columnr 10

Eindelijk is het zover, aankomende zaterdag 28 oktober is onze Algemene Leden Vergadering (ALV). Dit wordt de tweede officiële ledenvergadering van GroenLinks Maassluis. Op deze ALV zal een lijsttrekker gekozen worden en wordt de volgorde van de kandidatenlijst vastgesteld. Verder wordt ons programma gepresenteerd. En daar ben ik ongelofelijk trots op! Ik ben trots: dat er zoveel mensen hebben meegedacht en ideeën hebben gestuurd voor het programma en trots op de mensen die dit daadwerkelijk hebben uitgewerkt. Trots op de mensen die zich ondanks hun eigen twijfels toch als kandidaat hebben aangemeld. En trots op alle mensen die mee helpen echt iets te gaan veranderen in maassluis.

In ons programma veel aandacht voor ons speerpunt: de woonvisie.

Wij hebben een prachtig alternatief voor de huidige woonvisie. Maassluis moet weer gaan groeien wat ons betreft, en dat zonder dat dit ten koste gaat van het groen. Gebouwen als De Vliet op de vlietlocatie mogen wat ons betreft alleen gesloopt worden als er minimaal net zoveel sociale huurwoningen voor terug komen met een ontmoetingsruimte zoals deze er nu ook is voor de ouderen. Verder willen wij nul  op de meter bij nieuwbouw.

In ons programma veel aandacht voor de levendigheid in de stad. Maassluis moet meer gaan bruisen. Vooral voor jongeren willen we Maassluis aantrekkelijker maken. Velen jongeren geven nu aan Maassluis een slaapstad te vinden. Concrete voorbeelden uit ons programma zijn: Meer evenementen terreinen in Maassluis en versoepeling van regelgeving voor evenementen en openingstijden vrijstellen van winkeltijden voor winkeliers en horeca.

Verder vinden we het belangrijk dat er ieder jaar een grootschalig evenement plaats vind op 5 mei om onze vrijheid te vieren.

Uiteraard staan er nog veel meer punten in het programma om Maassluis: socialer, groener en levendiger te maken. Zo willen wij een ander aanpak voor mensen met schulden en willen wij actiever discriminatie bestrijden.

Zaterdag 28 oktober is de Algemene leden vergadering in buurtcentrum De Flat. Zodra het programma en de kandidaten lijst door de leden zijn vastgesteld zetten we het zo snel mogelijk online.

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt | Voorzitter GroenLinks Maassluis

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    26 oktober 2017 at 08:18

    “DOWN TOWN!”