Editor's Rating

Huub legt de vinger op één van de mogelijke oorzaken van het achterstandsprobleem bij allochtone kinderen. Als zij zich in de Nederlandse maatschappij staande willen houden en mee willen komen, moet er thuis Nederlands worden gesproken.

Afgelopen donderdagavond maakte ik gebruik van de uitnodiging van Platform Maassluis om namens mijn fractie de bijeenkomst te bezoeken. Platform Maassluis is een overlegorgaan tussen de gemeente, moskeeën, raad van kerken en overige maatschappelijke organisaties. Deze keer was onderwijs het onderwerp.

Joke Burgerhoudt, directeur van OKC de Westhoek hield samen met de leerkracht van groep 8 en de Intern begeleider een uiteenzetting over hoe haar school een advies kan uitbrengen over de verwijzing van leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Een onderwerp dat op dit moment speelt in het hele basisonderwijs.

En op dit onderwerp zijn nogal een aantal zaken gewijzigd. De belangrijkste is wellicht, dat scholen nu hun advies moeten geven voordat er een eindtoets heeft plaatsgevonden. Minister Dekker heeft dat afgelopen jaar zo bepaald in een nieuwe wet. Als nu de eindtoets hoger uitvalt dan het advies van de school, dan kan en mag het advies naar boven worden aangepast, echter als de eindtoets lager uitvalt, mag het schooladvies worden gehandhaafd. Als mogelijke reden wordt aangegeven, dat de eindtoets een momentopname is. Veel aanwezigen vonden dat een vreemde zaak. Opgemerkt dient te worden, dat minister Dekker wel meer rare voorstellen heeft geponeerd. Denk maar aan de nieuwe Mediawet, die door de kamer bijna geheel is uitgekleed.

In de opkomende vragen op deze donderdagavond werd veel bezorgdheid geuit over de eventueel te lage adviezen aan kinderen met een allochtone achtergrond. Helaas werden hierbij niet onderbouwde redenen genoemd. Er is namelijk geen enkele reden om aan te nemen dat vanuit het onderwijs kinderen lage adviezen zouden krijgen alleen vanwege hun allochtone achtergrond.

De basis van lage schooladviezen ligt in mijn optiek voor autochtoon of allochtoon in de mate waarin het kind talig is. Het huidige onderwijs is op taal gebaseerd. Misschien is dit niet zoals het zou moeten of kunnen zijn, maar de realiteit is het wel.

In Maassluis steken we veel geld in VVE, vroegschoolse educatie van kinderen met een talige achterstand. Over het nut bestaan her en der best twijfels, maar nietsdoen is geen optie. Wel is moeilijk aantoonbaar, wat de opbrengsten werkelijk zijn. Dit mede, omdat er nog steeds basisscholen zijn, die de opbrengsten niet openbaar willen maken. Wat kan daar de reden dan van zijn? Bij navraag blijkt het met privacy vandoen te hebben …

Natuurlijk moeten we er in Maassluis alles aan doen om onze kinderen de beste kansen te bieden voor een geweldige toekomst. De kwaliteit van het onderwijs moet goed zijn, gymnastiek moet gegeven worden door vakmensen, muziek moet een vast onderdeel worden voor alle groepen (de VSP maakt zich hier heel sterk voor), met andere woorden, we moeten alles uit de kast halen.

Wellicht moet Nederlands in alle gezinnen de eerste taal worden; misschien dat er dan een hele grote stap wordt gemaakt naar een goede toekomst voor iedereen. Of om een mooie metafoor te gebruiken: we ruimen de natte boel op, maar we gaan wel de echte lekkage aanpakken.

Huub Paalvast

Huub Paalvast

Dinsdagcolumnist 1x per 2 maanden 2014 -2018 | Raadslid VSP per 2015 | Onderwijsadviseur | Leraar-begeleider | gastcolumnist 2018 e.v.

5 Reacties

 1. 8 maart 2016 at 17:57

  Stichting Feniks in Maassluis wil zich juist voor deze kinderen en gezinnen inzetten. Onderwijs is de basis voor een goede toekomst. Kinderen uit achterstandsgezinnen krijgen niet de maximale kans zich te ontwikkelen. Ze stromen aantoonbaar met lager advies uit. Taal is de basis voor alles, niet alleen in de klas. Ook je communicatie en zelfregulering hangt af van taalbeheersing.
  Ik zou u graag meer vertellen over de stichting, mocht u interesse hebben.
  http://Www.stichtingfeniks.nl

 2. Aad Rieken
  8 maart 2016 at 13:56

  ”IK LUS GEEN T!”

 3. Paulette Elens
  8 maart 2016 at 09:13

  Nederlands de eerste taal in alle gezinnen? Dat gaat nooit lukken, mede omdat emoties het best en makkelijkst kunnen worden verwoord in je eigen taal. Ik woonde 15 jaar in Spanje maar thuis spraken wij Nederlands, alhoewel we allemaal de Spaanse taal goed beheersten. Mijn zusje echter trouwde met een Spanjaard en voedde haar zoon 2-talig op.

  Wat allochtonen kinderen betreft: in achterstandswijken blijft Nederlands taalgebruik slecht omdat zij voornamelijk -buiten schooltijd- omgaan met kinderen uit hun eigen land.

  Alles echter is een kwestie van WILLEN aanpassen. Of, zoals mijn vader destijds zei toen we naar Spanje verhuisden: “van 13.00 – 15.00 uur slapen de mensen hier. Dat heet siësta. In de tuin dus geen gegil en gekrijs op dit tijdstip! De eerste die de regel overtreedt krijgt een draai om z’n oren!”

  Comprende señor Huub?

  • ton
   8 maart 2016 at 13:23

   Dat siësta spreekt me wel aan 🙂 En het is zo….je spreekt thuis de taal die je het makkelijkst vind en waar je familie je je kan verstaan. Daarbij zou het heel fijn voor iedereen zijn dat je ook de taal kent van het land wat jou onderkomen en veiligheid bied. Is dat met T aan het eind?? T??ik drink koffie, dank u…zo makkelijk is onze taal.

 4. Aad Rieken
  8 maart 2016 at 08:38

  ”(W)ONDERWIJS!”

  Met Ritmische Gebaren-Taal!