels in Vlaardingen is gebeurd? Voor het Maassluise college moeilijke vragen en ik geef toe door de geringe bijval word ik vele malen met een kluitje het riet in gestuurd.

Het ergste wat ik meemaakte was destijds de reactie op mijn vraag om nieuwe openbare verlichting te voorzien van LED verlichting. Een ambtenaar die de wethouder inlichtte zei dat men dan eerst een proef moest doen in Maassluis voordat men tot definitieve plaatsing overgaat. Dit terwijl elders al vele proeven met positief resultaat waren uitgevoerd.

Zullen wij eens vragen of de studenten uit Delft hier komen kijken?
De studenten uit Delft zijn hun tijd ver vooruit. Als Maassluis kunnen wij veel van hen leren. Het zou goed zijn als onze wethouder Duurzaamheid de studenten eens uitnodigt en hen laat inventariseren welke mogelijkheden er zijn om Maassluis duurzamer te maken en beter op de duurzame kaart te zetten. Staat duurzaamheid immers niet met hoofdletters geschreven in het coalitieprogramma?!

De Stichting Monstersche Sluis heeft al goede ervaringen met de Delftse studenten opgedaan. TU student Joris liet via een studie blijken dat de zoutindringing door het openen van de Monstersche Sluis wel mee viel, waarmee alle vooroordelen daarover aan de kant konden worden gezet.

Boek van duurzaamheidsprofessor Jan Rotmans.
Voordat onze wethouder met de studenten uit Delft gaat praten adviseer ik hem eerst het boek “ In het oog van de orkaan” van professor Jan Rotmans te lezen. Deze professor stelt in het boek dat door goede toepassingen van de schat aan opgedane transitiekennis, de vastgelopen maatschappelijke stelsels op een duurzame leest kunnen worden geschoeid. Ten faveure van de samenleving en de mensen.

Zal Maassluis met deze initiatieven ooit als een van de duurzaamste gemeenten met lef worden betiteld?

Bert de Reuver

Bert de Reuver

Bert de Reuver | Dinsdagcolumnist 2014-2019| Steunraadslid D66 | lid van de werkgroep duurzaamheid | voorheen coördinator vergunningen en beleidsmedewerker bij de DCMR | Voorzitter Stichting Monstersche Sluis | levensgenieter